Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych (FFIR) została zarejestrowana w rejestrze Fundacji w 2005r. Angażuje się w szereg działań promujących, wspierających i wdrażających projekty rozwojowe, w tym inicjatywy lokalne, regionalne i międzynarodowe.

Celem Fundacji jest podnoszenie świadomości i dostarczanie wiedzy w obszarze polityki społeczno-gospodarczej, tj. zrównoważonego rozwoju, kapitału ludzkiego oraz promocji przedsiębiorczości, w tym społecznej.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe między innymi poprzez wspieranie, inicjowanie i prowadzenie:

  1. inicjatyw służących wspieraniu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miejskich, promocji zatrudnienia i postaw przedsiębiorczych, upowszechnianiu zasad społeczeństwa obywatelskiego oraz warunków ekonomicznych i prawnych służących  rozwojowi  regionalnemu,
  2. działalności oświatowej i edukacyjnej, w myśl idei kształcenia ustawicznego, poprzez między innymi  prowadzenie szkoleń, spotkań, wykładów, seminariów, konferencji, kursów oraz innych form, a także organizowanie i wspieranie finansowe, rzeczowe lub organizacyjne służących temu praktyk, staży, wymiany doświadczeń zawodowych i naukowych w kraju i za granicą,
  3. inicjatyw służących rozwojowi partnerskiej współpracy regionalnej, międzyregionalnej i międzynarodowej, angażujących sektor biznesu, instytucje pozarządowe, ruchy społeczne, organy samorządu terytorialnego, terenową administrację rządowej, osoby i instytucje krajowe i zagraniczne stawiające sobie podobne cele, poprzez wsparcie techniczne, szkoleniowe, doradcze i informacyjne,
  4. działalności badawczo-rozwojowej, doradczej, informacyjnej, wydawniczej i wystawienniczej, organizacji przedsięwzięć marketingowych, organizowanie aktywnych form promocji gospodarczej i społecznej.

Kadry Fundacji oraz współpracujący eksperci posiadają kompetencje i wieloletnie doświadczenie umożliwiające efektywną realizację inicjatyw rozwojowych, w tym projektów regionalnych, krajowych i międzynarodowych.

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jest dobrze przygotowane do wdrażania projektów dzięki rozwijającej się sieci współpracy o zasięgu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. Doświadczenie i nowoczesna struktura organizacyjna pozwala efektywnie zarządzać projektami w różnych lokalizacjach i jest kluczowym elementem, na którym budowana jest pozycja Forum.

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

Zarząd:
Magdalena Skup - Dyrektor Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych mskup@fir.org.pl
Iwona Kiersnowska – Wicedyrektor Fundacji info@fir.org.pl

Biuro Rachunkowe/Księgowość:
Elżbieta Iwona Roszkowska - ksiegowosc@fir.org.pl

Zespół projektowy:
Agnieszka Ewa Jaworowska - info2@fir.org.pl
Karolina Łozowska - info3@fir.org.pl
Konrad Backiel - info4@fir.org.pl
Anetta Buczyńska – info@fir.org.pl
Marta Jaromińska - info@fir.org.pl

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych biuro w Łomży
Bogusława Domian-Kruszewska – bdkuruszewska@fir.org.pl
Karolina Piątek – kpiatek@fir.org.pl
Patrycja Fiertek – pfiertek@fir.org.pl
Aneta Zielinska – lomza1@fir.org.pl
Katarzyna Marciniak - lomza1@fir.org.pl

oraz

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych biuro w Hajnówce
Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych biuro w Siemiatyczach
Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych biuro w Wysokie Mazowieckie
Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych biuro w Zambrowie
Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych biuro w Kolnie
facebook
🔔 Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym konkursie na udzielenie bonu na szkolenie w ramach poddziałania 3️⃣.2️⃣.1️⃣., w którym można uzyskać dofinansowanie w maksymalnej kwocie 9️⃣ tys. zł/ os. na:📌 kursy językowe📌 kursy komputerowe📌 studia podyplomowe📌 kursy kompetencji ogólnych📅 Termin: piątek, 2️⃣3️⃣ września 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣ r.🕗 Godzina: 8️⃣:0️⃣0️⃣💻 Aby wziąć udział w naborze należy wypełnić kwestionariusz zgłoszeniowy online w dniu naboru na portalu www.bonynaszkolenia.eu💰 Wkład własny Uczestnika Projektu to min. 1️⃣5️⃣ % wartości szkolenia Projekt skierowany do mieszkańców Białegostoku, powiatu białostockiego i powiatu sokólskiegoŻyczymy powodzenia 🍀www.fir.org.pl ... See MoreSee Less
View on Facebook
📣📣📣 Rusza kolejny konkurs na udzielenie bonu na szkolenie w ramach poddziałania 3️⃣.2️⃣.2️⃣. ❗️🔔 Serdecznie zapraszamy mieszkańców Białegostoku, powiatu białostockiego oraz powiatu sokólskiego do wzięcia udziału w kolejnym naborze w ramach projektu "Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – Subregion Białostocki 3.2.1_3.2.2."📅 Nabór odbędzie się:1️⃣6️⃣ września 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣O godzinie 8️⃣ : 0️⃣0️⃣💰 W ramach konkursu na poddziałanie 3️⃣.2️⃣.2️⃣. można uzyskać dofinansowanie w maksymalnej kwocie 1️⃣5️⃣ 0️⃣0️⃣0️⃣ zł na:📍 kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ)📍 kursy umiejętności zawodowych (KUZ)📍 kursy zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym💰 Wkład własny Uczestnika Projektu to min. 1️⃣5️⃣ % wartości szkolenia Przypominamy o nowym adresie portalu: www.bonynaszkolenia.eu ❗️Zapraszamy do udziału ❗️ www.fir.org.pl⬇️⬇️⬇️ ... See MoreSee Less
View on Facebook
UWAGA!!Nowy adres portalu kariery: www.bonynaszkolenia.eu ... See MoreSee Less
View on Facebook