Akademia Agroturystyki i Rękodzielnictwa

Uprzejmie informujemy, iż w czerwcu 2006 Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z Fundacją Edukacji i Twórczości zakończyły realizację projektu Akademia Agroturystyki i Rękodzielnictwa. Jednocześnie zawiadamiamy, iż opublikowano podręcznik „Akademia Agroturystyki i Rękodzielnictwa. Materiały szkoleniowe”, do lektury którego serdecznie zapraszamy.

Mamy nadzieję, że wiedza nabyta na szkoleniach, warsztatach i podczas wyjazdu studyjnego przyczyni się do zakładania i rozwijania już założonych gospodarstw agroturystycznych. Wszystkim uczestnikom projektu „Akademia Agroturystyki i Rękodzielnictwa” serdecznie dziękujemy i życzymy powodzenia!

Fragment reportażu o projekcie „Akademia Agroturystyki i Rękodzielnictwa” zrealizowanego przez Radio Białystok:

„Nie święci garnki lepią – mówi ludowe przysłowie. A okazuje się, że na lepieniu garnków można nieźle zarobić. Podobnie jak na wytwarzaniu drobnych przedmiotów z żelaza, wyplataniu koszyków z wikliny czy wytwarzaniu własnych serów. Tego wszystkiego uczą się uczestnicy warsztatów pod hasłem „Akademia Agroturystyki i Rękodzielnictwa”. Szkolenie trwa pół roku, obejmuje zajęcia z różnych dziedzin rękodzielnictwa, zwiedzanie wzorcowych gospodarstw agroturystycznych w Polsce, naukę jak założyć i jak prowadzić takie gospodarstwo, jak napisać wniosek o dotację unijną, a także jak skutecznie zabiegać o turystów. Ten weekend uczestnicy – podzieleni na dwie grupy – spędzą pod Czarną Białostocką: jedni uczą się u mistrza kowalstwa, drudzy – u mistrza garncarstwa

Regulamin

Organizatorem „Akademii Agroturystyki i Rękodzielnictwa” jest Forum Inicjatyw Rozwojowych. Jej dyrektor, Magdalena Skup zapewnia, że to nie ostatni projekt fundacji. Jak mówi- zainteresowanie i potrzeby okolicznych rolników są tak duże, że musi być kolejna edycja programu.

W pierwszej edycji Akademii bierze udział 20 osób. Są to głównie osoby posiadające już gospodarstwa, które chcą wzbogacić swoje oferty agroturystyczne. Wszystko za pieniądze z funduszy unijnych”.

Agnieszka Kamińska

dziennikarka Radia Białystok

Serdecznie zapraszamy do lektury podręcznika „Akademia Agroturystyki i Rękodzielnictwa. Materiały szkoleniowe” opublikowanego w formie książkowej i elektronicznej.

Zdaniem uczestników szkolenia…

Refleksje Pana Tadeusza Daniłko na temat uczestnictwa w projekcie „Akademia Agroturystyki i Rękodzielnictwa”:

Dużo mówi się o pieniądzach, które Unia Europejska kieruje do Polski na różne formy szkoleń w celu przekwalifikowania zawodowego wielu grup zawodowych. W ocenach tych działań przeważają negatywne spostrzeżenia. Ja natomiast spotkałem się z diametralnie innym podejściem do tej sprawy… 

 

Opis projektu:

Forum Inicjatyw Rozwojowych we współpracy z Fundacją Edukacji i Twórczości zakończyły realizację projektu pn. „Akademia Agroturystyki i Rękodzielnictwa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach programu 2.1 ZPORR.

Kto uczestniczył?

Zaprosiliśmy mieszkańców województwa podlaskiego, w tym  osoby z terenów wiejskich, rolników i ich rodziny, którzy chcą pozyskać wiedzę nt. prowadzenia działalności agroturystycznej

W procesie rekrutacji  kryterium wyboru była kolejność zgłoszeń.

Przedmiot projektu

W ramach projektu przeprowadzono szkolenia, warsztaty, wyjazdy studyjne i doradztwo z zakresu organizacji i prowadzenia działalności agroturystycznej, jako dodatkowego źródła dochodów.

Tematyka:

Szkolenia: tworzenie, zasady obsługi, promocji i zarządzanie gospodarstwem agroturystycznym, rozwój usług turystycznych na wsi.

Wyjazdy studyjne połączone z warsztatami: nauka rękodzielnictwa (m.in. wiklina, garncarstwo)  z przykładami dobrej praktyki agroturystycznej.

Doradztwo indywidualne: w zakresie zdywersyfikowania dochodów poprzez agroturystykę i tworzenia produktu turystycznego.

Publikacja: podręcznik wzbogacony przykładami dobrej praktyki z zakresu działalności agroturystycznej

 

logotype_akademiaagroturystyki
-----------------------------------------------

Możliwość komentowania została wyłączona.