ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1_a/FIR/RIS/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1_a/FIR/RIS/2019 

przygotowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zatwierdzonymi przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w dniu 22 sierpnia 2019 roku na przeprowadzenie zajęć psychologiczno-terapeutycznych wśród uczestników/czek centrów integracji społecznych w mieście Łomża, Kolno oraz powiatach: hajnowski, łomżyński, siemiatycki, wysokomazowiecki, zambrowski w ramach projektu:

„Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”

-----------------------------------------------

Możliwość komentowania została wyłączona.