• Polska moim domem
  Polska moim domem Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych wdraża model wsparcia „Polska moim domem”  w ramach powierzonego grantu dofinansowanego z projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Celem wdrażanego modelu wsparcia jest Podniesienie umiejętności podstawowych osób… więcej
 • Nowy model współpracy w zakresie kształcenia ustawicznego osób dorosłych
    NOWY MODEL WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO OSÓB DOROSŁYCH   w ramach grantu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych w partnerstwie z ARCA FORMAZIONE Società Cooperativa Sociale a r.l (Włochy) w okresie 01.03.2021 – 30.11.2021 realizuje projekt grantowy pn. „ Nowy model współpracy w zakresie kształcenia ustawicznego… więcej
 • Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – Subregion Białostocki 3.2.1_3.2.2.
  UWAGA! NOWY ADRES PORTALU KARIERY www.bonynaszkolenia.eu   Jeśli jesteś Użytkownikiem, możesz odzyskać hasło – otrzymasz link potwierdzający i następnie w profilu wprowadź swoje imię i nazwisko. Jeśli jesteś Nowym Użytkownikiem, zarejestruj się na Portalu, wprowadzając swoje imię i nazwisko i adres mailowy. Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych w Partnerstwie z Powiatem Białostockim realizuje projekt zintegrowany:  ”Kompleksowy… więcej
 • Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego
      Projekt partnerski dofinansowany z Funduszy Europejskich „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”     Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Lider:  Miasto Łomża Partnerzy: -Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych-Powiat Hajnowski-Miasto Kolno-Powiat Łomżyński-Powiat Siemiatycki-Powiat Wysokomazowiecki-Powiat Zambrowski-Gmina Boćki Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży Okres… więcej
 • Profilaktyka wad postawy dzieci w Powiecie Hajnowskim
  „Profilaktyka wad postawy dzieci w Powiecie Hajnowskim” To program kompleksowej profilaktyki zdrowotnej dzieci w wieku 5-14 lat zamieszkałych w powiecie Hajnowskim. INFORMACJE O PROJEKCIE Projekt pn. „Profilaktyka wad postawy dzieci w powiecie Hajnowskim” jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i Budżet Państwa, Działanie 7.2 Rozwój Usług Społecznych, Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na… więcej
 • Profilaktyka wad postawy dzieci w Powiecie Siemiatyckim
  „Profilaktyka wad postawy dzieci w Powiecie Siemiatyckim” To program kompleksowej profilaktyki zdrowotnej dzieci w wieku 5-14 lat zamieszkałych w powiecie Siemiatyckim. INFORMACJE O PROJEKCIE Projekt pn. „Profilaktyka wad postawy dzieci w powiecie Siemiatyckim” jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i Budżet Państwa, Działanie 7.2 Rozwój Usług Społecznych, Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na… więcej
 • „Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy”
  TERMIN REALIZACJI: 01.10.2017 – 30.09.2019 Numer umowy: UDA-RPPD.03.03.01-20-0085/16-00 Oś Priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje Działania 3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF Całkowita wartość projektu: 1 241 672,16zł Wkład Funduszy Europejskich: 1 055 421, 33zł Doskonalenie zawodowe kluczem do… więcej
 • „Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”
  Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych realizuje projekt partnerski dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” Projekt realizowany jest w ranach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Lider: Miasto Łomża Partner: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży Czas realizacji: 01 03  2017r.… więcej
 • Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji – II edycja
  PODPISYWANIE UMÓW W RAMACH PODLASKIEGO POZARZĄDOWEGO FUNDUSZU MIKRODOTACJI – II edycja KONKURS 2/2017   Zapraszamy Wnioskodawców, którzy otrzymali mikrodotację w Konkursie 2/2017 do siedziby Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych w celu podpisania umowy r. – wyłącznie po telefonicznym potwierdzonym terminie oraz godzinie, najpóźniej do dnia. 15.09.2017 r. (piątek) w godzinach 8.00 – 16.00, tel.: (85) 675… więcej
 • BIAŁOSTOCKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ
  „BIAŁOSTOCKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ” prowadzony jest przez: Fundację Forum Inicjatyw Rozwojowych w Białymstoku w partnerstwie z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku. Współnie realizujemy projekt BOWES współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Podziałanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego od… więcej
 • Ekonomia Społecznego Sukcesu
  Fundacja Aktywności Regionalnych realizuje projekt, którego celem jest promocja przedsiębiorczości społecznej oraz wsparcie integracji społecznej i zawodowej, a także aktywizacje w przedsiębiorstwach typu społecznego poprzez udział w seminarium, doradztwie, szkoleniach oraz wyjeździe studyjnym do przedsiębiorstw społecznych. Kto może wziąć udział w projekcie? Organizacje pozarządowe z woj. podlaskiego Przedsiębiorcy Jednostki samorządu terytorialnego Osoby fizyczne w szczególności… więcej
 • Program Aktywizacji Zawodowej Osób Młodych Szansą na Zatrudnienie
  FUNDACJA FORUM INICJATYW ROZWOJOWYCH jako realizator projektu „PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB MŁODYCH SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE „ Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 50 osób (w tym 28 kobiet i 22 mężczyzn) w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo i nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET), mieszkańców i mieszkanek pow. m. Łomża, pow. łomżyńskiego, pow.… więcej
 • VADEMECUM SENIORA – partycypacja społeczna osób 60+ w gminie Dobrzyniewo Duże
  Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych zaprasza 40 osób w wieku 60+ zamieszkujących gminę Dobrzyniewo Duże do udziału w projekcie pt. „VADEMECUM SENIORA – partycypacja społeczna osób 60+ w gminie Dobrzyniewo Duże”. Program projektu obejmuje bezpłatny udział w: warsztatach aktywizujących-obywatelskich, warsztatach projektowych wyjeździe studyjnym W ramach projektu zostanie powołana 15-osobowa Rada Seniorów, która opiniować będzie najciekawsze pomysły… więcej
 • Szkolenia w ramach LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu
  Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z Biurem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” zaprasza mieszkańców gmin LGD na szkolenia, które mają na celu utworzenie i konsultacje nowej strategii rozwoju dla obszaru LGD Tygiel Doliny Bugu na lata 2014-2020 z wykorzystaniem doświadczeń nabytych w obecnej perspektywie finansowej w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.  … więcej
 • Północno – Wschodni Klaster Zielonych Technologii
  Północno-Wschodni Klaster Zielonych Technologii powstał na bazie doświadczenia Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych w realizacji w latach 2007-2010 projektu „Centrum Zielonych Technologii” (link), w którym Fundacja współtworzyła wspólnie z Podlaską Stacją Przyrodniczą NAREW Klaster Zielonych Technologii. Naturalną kontynuacją działań w porozumieniu ze PSP NAREW powołano na mocy Porozumienia z dn. 28.04.2014 r. Północno-Wschodni Klaster Zielonych Technologii.… więcej
 • „PODLASKI POZARZĄDOWY FUNDUSZ MIKRODOTACJI – II edycja”
  PODPISYWANIE UMÓW W RAMACH PODLASKIEGO POZARZĄDOWEGO FUNDUSZU MIKRODOTACJI – II edycja KONKURS 2/2017   Zapraszamy Wnioskodawców, którzy otrzymali mikrodotację w Konkursie 2/2017 do siedziby Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych w celu podpisania umowy r. – wyłącznie po telefonicznym potwierdzonym terminie oraz godzinie, najpóźniej do dnia. 15.09.2017 r. (piątek) w godzinach 8.00 – 16.00, tel.: (85) 675… więcej
 • Program aktywizacji zawodowej osób młodych – szansą na zatrudnienie
  Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu „PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB MŁODYCH – SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr WND-POKL.06.01.01-20-112/13) Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych składa zapytanie ofertowe na organizację szkolenia monter/składacz okien. Oferty należy składać w dni powszednie w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godziny 9:00 do 15:00… więcej
