Realizacja usługi przygotowania pakietu franczyzy społecznej wraz z kompendium zarządzania siecią franczyzową

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi przygotowania pakietu franczyzy społecznej wraz z kompendium zarządzania siecią franczyzową na potrzeby realizacji projektu p.n. PWP Ekonomia Społecznego Sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pełen tekst ogłoszenia (pobierz)

————————-

Aktualizacja 23.10.2014

-----------------------------------------------

Możliwość komentowania została wyłączona.