Przeprowadzenie indywidualnej diagnozy i wsparcia psychologicznego oraz zajęć psychologiczno-terapeutycznych wśród uczestników/czek centrów integracji społecznej w mieście Łomża, Kolno oraz powiatach: hajnowski, łomżyński, siemiatycki, wysokomazowiecki, zambrowski

Ogłoszenie nr 2021-4967-83985

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/83985

-----------------------------------------------

Możliwość komentowania została wyłączona.