„Ekonomia społeczna w Puszczy Knyszyńskiej”

W ramach działalności Inkubatora Ekonomii Społecznej w Białymstoku i Supraślu odbyło się 280 godzin doradztwa dla 10 podmiotów ekonomii społecznej.

Z doradztwa skorzystały następujące podmioty ekonomii społecznej:

 • Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś BARWA,
 • Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic,
 • Towarzystwo Krzewienia Kultury LOTOS,
 • Stowarzyszenie Rostołty,
 • Regionalny Oddział Podlaskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Juchnowcu Kościelnym,
 • Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży Oddział w Czarnej Wsi Kościelnej,
 • Stowarzyszenie „Załuki nad Supraślą”,
 • Supraskie Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Jutrzenka”,
 • Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Gródeckiej,
 • Oddział Regionalny Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Michałowie.

Aktualizacja 30.11.2010

————

W październiku uczestnicy „Szkoły Liderów Ekonomii Społecznej” w celu usystematyzowania zdobytej wiedzy wzięli udział w czterodniowym wyjeździe studyjnym (16-19 października 2010r.) pokazującym dobre praktyki ekonomii społecznej na terenie Polski. Wyjazd został zaplanowany w taki sposób, aby zagadnienia poruszane okazały się istotne dla wszystkich uczestników. Podczas wyjazdu uczestnicy odwiedzili:

 

W dniu 16 października 2010 r.:

 • Spółdzielnię Socjalną „Stara Szkoła” – Ośrodek Szkolno-Zawodowy w Prostkach,
 • Przedsiębiorstwo Społeczne Garncarska Wioska,
 • Centrum Ekonomii Społecznej prowadzone przez Fundację Fundusz Współpracy

 

W dniu 17 października 2010 r.:

 • Spółdzielnię Socjalną „Od Nowa” w Chełmnie,
 • Spółdzielnię Socjalną „Eko – mat” w Chełmnie,
 • Spółdzielnię Socjalną „Przystań” w Poznaniu.

W dniach 18-19 października 2010r. uczestnicy „Szkoły Liderów Ekonomii Społecznej” wzięli udział w Targach Przedsiębiorczości Społecznej, które odbywały się w Poznaniu. Wydarzenie miało miejsce na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich i było częścią IV Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej.

Wydarzeniu towarzyszyły targi przedsiębiorczości społecznej, na których różnorodne wyroby i usługi były prezentowane przez podmioty społeczne (spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa prowadzone przez organizacje obywatelskie, spółki non-profit, Zakłady Aktywizacji Zawodowej, Centra Integracji Społecznej, itp.) na około 80 stoiskach.

Udział w wyjeździe był doskonałą okazją do zapoznania się z praktycznymi działaniami ekonomii społecznej oraz sprzyjał nawiązywaniu kontaktów umożliwiających późniejszą współpracę.

 

Aktualizacja 22.10.2010r

————

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do korzystania z oferty Inkubatorów Ekonomii Społecznej oraz Gminnych Punktów Ekonomii Społecznej, oferujących:

 • Bezpłatne doradztwoindywidualne i grupowe w zakresie podstaw prawnych, księgowych oraz finansowania podmiotów ekonomii społecznej, w tym pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania.
 • Bezpłatne ulotki oraz kwartalny biuletyn informacyjnydotyczący ekonomii społecznej. Zapraszamy do zapoznania się z BEZPŁATNYM KWARTALNIKIEM NR 3 „Ekonomia społeczna nie jest modą”. (pobierz biuletyn)

We wrześniu zakończyły się szkolenia „Szkoły Liderów Ekonomii Społecznej”. W szkoleniach wzięło udział 28 osób – przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej oraz mieszkańców gmin Czarna Białostocka, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Michałowo, Supraśl, Wasilków, Zabłudów. Podczas szkolenia zostały omówione między innymi zagadnienia dotyczące: rozwiązań prawnych w tym zakładania podmiotów ekonomii społecznej, formy prawne działalności w obszarze ekonomii społecznej, finansowanie podmiotów ekonomii społecznej w tym źródła finansowania w zależności od typu podmiotu ekonomii społecznej, modele współpracy przedsiębiorstw społecznych z innymi podmiotami na rynku, Partnerstwo Lokalne na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej.

