facebook icon

Dostawa wraz z instalacją sprzętu komputerowego

Dostawa wraz z instalacją sprzętu komputerowego (komputery stacjonarne, przenośne, urządzenia wielofunkcyjne, serwer wraz z licencjami i oprogramowaniem) w ramach projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – Subregion Białostocki 3.2.2” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/151247

Przeprowadzenie szkoleń zawodowych oraz przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe wśród uczestników/czek centrów integracji społecznej woj. podlaskiego

Ogłoszenie nr 2021-4967-73984 Przeprowadzenie szkoleń zawodowych oraz przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe wśród uczestników/czek centrów integracji społecznej woj. podlaskiego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/73984

Przeprowadzenie szkolenia BHP, badań lekarskich oraz zakup odzieży ochronnej dla uczestników/czek centrów integracji społecznej woj. podlaskiego niezbędnych do realizacji szkoleń zawodowych

Ogłoszenie nr 2021-4967-73964 Przeprowadzenie szkolenia BHP, badań lekarskich oraz zakup odzieży ochronnej dla uczestników/czek centrów integracji społecznej woj. podlaskiego niezbędnych do realizacji szkoleń zawodowych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/73964  

Przeprowadzenie szkolenia BHP, badań lekarskich oraz zakup odzieży ochronnej dla uczestników/czek centrów integracji społecznej woj. podlaskiego niezbędnych do realizacji szkoleń zawodowych.

Ogłoszenie nr 2021-4967-33266 Przeprowadzenie szkolenia BHP, badań lekarskich oraz zakup odzieży ochronnej dla uczestników/czek centrów integracji społecznej woj. podlaskiego niezbędnych do realizacji szkoleń zawodowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/33266

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/FIR/RIS/2020

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń BHP, badań lekarskich oraz zakup odzieży ochronnej dla uczestników/czek centrów integracji społecznej woj. podlaskiego niezbędnych do realizacji szkoleń zawodowych w ramach projektu „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020 w ramach Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji. Załącznik 1 Formularz ofertowy Załącznik 2 Wzór oświadczenia o braku powiązań … więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/FIR/RIS/2020 -ANULOWANE

ANULOWANE Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń BHP, badań lekarskich oraz zakup odzieży ochronnej dla uczestników/czek centrów integracji społecznej woj. podlaskiego niezbędnych do realizacji szkoleń zawodowych w ramach projektu „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020 w ramach Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji. Załącznik 1 Formularz ofertowy Załącznik 2 Wzór oświadczenia o braku… więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/FIR/RIS/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/FIR/RIS/2020przygotowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zatwierdzonymi przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w dniu 22 sierpnia 2019 rokuPrzeprowadzenie szkoleń zawodowych wśród uczestników/czek centrów integracji społecznej woj. podlaskiego.w ramach projektu:„Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” Załącznik 1 Wzór formularza ofertowego Załącznik 2 Wzór opisu… więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/FIR/RIS/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/FIR/RIS/2020przygotowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zatwierdzonymi przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w dniu 22 sierpnia 2019 roku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/FIR/RIS/2020 Załącznik 1 Wzór formularza ofertowego Załącznik 2 Wzór opisu/wykazu doświadczenia Załącznik 3 Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym Załącznik 4 Wzór oświadczenia o zgodzie na… więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1_a/FIR/RIS/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1_a/FIR/RIS/2019  przygotowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zatwierdzonymi przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w dniu 22 sierpnia 2019 roku na przeprowadzenie zajęć psychologiczno-terapeutycznych wśród uczestników/czek centrów integracji społecznych w mieście Łomża, Kolno oraz powiatach: hajnowski, łomżyński, siemiatycki, wysokomazowiecki, zambrowski w ramach projektu: „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społe… więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/FIR/RIS/2019

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych zaprasza do złożenia oferty w trybie konkurencyjności (ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/FIR/RIS/2019) na usługę cateringu dla uczestników Centrów Integracji Społecznej w ramach projektu ‘’Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020 w ramach Działania 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/FIR/RIS/2019 Załącznik 1 Wzór formularza ofertowego Załącznik 2 Jadło… więcej

Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż i dostawę narzędzi wraz z materiałami eksploatacyjnymi, budowlanymi do realizacji zajęć kursu Technolog robót wykończeniowych w budownictwie w ramach projektu p.n. „Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego w procedurze konkurencyjności (pobierz)   Aktu… więcej

Program aktywizacji zawodowej osób młodych szansą na zatrudnienie

Szanowni Państwo, Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych zaprasza do złożenia oferty w ramach projektu "Program aktywizacji zawodowej osób młodych szansą na zatrudnienie" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Zapytanie ofertowe na organizację szkolenia prawo jazdy kat. C oraz szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej Formularze (Pobierz) (pobierz) Informacja o Wykonawcah (pobierz) ---------------- 12.12.2016

Realizacja usługi przygotowania pakietu franczyzy społecznej wraz z kompendium zarządzania siecią franczyzową

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi przygotowania pakietu franczyzy społecznej wraz z kompendium zarządzania siecią franczyzową na potrzeby realizacji projektu p.n. PWP Ekonomia Społecznego Sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pełen tekst ogłoszenia (pobierz) -------------------… więcej

Usługa administrowania franczyzą społeczną w Białymstoku na potrzeby realizacji projektu

Szanowni Państwo,   Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych z siedzibą w Białymstoku przy ul. Brukowej 28 lok. 4 zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi administrowania franczyzą społeczną w Białymstoku na potrzeby realizacji projektu „Ekonomia Społecznego Sukcesu” nr WND-POKL.07.02.02-20-047/11, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego… więcej

Badania jakościowego i ilościowego możliwości wdrożenia innowacji społecznych w praktykę Instytucji Otoczenia Ekonomii Społecznej i Spółdzielni Socjalnej

Szanowni Państwo,   Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych z siedzibą w Białymstoku przy ul. Brukowej 28 lok. 4 zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację badania jakościowego i ilościowego możliwości wdrożenia innowacji społecznych w praktykę Instytucji Otoczenia Ekonomii Społecznej i Spółdzielni Socjalnej na potrzeby realizacji projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Łomżyński” nr WND-POKL.07.02.02-20-069/12 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin składania ofert upływa 29.07.2013r. o godz. 16.00. Pełen tekst ogłos… więcej

Sprzedaż i dostawa na miejsce szkolenia materiałów szkoleniowych niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach szkolenia w zawodzie Robotnik budowlany

Szanowni Państwo,   Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Brukowej 28 lok. 4 w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż i dostawę na miejsce szkolenia materiałów szkoleniowych niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach szkolenia w zawodzie Robotnik budowlany na potrzeby realizacji projektu „ZIELONE ZAWODY – szansą dla osób odchodzących z rolnictwa” nr WND-POKL.08.01.02-20-039/12, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie… więcej

Realizacja doradztwa specjalistycznego w ramach projektu: „Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych zaprasza do złożenia oferty na realizację doradztwa specjalistycznego w ramach projektu: „Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Formularze do pobrania: Zapytanie ofertowe: (pobierz) Formularz ofertowy: (pobierz) Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych zaprasza do złożenia oferty na realizację szkoleń/kursów zawodowych w ramach projektu p.n. „Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób za… więcej

lokal

Realizacja usługi administrowania franczyzą społeczną

Szanowni Państwo,   Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Brukowej 28 lok. 4 zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi administrowania franczyzą społeczną w Białymstoku na potrzeby realizacji projektu „Ekonomia Społecznego Sukcesu” nr WND-POKL.07.02.02-20-047/11, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskieg… więcej

Koszyk na zakupy
Skip to content