Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych (FFIR) została zarejestrowana w rejestrze Fundacji w 2005r. Angażuje się w szereg działań promujących, wspierających i wdrażających projekty rozwojowe, w tym inicjatywy lokalne, regionalne i międzynarodowe.

Celem Fundacji jest podnoszenie świadomości i dostarczanie wiedzy w obszarze polityki społeczno-gospodarczej, tj. zrównoważonego rozwoju, kapitału ludzkiego oraz promocji przedsiębiorczości, w tym społecznej.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe między innymi poprzez wspieranie, inicjowanie i prowadzenie:

  1. inicjatyw służących wspieraniu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miejskich, promocji zatrudnienia i postaw przedsiębiorczych, upowszechnianiu zasad społeczeństwa obywatelskiego oraz warunków ekonomicznych i prawnych służących  rozwojowi  regionalnemu,
  2. działalności oświatowej i edukacyjnej, w myśl idei kształcenia ustawicznego, poprzez między innymi  prowadzenie szkoleń, spotkań, wykładów, seminariów, konferencji, kursów oraz innych form, a także organizowanie i wspieranie finansowe, rzeczowe lub organizacyjne służących temu praktyk, staży, wymiany doświadczeń zawodowych i naukowych w kraju i za granicą,
  3. inicjatyw służących rozwojowi partnerskiej współpracy regionalnej, międzyregionalnej i międzynarodowej, angażujących sektor biznesu, instytucje pozarządowe, ruchy społeczne, organy samorządu terytorialnego, terenową administrację rządowej, osoby i instytucje krajowe i zagraniczne stawiające sobie podobne cele, poprzez wsparcie techniczne, szkoleniowe, doradcze i informacyjne,
  4. działalności badawczo-rozwojowej, doradczej, informacyjnej, wydawniczej i wystawienniczej, organizacji przedsięwzięć marketingowych, organizowanie aktywnych form promocji gospodarczej i społecznej.

Kadry Fundacji oraz współpracujący eksperci posiadają kompetencje i wieloletnie doświadczenie umożliwiające efektywną realizację inicjatyw rozwojowych, w tym projektów regionalnych, krajowych i międzynarodowych.

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jest dobrze przygotowane do wdrażania projektów dzięki rozwijającej się sieci współpracy o zasięgu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. Doświadczenie i nowoczesna struktura organizacyjna pozwala efektywnie zarządzać projektami w różnych lokalizacjach i jest kluczowym elementem, na którym budowana jest pozycja Forum.

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

Zarząd:
Magdalena Skup - Dyrektor Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych mskup@fir.org.pl
Iwona Kiersnowska – Wicedyrektor Fundacji info@fir.org.pl

Biuro Rachunkowe/Księgowość:
Elżbieta Iwona Roszkowska - ksiegowosc@fir.org.pl

Zespół projektowy:
Agnieszka Ewa Jaworowska - info2@fir.org.pl
Karolina Łozowska - info3@fir.org.pl
Konrad Backiel - info4@fir.org.pl
Anetta Buczyńska – info@fir.org.pl
Marta Jaromińska - info@fir.org.pl

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych biuro w Łomży
Bogusława Domian-Kruszewska – bdkuruszewska@fir.org.pl
Karolina Piątek – kpiatek@fir.org.pl
Patrycja Fiertek – pfiertek@fir.org.pl
Aneta Zielinska – lomza1@fir.org.pl
Katarzyna Marciniak - lomza1@fir.org.pl

oraz

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych biuro w Hajnówce
Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych biuro w Siemiatyczach
Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych biuro w Wysokie Mazowieckie
Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych biuro w Zambrowie
Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych biuro w Kolnie
facebook
UWAGA!!Nowy adres portalu kariery: www.bonynaszkolenia.eu ... See MoreSee Less
View on Facebook
Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych w Białymstoku poszukuje pracowników na stanowisko Doradca Kariery. Praca na cały etat.Zakres obowiązków:•działania pro świadomościowe, poradnictwo edukacyjno-zawodowe w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru i znalezienia oferty edukacyjnej;•rozpoznanie potrzeb potencjalnego uczestnika projektu;•przedstawienie uczestnikowi projektu katalogu instytucji edukacyjno-szkoleniowych oferujących wsparcie;•bieżąca analiza runku pracy i rynku edukacyjnegoOczekiwania: •minimum roczne doświadczenie w pracy zespołowej; •skrupulatność i dokładność;•precyzja w wykonywaniu zadań; •biegła znajomość obsługi komputera środowiska Windows i Internetu; •samodzielność w działaniu; •dążenie do rozwiązywania problemów na drodze rozmów i konfrontacji;•umiejętność działania pod presją czasu. Oferujemy: •umowę o pracę na cały etat;•pracę w młodym zespole; •niezbędne narzędzia do pracy; •możliwość rozwoju zawodowego. Zainteresowane osoby zapraszamy do przesłania CV na adres: info@fir.org.pl z dopiskiem „Oferta pracy Doradca Kariery”. Kontakt tel. 509-198-202 ... See MoreSee Less
View on Facebook
📢 Szanowni Mieszkańcy Miasta Białystok, Powiatu Białostockiego i Powiatu Sokólskiego ❗❗️ Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym konkursie na udzielenie bonu na szkolenie w ramach poddziałania 3️⃣.2️⃣.1️⃣.:📌 kursy językowe📌 kursy komputerowe📌 studia podyplomowe📌 kursy przedmaturalne 📅 Termin: 1️⃣7️⃣ września 2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ r.🕗 Godzina: 8️⃣:0️⃣0️⃣💰 Dofinansowanie w ramach bonu na szkolenie można uzyskać do 9️⃣ tys. zł/ os. 💰 Wkład własny Uczestnika Projektu to min. 1️⃣5️⃣ % wartości szkolenia Więcej informacji na stronie www.fir.org.pl🍀 POWODZENIA! ... See MoreSee Less
View on Facebook