Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego

 

 

Projekt partnerski dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”

 

 

Projekt realizowany jest w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Lider:  Miasto Łomża

Partnerzy:

-Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych
-Powiat Hajnowski
-Miasto Kolno
-Powiat Łomżyński
-Powiat Siemiatycki
-Powiat Wysokomazowiecki
-Powiat Zambrowski
-Gmina Boćki

Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży

Okres realizacji projektu: 01.04.2019 r. do 31.08.2022 r.

Celem projektu jest zwiększenie do 31.08.2022 r. aktywności społecznej i zawodowej 780 osób (440K i 340M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących na terenie woj. podlaskiego, poprzez usługi reintegracji społeczno-zawodowej, w tym 620 os. poprzez usługi świadczone przez Centra Integracji Społecznej w województwie podlaskim, w tym uzyskanie zatrudnienia przez min. 25% osób oraz podjęcie aktywności społecznej przez min. 34% osoby.

Dofinansowanie projektu z UE:  19 999 079,80 zł.

Grupa docelowa: 780 osób, w tym 440 K/340 M zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym m.in. osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne i długotrwale bezrobotne mieszkające w województwie podlaskim.

Planowane formy wsparcia dla uczestników/czek projektu:

  • Wsparcie terapeutyczne i doradcze
  • Realizacja indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego
  • Aktywizacja społeczna
  • Aktywizacja zawodowa
  • Działania o charakterze środowiskowym
Harmonogram działań Projektu:

Zadanie 1. Utworzenie i organizacja CIS, w tym IPZS

Utworzenie i organizacja CIS w subregionie łomżyńskim – kwiecień 2019 – grudzień 2019 r.

Indywidualna diagnoza, opracowanie i realizacja indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego – grudzień 2019 r. – sierpień 2022

Zadanie 2. Aktywizacja społeczna

Realizacja wsparcia uzupełniającego reintegrację społeczną – grudzień 2019 r. – sierpień 2022

Realizacja treningu umiejętności społecznych – grudzień 2019 r. – sierpień 2022

Realizacja warsztatów rozwoju osobistego – grudzień 2019 r. – sierpień 2022

Specjalistyczne grupowe i indywidualne poradnictwo psychologiczne grudzień 2019 r. – sierpień 2022

Zadanie 3. Aktywizacja zawodowa

Realizacja wsparcia uzupełniającego reintegrację zawodową – grudzień 2019 r. – sierpień 2022

Realizacja szkoleń zawodowych: wrzesień 2020 r. – sierpień 2022

Realizacja kursu przedsiębiorczości – grudzień 2019 r. – sierpień 2022

Zadanie 4. Działania o charakterze środowiskowym

Realizacja wsparcia dla otoczenia uczestników – grudzień 2019 r. – sierpień 2022

Dokumenty rekrutacyjne:

I nabór

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu o wdrożeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku

Oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez UE w ramach EFS

 

II nabór

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu o wdrożeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku

 

 

III nabór

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu o wdrożeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku

 

 

IV nabór

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

TERMINY REKRUTACJI W POSZCZEGÓLNYCH CIS-ach (IV nabór)

CIS Zambrów- od 22.11.2021r. do 17.12.2021r.

CIS Szczepankowo – od 22.11.2021r. do 02.12.2021r.

    nabór uzupełniający: 17.01.2022r.-21.01.2022r.

CIS Kolno – od 01.12.2021 do 17.12.2021r. oraz od 20.12.2021r. do 23.12.2021r.

CIS Wysokie Mazowieckie – od 14.12.2021r. do 23.12.2021r.

CIS Hajnówka – od 26.11.2021r. do 14.01.2022 r.

    nabór uzupełniający: 01.04.2022r.- 06.04.2022r.

    II nabór uzupełniający: 25.04.2022r. – 27.04.2022r.

CIS Siemiatycze – od 22.11.2021r. do 31.12.2021r.

 

W ramach Projektu Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych w grudniu 2019 r. utworzyła i prowadzi 6 Centrów Integracji Społecznej w województwie podlaskim:

18-400 Łomża
ul. Farna 1

+48 86 215 68 99

cislomza@fir.org.pl

18-500 Kolno
ul. Marii Konopnickiej 4

+48 729 888 796

ciskolno@fir.org.pl

18-200 Wysokie Mazowieckie
ul. 1 Maja 8

+48 729 888 793

ciswysokiemazowieckie@fir.org.pl

17-200 Hajnówka
ul. 3 Maja 42

+48 729 888 753

cishajnowka@fir.org.pl

18-300 Zambrów
ul. Obwodowa 2

+48 729 888 791

ciszambrow@fir.org.pl

17-300 Siemiatycze
ul. Kościuszki 88

+48 729 888 751

cissiemiatycze@fir.org.pl

18-411 Śniadowo
Szczepankowo 60

+48 729 888 794

cisszczepankowo@fir.org.pl

-----------------------------------------------

Możliwość komentowania została wyłączona.