 • „PODLASKI POZARZĄDOWY FUNDUSZ MIKRODOTACJI – II edycja”
  PODPISYWANIE UMÓW W RAMACH PODLASKIEGO POZARZĄDOWEGO FUNDUSZU MIKRODOTACJI – II edycja KONKURS 2/2017   Zapraszamy Wnioskodawców, którzy otrzymali mikrodotację w Konkursie 2/2017 do siedziby Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych w celu podpisania umowy r. – wyłącznie po telefonicznym potwierdzonym terminie oraz godzinie, najpóźniej do dnia. 15.09.2017 r. (piątek) w godzinach 8.00 – 16.00, tel.: (85) 675… więcej
 • Podlaskie żłobki – opieka instytucjonalna kluczem powrotu rodziców na rynek pracy
  Szanowni Rodzice, Miło nam poinformować, iż rozpoczęła się również rekrutacja do żłobka „Nibylandia” w Białymstoku. Szczegóły i komplet dokumentów rekrutacyjnych znajdą Państwo na www.nibylandia-kam.pl – zgłoszenia do 21 lutego 2014r. Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci, które ukończyły 20 tydzień życia i nie ukończyły lat 3. Uczestnikami projektu mogą zostać: osoby zatrudnione, które przebywają na urlopie macierzyńskim… więcej
 • PWP Ekonomia Społecznego Sukcesu
  IV Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej   24 maja na placu przed Teatrem Dramatycznym, kolejny już raz, zaprezentowały się organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa społeczne i inne instytucje, którym bliski jest temat ekonomii społecznej. Nie zabrakło również Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych i SPÓŁDZIELNIA Bar Kafe. Polecamy relację w Obiektywie (od 10.54 minuty). —————- 25.05.2015 Teresa na… więcej
 • Podlaskie kluby malucha – opieka instytucjonalna kluczem powrotu rodziców na rynek pracy
  W związku z kolejną rekrutacją* zapraszamy kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dzieci do udziału w projekcie „Podlaskie kluby malucha – opieka instytucjonalna kluczem powrotu rodziców na rynek pracy” nr WND-POKL.01.05.00-00-317/12. W ramach projektu oferowana jest opieka nad dziećmi w wieku od 12 miesięcy do 3 lat w żłobku… więcej
 • Spółdzielnia jest kobietą
  Kampania upowszechniająca Zapraszamy do obejrzenia filmów z Kampanii upowszechniającej rezultaty projektu „Spółdzielnia jest kobietą”. https://youtu.be/huwkxzSgYqMhttps://youtu.be/eHXe1_spRJshttps://youtu.be/hlBnui8LLcAhttps://youtu.be/vMGJ-B057yA ——————– Aktualizacja 04.06.14  Warunki dotyczące ubiegania się o podstawowe wsparcie pomostowe  Beneficjenci pomocy, którzy uzyskali wsparcie finansowe na założenie spółdzielni socjalnej / przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej w ramach drugiego naboru wniosków w projekcie „Spółdzielnia jest kobietą” po zarejestrowaniu spółdzielni/dokonaniu… więcej
 • ZIELONE ZAWODY – szansą dla osób odchodzących z rolnictwa
  Szanowni Państwo, Informujemy o możliwości pobrania zaktualizowanej wersji projektu Budynku w technologii tradycyjnej w licencji OPEN SOURCE (pobierz). Aktualizacja 04.06.2014 r. Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do bezpłatnego pobrania projektu Budynku w technologii tradycyjnej w licencji OPEN SOURCE. Poniższy projekt przedstawia główne aspekty związane z budową budynku naturalnego ze słomy i gliny o powierzchni do 25m2.… więcej
 • „PI INNOWACJE EDUKACYJNE – program testowania i wdrażania nowych metod modernizacji oferty kształcenia zawodowego w woj. podlaskim”
  Zapraszamy do bezpłatnego wykorzystania finalnych produktów projektu Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych zaprasza do bezpłatnego wykorzystania narzędzi wypracowanych w ramach projektu „PI INNOWACJE EDUKACYJNE – program testowania i wdrażania nowych metod modernizacji oferty kształcenia zawodowego w woj. podlaskim”. Narzędzia te mogą przyczynić się do modernizacji oferty edukacyjnej Państwa Szkoły poprzez: wdrożenie nowych programów i metod nauczania, rozwój systemu… więcej
 • „Kobieta Przedsiębiorcza”
