Konkurs nr 14 –
Konkurs na udzielenie bonu
na szkolenia w ramach Poddziałania 3.2.1.
Termin: 27.06.2023 r.

Konkurs nr 10 –
Konkurs na udzielenie bonu
na szkolenia w ramach Poddziałania 3.2.2.
Termin: 28.06.2023 r.

Informujemy, iż z dn. 05.12.2022 r. Fundacja zmienia siedzibę.
Nowy adres:
Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych
ul. Lipowa 18 lok 18 (wejście od ul. Częstochowskiej)
15-427 Białystok  
Prosimy o kontakt telefoniczny na numery telefonów komórkowych.
Biuro Fundacji: 509 198 202
Biuro Bony na szkolenia: 601 241 828

Aktualności

UWAGA! NOWY ADRES PORTALU KARIERY

www.bonynaszkolenia.eu

Jeśli jesteś Użytkownikiem, możesz odzyskać hasło – otrzymasz link potwierdzający i następnie w profilu wprowadź swoje imię i nazwisko.

Jeśli jesteś Nowym Użytkownikiem, zarejestruj się na Portalu, wprowadzając swoje imię i nazwisko i adres mailowy.Wartość projektu: 33 376 945,80 zł

CEL – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych pracujących, bezrobotnych oraz biernych zawodowo z terenu subregionu białostockiego (m. Białystok, powiat białostocki oraz powiat sokólski) poprzez wzrost uczestnictwa w kształceniu ustawicznym.

Odtwórz wideo

O FUNDACJI

Celem FIR jest podnoszenie świadomości i dostarczanie wiedzy w obszarze polityki społeczno-gospodarczej, tj. zrównoważonego rozwoju, kapitału ludzkiego oraz promocji przedsiębiorczości, w tym społecznej.

Nasza Oferta

Biuro Rachunkowe

Prowadzenie spraw finansowo-księgowych Zleceniodawcy m.in. w następującym zakresie: - prowadzenie ksiąg rachunkowych,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- obliczanie podatku dochodowego od osób prawnych i VAT,
- sporządzanie deklaracji podatkowych do celów podatku dochodowego, podatku VAT oraz podatku od czynności cywilno-prawnych,
- prowadzenie akt osobowych pracowników.

Projekty rozwojowe

- planowanie, wdrażanie, rozliczanie projektów rozwojowych
- rozwój i wdrażanie systemów franczyz społecznych
- tworzenie partnerstw i konsorcjów, planowanie strategiczne, animowanie społeczności lokalnych
- public relations i promocja, w tym organizacja konferencji, seminariów, eventów, kampanii upowszechniających,
- badania rynkowe i analizy ekonomiczne.

Projekty realizowane
Przeprowadzenie szkoleń zawodowych oraz przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe wśród uczestników/czek centrów integracji społecznej woj. podlaskiego
Ogłoszenie nr 2022-4967-102365 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/99376
Przeprowadzenie szkolenia BHP, badań lekarskich oraz zakup odzieży ochronnej dla uczestników/czek centrów integracji społecznej woj. podlaskiego niezbędnych do realizacji szkoleń zawodowych.
Ogłoszenie nr 2022-4967-100625 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/99376

Kampania upowszechniająca Zapraszamy do obejrzenia filmów z Kampanii upowszechniającej rezultaty projektu „Spółdzielnia jest kobietą”.

Odtwórz wideo