Sp�dzielnia jest Kobiet�

Kobieta Przedsi�biorcza

Aktualności:


Potrzebujesz dodatkowych środków finansowych na zatrudnienie pracowników?

Oferujemy dotacje i wsparcie pomostowe wszystkim osobom zainteresowanym utworzeniem miejsca pracy dla zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym w istniejącym, bądź nowo powstałym przedsiębiorstwie społecznym. ( więcej) 

----------------

29.08.2018

"Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Białymstoku"

Przedłużony Nabór wniosków w szóstej rundzie dotacyjnej w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Białymstoku (więcej) 

----------------

14.02.2018

"Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Białymstoku"

Nabór wniosków - piąta runda dotacyjna w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Białymstoku (więcej) 

----------------

08.01.2018„Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy”

Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy - taka idea przyświeca projektowi, który będzie realizowany przez Fundację Forum Inicjatyw Rozwojowych we współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem. Niepowtarzalną szansę na udział w zajęciach projektowych mają uczniowie klas I-III z kierunków technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk, technik technologii żywności i mleczarstwa. ( więcej) Seminarium Informacyjne „Tworzenie Spółdzielni Socjalnych Osób Prawnych, oraz planowanie inicjatyw lokalnych na rzecz ES” czyli jak uzyskać bezzwrotne dotacje na tworzenie i utrzymanie miejsc pracy przez osoby prawne

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych wraz z Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych zapraszają na seminarium pt.: „Spółdzielnie Socjalne osób prawnych oraz planowanie inicjatyw lokalnych na rzecz ES”, które odbędzie się w dn. 19 października 2017 r. w Kawiarni "W Starym Kinie" w Białymstoku przy ul. Św. Rocha 23 o godz. 10:00 (więcej) "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Białymstoku"

Nabór wniosków - pierwsza runda dotacyjna w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Białymstoku (więcej) 

----------------

20.07.2017"PODLASKI POZARZĄDZOWY FUNDUSZ MIKRODOTACJI - II edycja"

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator FIO - Podlaskie wraz z Partnerem Łomżyńskim Forum Samorządowym ogłasza nabór do Konkursu 2/2017 o przyznanie wsparcia na realizację projektów w ramach „Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji - II edycja” dla organizacji pozarządowych z terenu województwa podlaskiego. (więcej) 

----------------

30.08.2017 (aktualizacja)
Harmonogram szkoleń "Program Aktywizacji Zawodowej Osób Młodych Szansą na Zatrudnienie"

(więcej) 

----------------

28.07.2017 (aktualizacja)„Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwowjowych realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, którego celem jest zwiększenie aktywności społecznej i zawowdowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego. (więcej) 


Aktualizacja
21.03.2017 r.

Szkolenie „Tworzenie Spółdzielni Socjalnych Osób Fizycznych”

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych wraz z Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych zapraszają na bezpłatne szkolenie pt.: „Tworzenie Spółdzielni Socjalnych Osób Fizycznych”, które odbędzie się w dn. 23 maja 2017 r. w Centrum Astoria przy ul. Sienkiewicza 4 w Białymstoku, o godz. 9.00 (więcej) Szkolenie „Tworzenie Spółdzielni Socjalnych Osób Prawnych”

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych wraz z Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych zapraszają na bezpłatne szkolenie pt.: „Tworzenie Spółdzielni Socjalnych Osób Prawnych”, które odbędzie się w dn. 26 maja 2017 r. w Centrum Astoria przy ul. Sienkiewicza 4 w Białymstoku, o godz. 9.00 (więcej) UWAGA!
Dnia 02.05.2017r. biuro będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy!


Harmonogram szkoleń "Program Aktywizacji Zawodowej Osób Młodych Szansą na Zatrudnienie"

(więcej) 

"Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej"

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych realizuje projekt pt. „Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Projekt swoim zasięgiem obejmuje subregion białostocki tj. powiat białostocki oraz miasto Białystok. Ze wsparcia Ośrodka korzystać mogą osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym mieszkające na terenie działania Białostockiego OWES oraz Podmioty Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstwa Społeczne z subregionu białostockiego. (więcej) "Ekonomia Społecznego Sukcesu"

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych wspiera rozwój Ekonomii Społecznej i tym samym informuje, iż Fundacja Aktywności Regionalnych realizuje projekt, którego celem jest promocja przedsiębiorczości społecznej oraz wsparcie integracji społecznej i zawodowej, a także aktywizację w przedsiębiorstwach typu społecznego poprzez udział w seminarium, doradztwie, szkoleniach oraz wyjeździe studyjnym do przedsiębiorstw społecznych. (więcej) 

----------------

28.03.2017
"PODLASKI POZARZĄDZOWY FUNDUSZ MIKRODOTACJI - II edycja"

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator FIO - Podlaskie wraz z Łomżyńskim Forum Samorządowym ogłasza nabór do Konkursu I/2017 o przyznanie wsparcia na realizację projektów w ramach „Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji - II edycja” dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa podlaskiego. (więcej) 