  Zakończenie rekrutacji do projektu „Kobieta Przedsiębiorcza”  Informujemy, iż w związku działaniami rekrutacyjnymi do projektu do dnia 31 grudnia 2010 r. do godziny 15.30 wpłynęło 318 Formularzy Rekrutacyjnych. Dokumenty rekrutacyjne są w trakcie weryfikacji formalnej i merytorycznej. Lista osób zakwalifikowanych na rozmowy rekrutacyjne (wg numerów identyfikacyjnych Formularza Rekrutacyjnego) zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.kobietaprzedsiebiorcza.eu oraz www.for.org.pl.… więcej
 • Lokalne warsztaty florystyczne
  Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy o przedłużeniu rekrutacji do projektu „Lokalne warsztaty florystyczne” do dnia 10.02.2012 roku. Zapraszamy do udziału w projekcie w szczególności mężczyzn zamieszkałych na terenie gmin: Dobrzyniewo Duże, Jasionówka, Krypno, Knyszyn. Zgłoszenie można przesłać na adres e-mail: info5@fir.org.pl; faxem 085 675 00 17, pocztą lub dostarczyć osobiście do Biura projektu: Fundacja Forum Inicjatyw… więcej
 • „Wizyta delegacji z Francji ”
  W dniach 16-17 listopada 2011r. Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego- Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zorganizowała polsko-francuskie spotkania branżowe z przedstawicielami Izby Rzemieślniczej z regionu Poitou Charentes, Partnerami Krajowego Sekretariatu Obszarów Wiejskich oraz przedstawicielami Izby Przemysłowo- Handlowej w Białymstoku. Delegację francuską z regionu Poitou Charentes reprezentowali m.in. Joel Godu Prezydent… więcej
 • Szkolenie dla rolników i kwaterodawców
  W dniach 26.10.2011 oraz 27.10.2011 roku Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego- Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zorganizowała w Centrum Astoria w Białymstoku się szkolenie pt. „Szkolenie i wymiana doświadczeń rolników i kwaterodawców dotycząca zagospodarowania i urządzenia terenów wiejskich”. Uczestnikami szkolenia byli m.in. przedstawiciele stowarzyszeń agroturystycznych, gmin, agroturyści, kwaterodawcy i… więcej
 • Smaczne warsztaty kulinarne
  W dniach 20-21 października 2011r. Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego- Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów oraz Podlaskiej Izby Rolniczej Wiejskich zorganizowała się warsztaty kulinarne pn. „Smaczne warsztaty kulinarne – ostoją tradycji obszarów wiejskich”. Warsztaty odbyły się w Hotelu Zacisze w Piątnicy/ k. Łomży. Wzięło w nich udział 50 osób, w… więcej
 • Konferencja Leader szansą na zrównoważony rozwój Podlasia
  W dniach 20-21 października 2011r. Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego- Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów oraz Podlaskiej Izby Rolniczej Wiejskich zorganizowała się warsztaty kulinarne pn. „Smaczne warsztaty kulinarne – ostoją tradycji obszarów wiejskich”. Warsztaty odbyły się w Hotelu Zacisze w Piątnicy/ k. Łomży. Wzięło w nich udział 50 osób, w… więcej
 • Rola młodzieży w rozwoju obszarów wiejskich
  W dniu 06.06.2011r. Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego- Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów oraz Podlaskiej Izby Rolniczej zorganizowała w Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku konferencję pt. „Rola młodzieży w rozwoju obszarów wiejskich”. W konferencji wzięło udział 99 uczniów zamieszkujących tereny wiejskie i uczęszczających do szkół: Publicznego Gimnazjum im. prof. Adama… więcej
 • Wyjazd studyjny do wsi tematycznych
  W dniach 2-4.06.2011 r. Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego- Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów zorganizowała wyjazd studyjny do wiosek tematycznych na terenie województwa zachodniopomorskiego. W wyjeździe uczestniczyło 20 osób: właścicieli kwater agroturystycznych, animatorów życia wiejskiego oraz lokalnych grup działania. Podczas wyjazdu odwiedzono wsie Sierakowo, Dąbrowa oraz Paproty. Celem wyjazdu był… więcej
 • „Rodzice aktywni zawodowo”
  W dniu 16 grudnia 2010 r. godz. 17.30, w oddziale Lokalnego Centrum Zasobów w Szkole Rodzenia przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku odbędzie się spotkanie w ramach kampanii informacyjnej dot. elastycznych form zatrudnienia. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu, jednocześnie zapraszamy do korzystania z Lokalnego Centrum Zasobów (LCZ), które wyposażone jest w stanowisko komputerowe z dostępem do… więcej