Uczestnicy Szkoły Liderów Ekonomii Społecznej w październiku 2010r. wezmą udział w wyjeździe studyjnym prezentującym dobre praktyki i ciekawe przykłady przedsiębiorstw społecznych działających w Polsce.

Data 27.09.2010r.

————

W dniu 21 sierpnia 2010 r. zakończył się proces rekrutacji do II edycji szkoleń „Szkoły Liderów Ekonomii Społecznej”. Dziękujemy wszystkim osobom, które złożyły formularze rekrutacyjne. Pierwsze zajęcia rozpoczynają się już 4 września 2010 r.

Data 23.08.2010r.

————

ZAPRASZAMY mieszkańców gmin Czarna Białostocka, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Michałowo, Supraśl, Wasilków, Zabłudów do udziału w bezpłatnych szkoleniach II edycji „SZKOŁY LIDERÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ” w ramach projektu „Ekonomia Społeczna w Puszczy Knyszyńskiej”

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do ekonomii społecznej.
 2. Dobre praktyki ekonomii społecznej.
 3. Zakładanie podmiotów ekonomii społecznej.
 4. Pozyskiwanie finansowania.
 5. Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej.
 6. Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Łącznie 30 godzin zajęć.

Uczestnicy Szkoły Liderów Ekonomii Społecznej wezmą udział w wyjeździe studyjnym prezentującym dobre praktyki i ciekawe przykłady przedsiębiorstw społecznych działających w Polsce.

Planowane terminy:

04.09.2010r.; 18-19.09.2010r., 2.09.2010r.

Wyjazd studyjny:   październik 2010r.

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (pobierz formularz) i przesłanie na e-mail: info@fir.org.pl, pocztą lub złożenie osobiste w siedzibie Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych oraz Gminnych Punktach Ekonomii Społecznej do dnia 20.08.2010r.

Data 02.08.2010 

————

Zapraszamy do korzystania z oferty Inkubatorów Ekonomii Społecznej oraz Gminnych Punktów Ekonomii Społecznej;

 • Bezpłatne doradztwo indywidualne i grupowe w zakresie podstaw prawnych, księgowych oraz finansowania podmiotów ekonomii społecznej, w tym pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania.
 • Bezpłatne ulotki oraz kwartalny biuletynu informacyjny dotyczący ekonomii społecznej z którego można się dowiedzieć:

BEZPŁATNY KWARTALNIK NR 1: Czym jest ekonomia Społeczna, dobre praktyki ekonomii społecznej na przykładzie Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie. (pobierz biuletyn)

BEZPŁATNY KWARTALNIK NR 2: Cel godzien zainteresowania – gminy pełne ekonomii społecznej, O czym trzeba pamiętać tworząc przedsiębiorstwo społeczne. (pobierz biuletyn)

 Data 07.07.2010 i 02.08.2010

————

W dniu 12 czerwca 2010 r. rozpoczęto pierwszą edycję szkoleń „Szkoły Liderów Ekonomii Społecznej”. Do udziału w szkoleniach zaproszono 14 osób z 7 w/w gmin, między innymi przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej: Towarzystwa Walki z Kalectwem Stowarzyszenia Regionalnego w Juchnowcu Kościelnym, Stowarzyszenia „KROK PO KROKU” w Czarnej Białostockiej, Oddziału Regionalnego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Michałowie, Stowarzyszenia EDUKATOR w Czarnej Wsi Kościelnej, Supraskiego Stowarzyszenia Klubu Abstynentów „Jutrzenka” oraz mieszkańców gmin, na terenie których funkcjonuje Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska.

Na szkoleniu zostały omówione zagadnienia dotyczące definicji ekonomii społecznej, idei przedsiębiorczości społecznej w praktyce, kryteriów i cech przedsiębiorstw społecznych, miejsca ekonomii społecznej w systemie społeczno-gospodarczym.

Szkolenia „Szkoła Liderów Ekonomii Społecznych” zostaną zakończone czterodniowym wyjazdem studyjnym w celu prezentacji dobrych praktyk i ciekawych przykładów przedsiębiorstw społecznych działających w Polsce.

