Nowy model współpracy w zakresie kształcenia ustawicznego osób dorosłych

fir_image front

 

 

 

NOWY MODEL WSPÓŁPRACY
W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO OSÓB DOROSŁYCH

 

w ramach grantu

„Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych w partnerstwie z ARCA FORMAZIONE Società Cooperativa Sociale a r.l (Włochy) w okresie 01.03.2021 – 30.11.2021 realizuje projekt grantowy pn. „ Nowy model współpracy w zakresie kształcenia ustawicznego osób dorosłych” finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”. Projekt grantowy jest rozszerzeniem projektu standardowego pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – Subregion Białostocki“, którego Liderem jest Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, a Partnerem Starostwo Powiatowe w Białymstoku. Realizacja projektu grantowego z udziałem zagranicznego Partnera będzie miała bezpośredni wpływ na działania zaplanowane w projekcie standardowym, w tym na utworzenie bardziej skutecznych narzędzi zarządzania i komunikacji w projekcie standardowym. Efekty projektu będą skutkować podniesieniem jakości świadczonych usług edukacyjnych na terenie powiatu białostockiego, tj. w mieście Białystok w powiecie sokólskim i białostockim.

KAMIENIE MILOWE

W ramach realizowanego projektu działania podzielone będą na cztery etapy – Kamienie Milowe (KM).

KM 1 – Plan współpracy z Partnerem

KM 2 – Opracowanie rozwiązania (produktu)

KM 3 – Opracowanie końcowej wersji rozwiązania i planu jego wdrożenia

KM 4 – Wdrożenie rozwiązania

„Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”

w ramach działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa, oś IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

-----------------------------------------------

Możliwość komentowania została wyłączona.