 • „Moja Firma III edycja”
  Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy Uczestników projektu „Moja Firma III edycja” oraz podlaskich Przedsiębiorców na  Konferencję podsumowującą projekt „Moja Firma III edycja” pn. „Dobre praktyki i metody rozwoju firmy, prezentacja rezultatów projektu”, która odbędzie się 17 marca 2011r. w Centrum Astoria w Białymstoku (sala kolumnowa II piętro) o godz. 16.15. Szczegóły dotyczące spotkania dostępne w biurze… więcej
 • „Ekonomia społeczna w Puszczy Knyszyńskiej”
  W ramach działalności Inkubatora Ekonomii Społecznej w Białymstoku i Supraślu odbyło się 280 godzin doradztwa dla 10 podmiotów ekonomii społecznej. Z doradztwa skorzystały następujące podmioty ekonomii społecznej: Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś BARWA, Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic, Towarzystwo Krzewienia Kultury LOTOS, Stowarzyszenie Rostołty, Regionalny Oddział Podlaskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Juchnowcu Kościelnym, Społeczno-Oświatowe… więcej
 • „ABC lidera wsi”
  Szanowni Państwo, Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym harmonogramem projektu (pobierz plik). Aktualizacja 18.11.2010 ————– W dniach 30 – 31.10.2010r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Krypnie 20 uczestników projektu „ABC lidera wsi” wzięło udział w szkoleniu w zakresie produkcji pamiątek. W ramach szkolenia uczestnicy pod czujnym okiem osób prowadzących warsztaty wytwarzali pamiątki według wzorów zaproponowanych… więcej
 • „Wsie tematyczne na Podlasiu – nauka i rozwój”
  W dniach 23-24 październik 2010r. odbył się I moduł szkolenia z zakresu tworzenia i wdrażania oferty turystycznej na przykładzie specjalizacji wioski tematycznej. Podczas szkolenia uczestnicy poznali zasady tworzenia wsi tematycznych, przeprowadzili przegląd posiadanych zasobów wsi, które mogą być wykorzystane do przygotowania produktu turystycznego opartego na specjalizacji wsi. Aktualizacja 25.10.2010r. ———— W dniach 07-10.10.2010r. odbył się… więcej
 • „Tradycyjne zawody – nowoczesna edukacja – II edycja”
  Forum Inicjatyw Rozwojowych zakończył realizację projektu „Tradycyjne zawody – nowoczesna edukacja – II edycja”. Do udziału w projekcie zostali zaproszeni mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25 tys. woj. podlaskiego w szczególności powiatu białostockiego. W ramach projektu odbyły się 4 moduły szkoleniowe. Uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach serowarstwa, bednarstwa, łyżkarstwa oraz tkactwa. W… więcej
 • „Wieś tematyczna w Powiecie Suwalskim jako oddolna inicjatywa edukacyjna”
  Uczestnicy szkoleń wypracowali pomysły na wsie tematyczne, które mogłyby powstać w Powiecie Suwalskim: – w gminie Szypliszki: „Boża wioska” w Becejłach, – w gminie Raczki: „Dolina Kultur Dawnych” w Dowspudzie, – w gminie Suwałki: „Kuchnia Braciszka Barnaby” w Starym Folwarku, – w gminie Wiżajny: „Szlakiem Jaćwieskich Smolarzy” w Smolnikach, – w gminie Jeleniewo: „Wioska Jaćwingów”… więcej
 • „Wiedza dla Podlasia”
  Lista artykułów sponsorowanych na temat kształcenia ustawicznego, które ukazywały się w Gazecie Wyborczej w ramach projektu. Publikacja najbliższego artykułu: 19 kwietnia 2010 r. 1. Zainwestuj w wiedzę i bądź konkurencyjny 2. „Chcesz być na szczycie? – Ucz się całe życie” 3. Dlaczego warto się uczyć? 4. Do szkoły…nigdy za późno 5. Kształcenie ustawiczne w województwie podlaskim – stan i perspektywy… więcej
 • „AKADEMIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU”
  W dniu 30.11.2009r. Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z Partnerem Ramboll DK (Dania) zakończyli realizację projektu Akademia Zrównoważonego Rozwoju. Wszystkim uczestnikom Akademii oraz Forum Zrównoważonego Rozwoju serdecznie dziękujemy za udział i zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Zrównoważony rozwój – aspekty rozwoju społeczności lokalnych” (bezpłatne egzemplarze dostępne w biurze fundacji).   Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z… więcej