Data 16.06.2010

————

W dniu 2 czerwca 2010 r. zakończył się proces rekrutacji do I edycji szkoleń „Szkoły Liderów Ekonomii Społecznej”. Dziękujemy wszystkim osobom, które złożyły formularze rekrutacyjne. O wynikach rekrutacji będziemy informować indywidualnie. Pierwsze zajęcia rozpoczynają się już 12 czerwca 2010 r. W sierpniu odbędzie się rekrutacja do drugiej edycji „SZKOŁY LIDERÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ”

Data 04.06.2010r.

————

ZAPRASZAMY mieszkańców gmin Czarna Białostocka, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Michałowo, Supraśl, Wasilków, Zabłudów do udziału w bezpłatnych szkoleniach I edycji „SZKOŁY LIDERÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ”

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do ekonomii społecznej.
 2. Dobre praktyki ekonomii społecznej.
 3. Zakładanie podmiotów ekonomii społecznej.
 4. Pozyskiwanie finansowania.
 5. Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej.
 6. Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Łącznie 30 godzin zajęć

Uczestnicy Szkoły Liderów Ekonomii Społecznej wezmą udział w wyjeździe studyjnym prezentującym dobre praktyki i ciekawe przykłady przedsiębiorstw społecznych działających w Polsce.

Planowane terminy:

12.06.2010r.; 11-12.09.2010r.; 25.09.2010r

Wyjazd studyjny: październik 2010r.

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (pobierz formularz) i przesłanie na e-mail: info@fir.org.pl, pocztą lub złożenie osobiste w siedzibie Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych oraz Gminnych Punktach Ekonomii Społecznej do dnia 02.06.2010r.

Data 26.05.2010r.

————

Zapraszamy do współpracy wykładowców zainteresowanych prowadzeniem szkoleń. Cykl szkolenia obejmuje 30h dydaktycznych na grupę szkoleniową. Przewidywany zakres szkoleń m.in.:

 1. Wprowadzenie do ekonomii społecznej.
 2. Zakładanie podmiotów ekonomii społecznej, pozyskiwanie finansowania.
 3. Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej, zarządzanie zasobami ludzkimi.

Planowane terminy:

12.06.2010r.; 11-12.09.2010r.; 25.09.2010r – grupa A

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie CV wraz z proponowanym zakresem szkolenia  na e-mail: mskup@fir.org.pl lub mdobrogowska@fir.org.pl,  pocztą lub złożenie osobiste w siedzibie Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych do dnia 26.05.2010 (środa) do godziny 10.00.

Data 24.05.2010r.

 

————

 

Szkolenia informacyjne

 

W ramach projektu „Ekonomia Społeczna w Puszczy Knyszyńskiej” zrealizowano 7 szkoleń informacyjnych w gminach Czarna Białostocka, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Michałowo, Supraśl, Wasilków, Zabłudów. Na szkolenia zostali zaproszeni przedstawiciele istniejących podmiotów ekonomii społecznej jak: fundacje, stowarzyszenia, przedstawiciele instytucje rynku pracy, instytucje pomocy i integracji społecznej, przedstawiciele władz lokalnych, mieszkańcy gmin. W szkoleniach informacyjnych uczestniczyły 124 osoby.

Podczas szkoleń informacyjnych uczestnicy poznali między innymi dobre praktyki ekonomii społecznej w województwie podlaskim oraz w Polsce, funkcjonujące na rynku podmioty ekonomii społecznej, zapoznali się z pomysłami, jakie posiadają na rozwój mieszkańcy innych miejscowości.

Data 07.05.2010r.

————

Zapraszamy do współpracy Doradców gotowych świadczyć usługi w ramach projektu „Ekonomia Społeczna w Puszczy Knyszyńskiej” w okresie od kwietnia do grudnia 2010 roku (łącznie 280 h). Przewidywany zakres doradztwa obejmuje m.in.:

 1. Planowanie strategii działania podmiotu ekonomii społecznej:
 • wypracowaniewstępnej koncepcji działalności;
 • opracowaniebiznesplanu;
 1. Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej:
 • aspektyprawne;
 • aspektyfinansowe;
 • marketing;
 • promocja;
 1. Pozyskiwanie funduszy na funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz ze wskazaniem obszaru doradztwa na e-mail: info@fir.org.pl pocztą lub złożenie osobiste w siedzibie Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych do dnia 12.04.2010 r.

 

 

Data 07.04.2010r.

