Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych (FFIR) została zarejestrowana w rejestrze Fundacji w 2005r. Angażuje się w szereg działań promujących, wspierających i wdrażających projekty rozwojowe, w tym inicjatywy lokalne, regionalne i międzynarodowe.

Celem Fundacji jest podnoszenie świadomości i dostarczanie wiedzy w obszarze polityki społeczno-gospodarczej, tj. zrównoważonego rozwoju, kapitału ludzkiego oraz promocji przedsiębiorczości, w tym społecznej.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe między innymi poprzez wspieranie, inicjowanie i prowadzenie:

  1. inicjatyw służących wspieraniu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miejskich, promocji zatrudnienia i postaw przedsiębiorczych, upowszechnianiu zasad społeczeństwa obywatelskiego oraz warunków ekonomicznych i prawnych służących  rozwojowi  regionalnemu,
  2. działalności oświatowej i edukacyjnej, w myśl idei kształcenia ustawicznego, poprzez między innymi  prowadzenie szkoleń, spotkań, wykładów, seminariów, konferencji, kursów oraz innych form, a także organizowanie i wspieranie finansowe, rzeczowe lub organizacyjne służących temu praktyk, staży, wymiany doświadczeń zawodowych i naukowych w kraju i za granicą,
  3. inicjatyw służących rozwojowi partnerskiej współpracy regionalnej, międzyregionalnej i międzynarodowej, angażujących sektor biznesu, instytucje pozarządowe, ruchy społeczne, organy samorządu terytorialnego, terenową administrację rządowej, osoby i instytucje krajowe i zagraniczne stawiające sobie podobne cele, poprzez wsparcie techniczne, szkoleniowe, doradcze i informacyjne,
  4. działalności badawczo-rozwojowej, doradczej, informacyjnej, wydawniczej i wystawienniczej, organizacji przedsięwzięć marketingowych, organizowanie aktywnych form promocji gospodarczej i społecznej.

Kadry Fundacji oraz współpracujący eksperci posiadają kompetencje i wieloletnie doświadczenie umożliwiające efektywną realizację inicjatyw rozwojowych, w tym projektów regionalnych, krajowych i międzynarodowych.

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jest dobrze przygotowane do wdrażania projektów dzięki rozwijającej się sieci współpracy o zasięgu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. Doświadczenie i nowoczesna struktura organizacyjna pozwala efektywnie zarządzać projektami w różnych lokalizacjach i jest kluczowym elementem, na którym budowana jest pozycja Forum.

Fundacja Forum Inicjatyw RozwojowychBiuro Rachunkowe/Księgowość:
ksiegowosc@fir.org.pl

Zespół projektowy:
info@fir.org.pl

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych biuro w Łomży
lomza1@fir.org.pl

oraz

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych biuro w Hajnówce
Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych biuro w Siemiatyczach
Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych biuro w Wysokie Mazowieckie
Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych biuro w Zambrowie
Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych biuro w Kolnie
facebook
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy zdrowia, szczęścia, radosnych chwil w gronie rodziny oraz realizacji założonych celów w nadchodzącym 2023 roku ❗ 🍾Niech te święta przyniosą radość i wzajemną życzliwość 🎁 ... See MoreSee Less
View on Facebook
🔔 Zapraszamy również do udziału w kolejnym konkursie w ramach poddziałania 3️⃣.2️⃣.2️⃣Termin: 2️⃣2️⃣ listopada 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣ r. Godzina: 8️⃣:0️⃣0️⃣💻 Aby wziąć udział w naborze należy złożyć kwestionariusz zgłoszeniowy online na portalu www.bonynaszkolenia.eu w dniu naboruKonkurs dotyczy dofinansowania szkoleń z zakresu:📍 kursów umiejętności zawodowych (KUZ)📍 kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ)📍 kursów zawodowych zakończonych egzaminem zewnętrznym 💸 Kwota dofinansowania wynosi maksymalnie 1️⃣5️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣ zł, natomiast wkład własny to min. 1️⃣5️⃣ % wartości szkolenia. ℹ️ Projekt skierowany do osób indywidualnych zamieszkujących miasto Białystok, powiat białostocki i powiat sokólski. 💻 Limit: 1️⃣0️⃣0️⃣ wnioskówZapraszamy do udziału i życzymy powodzenia ❗️Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.www.fir.org.plwww.bonynaszkolenia.euwww.uslugirozwojowe.parp.gov.pl ... See MoreSee Less
View on Facebook
📣 Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym naborze w ramach projektu Bony na szkolenia ‼Nabór odbędzie się:2️⃣1️⃣ listopada 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣ r. godz. 8️⃣:0️⃣0️⃣💻 Konkurs polega na uzupełnieniu kwestionariusza zgłoszeniowego online na portalu www.bonynaszkolenia.eu w dniu naboru. ⬆️ We wskazanym terminie odbędzie się nabór wniosków na dofinansowanie szkoleń z zakresu:✔️ kursów językowych✔️ kursów informatycznych (TIK)✔️ studiów podyplomowych✔️ kursów kompetencji ogólnych💰 Maksymalna kwota dofinansowania to 9️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣ zł💰 Wkład własny Uczestnika projektu wynosi min. 1️⃣5️⃣ % wartości szkolenia.Limit: 2️⃣5️⃣0️⃣ wniosków📢 Zapraszamy do udziału osoby indywidualne zamieszkujące miasto Białystok, powiat białostocki oraz powiat sokólski. Projekt współfinansowany ze środków EFS.www.fir.org.plwww.bonynaszkolenia.euwww.uslugirozwojowe.parp.gov.pl ... See MoreSee Less
View on Facebook
🔔 Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym konkursie na udzielenie bonu na szkolenie w ramach poddziałania 3️⃣.2️⃣.1️⃣., w którym można uzyskać dofinansowanie w maksymalnej kwocie 9️⃣ tys. zł/ os. na:📌 kursy językowe📌 kursy komputerowe📌 studia podyplomowe📌 kursy kompetencji ogólnych📅 Termin: piątek, 2️⃣3️⃣ września 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣ r.🕗 Godzina: 8️⃣:0️⃣0️⃣💻 Aby wziąć udział w naborze należy wypełnić kwestionariusz zgłoszeniowy online w dniu naboru na portalu www.bonynaszkolenia.eu💰 Wkład własny Uczestnika Projektu to min. 1️⃣5️⃣ % wartości szkolenia Projekt skierowany do mieszkańców Białegostoku, powiatu białostockiego i powiatu sokólskiegoŻyczymy powodzenia 🍀www.fir.org.pl ... See MoreSee Less
View on Facebook