 • „Podlaskie Warsztaty Rękodzielnictwa – II edycja”
  Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z partnerem Stowarzyszeniem „Narwiańskie Przysmaki” od 01.08.2009r. realizuje projekt „Podlaskie Warsztaty Rękodzielnictwa – II edycja” w ramach Działania 6.3 PO KL „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”. W ramach projektu odbyły się 4 moduły szkoleniowe. Uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach serowarstwa, wikliniarstwa, garncarstwa oraz kowalstwa.… więcej
 • „Tradycyjne zawody – nowoczesna edukacja”
  Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z partnerem Gminnym Ośrodkiem Kultury w Krypnie zakończył realizację projektu „Tradycyjne zawody – nowoczesna edukacja”. Do udziału w projekcie zostali zaproszeni mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25 tys. woj. podlaskiego w szczególności powiatu monieckiego. W ramach projektu odbyły się 4 moduły szkoleniowe. Uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach serowarstwa,… więcej
 • „Rodzina a praca – Rodzice aktywni zawodowo”
  Informujemy o terminach emisji filmu „Rodzina a praca – Rodzice aktywni zawodowo” w Telewizji Białystok: – 16 czerwca 2009 r. o godzinie 19.25, – 18 czerwca 2009 r. o godzinie 19.40, – 22 czerwca 2009 r. o godzinie 19.15, – 24 czerwca 2009 r. o godzinie 19.15. Serdecznie zapraszamy do oglądania! 19 czerwca 2009 r.… więcej
 • „Podlaskie ABC organizacji wiejskiej”
  Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z partnerem Stowarzyszeniem „Narwiańskie Przysmaki” zakończyło realizację projektu szkoleniowo – warsztatowego skierowanego do przedstawicieli organizacji wiejskich: „Podlaskie ABC organizacji wiejskiej”. CEL PROJEKTU: Uzupełnienie i podwyższenie kwalifikacji przedstawicieli organizacji wiejskich. ZAŁOŻENIA PROJEKTU: Szkolenia i warsztaty z zakresu: „Podstawy rachunkowości i księgowości w organizacjach wiejskich” – 28 godzin w systemie weekendowym, w terminie… więcej
 • „WIOSKI TEMATYCZNE NA PODLASIU INTEGRACJA POPRZEZ DZIAŁANIE”
  Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z partnerami: Starostwem Powiatowym w Białymstoku i Starostwem Powiatowym w Suwałkach od listopada 2008 do lutego 2009 organizowało spotkania upowszechniające ideę wsi tematycznych w ramach projektu „WIOSKI TEMATYCZNE NA PODLASIU INTEGRACJA POPRZEZ DZIAŁANIE”. 27 marca 2009 r. odbyło się Forum Wioski Tematycznej na Podlasiu. Projekt miał na celu wsparcie rozwoju inicjatyw… więcej
 • „Gmina Dobrzyniewo Duże – innowacyjne rozwiązania na rzecz integracji społecznej mieszkańców”
  W dniach 4-5 października w Gospodarstwie Agroturystycznym „Ostoja w Morusach” odbyło się szkolenie w zakresie planowania specjalizacji wsi i rozwoju produktu, które poprowadził ekspert ds. wiosek tematycznych dr Wacław Idziak. Uczestnicy opracowywali ofertę wsi tematycznych opartych na bajce o Czerwonym Kapturku i tematyce starosłowiańskiej. W dniach 18-21.09.2008 odbył się wyjazd szkoleniowy do wiosek tematycznych w… więcej
 • „Gmina Krypno – innowacyjne rozwiązania na rzecz integracji społecznej mieszkańców”
  W dniach 4-5 października w Gospodarstwie Agroturystycznym „Ostoja w Morusach” odbyło się szkolenie w zakresie planowania specjalizacji wsi i rozwoju produktu, które poprowadził ekspert ds. wiosek tematycznych pan Piotr Idziak. Uczestnicy opracowywali ofertę wsi tematycznych, opartych na tematyce szlacheckiej, związanej z rybami, pieczeniem chleba oraz z ptakami i przyrodnikiem Włodzimierzem Puchalskim. W dniach 18-21.09.2008 odbył… więcej
 • „Gmina Czarna Białostocka – innowacyjne rozwiązania na rzecz integracji społecznej mieszkańców”
  W dniach 27-28 września w Wiejskim Domu Kultury w Czarnej Wsi Kościelnej odbyło się szkolenie w zakresie planowania specjalizacji wsi i rozwoju produktu, które poprowadził ekspert ds. wiosek tematycznych – pani Anna Kosidło. Uczestnicy opracowywali ofertę wsi tematycznej opartej na opowieściach, legendach i tradycji Puszczy Knyszyńskiej. W dniach 18-20.09.2008 odbył się wyjazd szkoleniowy do wiosek… więcej