----------------

13.03.2017
UWAGA! REKRUTACJA TRWA!!"PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB MŁODYCH SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE"

- REKRUTACJA TRWA! ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH
(więcej) 

----------------

01.03.2017

"Program Aktywizacji Zawodowej Osób Młodych Szansą na Zatrudnienie"

Serdecznie zapraszamy do udziału w Projekcie realizowanym przez Fundację Forum Inicjatyw Rozwojowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 50 osób (w tym 28 kobiet i 22 mężczyzn) w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo i nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Poprzez udział w poradnictwie i w szkoleniach zawodowych nabędą kwalifikacje i doświadczenie pozwalające uzyskać zatrudnienie. (więcej) 

----------------

22.02.2017Zaproszenie do złożenia oferty w ramach projektu "Program aktywizacji zawodowej osób młodych szansą na zatrudnienie" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Zapytanie ofertowe na organizację szkolenia prawo jazdy kat. C oraz szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej (więcej)

----------------

01.12.2016

 

UWAGA!!!

ZMIANA GODZIN PRACY BIURA

Informujemy, iż biuro Fundacji jest czynne od 8:00 do 16:00

 

Finansowe wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej

Towarzystwo Inwestycji Społeczno - Ekonomicznych wygrało przetarg zorganizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i podpisało umowę dotyczącą prowadzenia preferencyjnego funduszu pożyczkowego dla przedsiębiorstw społecznych. Od początku lutego 2017r. przedsiębiorstwa społeczne mogą składać wnioski o udzielenie preferencyjnej pożyczki na finansowanie swojej działalności (w tym na tworzenie nowych miejsc pracy). Środki przeznaczone na pożyczki pochodzą z unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) i wynoszą 28,7 mln. zł. (więcej) 

 

 

 

 

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator FIO - Podlaskie informuje, o przedłużeniu naboru wniosków w ramach Konkursu 2/2016 na przyznanie wsparcia na realizację projektów w ramach „Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji” dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa podlaskiego do dnia 27 czerwca 2016 r. (więcej) 

----------------

20.06.2016

 

 

 

UWAGA!!!

W związku trwająca awarią telefoniczną prosimy kontaktować się z Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych pod numerem komórkowym: 509 198 202.  Za  utrudnienia przepraszamy.

 

----------------

11.04.2016

 

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych ogłasza nabór wniosków na mikrodotacje (Konkursu 1/2016) w ramach „Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji” (więcej informacji).

----------------

11.02.2016

 

 

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych z przyjemnością informuje, iż oczekuje na wyniki akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

----------------

11.02.2016

 

 

 

 

 

BIURO RACHUNKOWE

 

Zapraszamy do skorzystania z usług BIURA RACHUNKOWEGO prowadzonego przez Fundację Forum Inicjatyw Rozwojowych. Szczegóły oferty w zakładce

 

BIURO RACHUNKOWE LOGO.JPG

 

----------------

01.09.2015

 

 

Pożyczki dla ekonomii społecznej – ES Fundusz

 

Podstawowym zadaniem ES Funduszu jest dostarczenie podmiotom ekonomii społecznej preferencyjnych pożyczek na szeroko pojęty rozwój. Pozyskane w ten sposób środki powinny służyć rozszerzeniu działalności gospodarczej podmiotów. Udzielimy niezbędnych informacji o projekcie oraz wspieranie podmiotów ekonomii społecznej na etapie starania się o pożyczkę. Zapraszamy do kontaktu – link.

----------------

01.09.2015

 

 

 

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych została zarejestrowane w rejestrze Fundacji w 2005r. Od tego czasu Fundacja angażuje się w szereg działań promujących, wspierających i wdrażających projekty rozwojowe, w tym inicjatywy lokalne, regionalne i międzynarodowe. W latach 2012- 2013 Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych była partnerem lokalnym Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Biura projektowego w Polsce (więcej).

 

Celem FIR jest podnoszenie świadomości i dostarczanie wiedzy w obszarze polityki społeczno-gospodarczej, tj. zrównoważonego rozwoju, kapitału ludzkiego oraz promocji przedsiębiorczości, w tym społecznej.

 

Przy Fundacji działa Centrum Szkoleniowe. Jako placówka kształcenia ustawicznego świadczy usługi w zakresie rozwoju zasobów ludzkich, jak również specjalistyczne programy. Fundacja jest wpisana jako Agencja Zatrudnienia nr 5972 oraz zarejestrowane w rejestrze instytucji szkoleniowych prowadzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku pod nr 2.20/00008/2007.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością i ofertą. W zakładce Publikacje dostępne są wydane przez FIR bezpłatne foldery i książki. W Nasze projekty znajdą Państwo informacje dotyczące aktualnie realizowanych przez nas działań i inicjatyw.

 

Zapraszamy do współpracy!

 

Zarząd i Zespół

Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych

 

 

 

 

 
Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

15-889 Biaďż˝ystok   ul. Brukowa 28, lok. 4   tel. (85) 654 58 97 | fax: (85) 675 00 17

Agencja Zatrudnienia nr 5972