————

 

Punkty Ekonomii Społecznej

Od 1 kwietnia 2010r. funkcjonują Punkty Ekonomii Społecznej w gminach: Czarna Białostocka, Gródek, Michałowo, Juchnowiec Kościelny, Wasilków, Zabłudów.

Zadania punktów:

 • Udzielanie informacji na temat zagadnień ekonomii społecznej w tym prawa, marketingu, finansów dla powstających i istniejących podmiotów Ekonomii Społecznej.
 • Pośrednictwo w organizacji doradztwa w Inkubatorach Ekonomii Społecznej.
 • Dystrybuowanie ulotek, folderów dotyczących ekonomii społecznej.
 • Dystrybuowanie bezpłatnego biuletynu dotyczącego bieżących informacji na temat ekonomii społecznej.

Zapraszamy do skorzystania z usług punktów ekonomii społecznej

Punkt Ekonomii Społecznej w gminie Czarna Białostocka

Koordynator: Barbara Nikołajuk

 1. Torowa 9

16-020 Czarna Białostocka

Tel: 85 710 22 81

Punkt Ekonomii Społecznej w gminie Gródek

Koordynator: Agnieszka Lisowska

 1. Chodkiewiczów 2
  16-040 Gródek

Tel : 85 718 06 64

Punkt Ekonomii Społecznej w gminie Juchnowiec Kościelny

Koordynator: Anna Klojzy

 1. Lipowa 10
  16-061 Juchnowiec Kościelny

Tel: 697 011 602

Punkt Ekonomii Społecznej w gminie Michałowo

Koordynator: Anna Hanasiuk

 1. Wąska 1

16-050 Michałowo

Tel: 85 713 17 77

Punkt Ekonomii Społecznej w gminie Wasilków

Koordynator: Wioletta Sangar

 1. Białostocka 7
  16-010 Wasilków

Tel:   85 718 52 53

Punkt Ekonomii Społecznej w gminie Zabłudów

Koordynator: Monika Hankowska

 1. Rynek 8
  16-060 Zabłudów

Tel: 85 718 81 00

 

Data 02.04.2010r.

————

 

 

Inkubatory Ekonomii Społecznej

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z usług Inkubatorów Ekonomii Społecznej, które zostały utworzone w Białymstoku oraz Supraślu.

W ramach inkubatorów przewiduje się: prowadzanie doradztwa indywidualnego i grupowego w zakresie podstaw prawnych, księgowych oraz finansowania podmiotów ekonomii społecznej, w tym pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.

Podmioty zainteresowane prowadzeniem punktów ekonomii społecznej w gminach zapraszamy do współpracy.

Kontakt: Magdalena Skup: mskup@fir.org.pl

Inkubator Ekonomii Społecznej w Białymstoku

 1. Warszawska 34

15–077 Białystok

tel 85 654 58 97

tel/fax 85 664 21 68

godziny otwarcia: pn – pt. 8.00 – 16.00

Inkubator Ekonomii Społecznej w Supraślu

 1. Piłsudskiego 64

16-030 Supraśl

Tel. 509 198 202

godziny otwarcia pt. 8.00 – 16.00

Data 29.01.2010r.

————

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z partnerem Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska rozpoczynają realizację projektu „Ekonomia Społeczna w Puszczy Knyszyńskiej” skierowanego do mieszkańców gmin Czarna Białostocka, Gródek, Michałowo, Zabłudów, Juchnowiec Kościelny, Wasilków, Supraśl, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 7.2.2.).

Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy na temat ekonomii społecznej oraz wzmocnienie potencjału istniejących podmiotów ekonomii społecznej na terenie w/w 7 gmin.

W ramach projektu zaplanowano:

 • 7 szkoleń informacyjnych na terenie w/w 7 gmin w zakresie podstaw ekonomii społecznej.
 • Organizacją Szkoły Liderów Ekonomii Społecznej.
 • Utworzenie Inkubatorów i Punktów Ekonomii Społecznej – ośrodków przystosowanych do prowadzenia konsultacji w zakresie podstaw prawnych, księgowych oraz finansowania podmiotów ekonomii społecznej.
 • Publikacją kwartalnego biuletynu informacyjnego.

Data 25.01.2010r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

-----------------------------------------------

Możliwość komentowania została wyłączona.