 • „Podlaskie Warsztaty Rękodzielnictwa”
  Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z partnerami: Starostwem Powiatowym w Białymstoku oraz Stowarzyszeniem „Narwiańskie Przysmaki” zakończyło realizację projektu „Podlaskie Warsztaty Rękodzielnictwa”. Do udziału w projekcie zostali zaproszeni rolnicy i domownicy, osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, zamieszkujące tereny wiejskie i miejskie do 25 tys. mieszkańców z powiatu białostockiego. W ramach projektu odbyły się 4 moduły szkoleniowe. Uczestnicy… więcej
 • „RAZEM” W KIERUNKU WIOSKI TEMATYCZNEJ NA PODLASIU
  Informacja o projekcie: Forum Inicjatyw Rozwojowych zakończyło realizację projektu upowszechniającego modelowe rozwiązania w zakresie tworzenia wioski tematycznej wypracowane przez Partnerstwo RAZEM oraz Fundację Wspomagania Wsi (nr projektu EQUAL A0407). Działania prowadzone były na terenie województwa podlaskiego, w tym m.in. gmin: Choroszcz, Suraż, Sokoły, Tykocin, Łapy, Turośń Kościelna, Kobylin-Borzymy, Dobrzyniewo Kościelne, Krypno, tj. obszarów charakteryzujących się… więcej
 • Moja Firma II edycja
  15 maja 2008 r. o godz. 10.30 w Hotelu Villa Tradycja przy ul. Włókienniczej 5 w Białymstoku odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące w ramach projektu Moja Firma II edycja.  O projekcie: Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu II: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości.   Projekt… więcej
 • TALK-IT
  Dotychczasowe działania:   12 września 2007 r. w siedzibie Podlaskiego Klubu Biznesu przy ul. Dojlidy Fabryczne 23 odbyło się seminarium upowszechniające w ramach projektu „TalkIT. Język obcy kluczem do sukcesu branży turystycznej Podlasia”.   Podczas spotkania zostały również zaprezentowane przykłady dobrej praktyki zrealizowanych projektów oraz możliwości finansowania projektów z programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez… więcej
 • Firma XXI wieku. Program szkoleń wspierających rozwój e-biznesu
  Zakończyliśmy realizację projektu szkoleniowo – doradczego „Firma XXI wieku. Program szkoleń wspierających rozwój e-biznesu” skierowanego do osób zainteresowanych rozpoczęciem lub rozwinięciem działalności z zakresu prowadzenia firmy w Internecie oraz wdrożenia podpisu elektronicznego.   Nie trzeba było być specem od komputerów – wystarczy, że znało się podstawy i czasami przeglądało strony www. Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego… więcej
 • Konsultantka projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych
  16 czerwca 2007 r. w Podlaskim Klubie Biznesu odbyło się rozdanie dyplomów uczestniczkom II edycji projektu „Konsultantka projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych”. Podczas spotkania podsumowano rezultaty projektu, oraz zaprezentowano przykłady Dobrej Praktyki Projektowej (TALK IT, Firma XXI wieku, Centrum Zielonych Technologii). W tym dniu odbyło się również seminarium „Możliwości finansowania projektów z Funduszy Strukturalnych UE.… więcej
 • Akademia Agroturystyki i Rękodzielnictwa
  Uprzejmie informujemy, iż w czerwcu 2006 Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z Fundacją Edukacji i Twórczości zakończyły realizację projektu Akademia Agroturystyki i Rękodzielnictwa. Jednocześnie zawiadamiamy, iż opublikowano podręcznik „Akademia Agroturystyki i Rękodzielnictwa. Materiały szkoleniowe”, do lektury którego serdecznie zapraszamy. Mamy nadzieję, że wiedza nabyta na szkoleniach, warsztatach i podczas wyjazdu studyjnego przyczyni się do zakładania i… więcej
 • Moja Firma
  Szanowni Państwo, W związku z rozliczeniem merytorycznym i finansowym projektu „Moja Firma” informujemy, iż istnieje możliwość odbioru weksli, które były zabezpieczeniem realizacji umowy cywilno-prawnej oraz umowy o udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. W związku z tym prosimy o kontakt telefoniczny z panią Katarzyną Kitlas (085 65 45 897) celem ustalenia terminu zwrotu weksli. Podsumowanie realizacji projektu:  … więcej