ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/FIR/RIS/2019

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych zaprasza do złożenia oferty w trybie konkurencyjności (ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/FIR/RIS/2019) na usługę cateringu dla uczestników Centrów Integracji Społecznej w ramach projektu ‘’Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020 w ramach Działania 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji.

-----------------------------------------------

Możliwość komentowania została wyłączona.