2018

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FORUM INICJATYW ROZWOJOWYCH W ROKU 2018

2017

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FORUM INICJATYW ROZWOJOWYCH W ROKU 2017

2016

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FORUM INICJATYW ROZWOJOWYCH W ROKU 2016

 

2016

BILANS