„Moja Firma III edycja”

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy Uczestników projektu „Moja Firma III edycja” oraz podlaskich Przedsiębiorców na  Konferencję podsumowującą projekt „Moja Firma III edycja” pn. „Dobre praktyki i metody rozwoju firmy, prezentacja rezultatów projektu, która odbędzie się 17 marca 2011r. w Centrum Astoria w Białymstoku (sala kolumnowa II piętro) o godz. 16.15.

Szczegóły dotyczące spotkania dostępne w biurze projektu i pod nr tel. 85 675 00 17

Aktualizacja 14.03.2011 r.

———–

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż trzeci specjalistyczny blok doradztwa indywidualnego odbędzie się w terminie 7-11 marca 2011r. O terminach będziemy Państwa informować indywidualnie.

Aktualizacja 28.02.2011 r.

———–

Szanowni Państwo,

Przypominamy o możliwości uzupełnienia informacji dot. Państwa Firm, utworzonych w ramach projektu.

Aktualizacja 20.01.2011 r.

———–

Szanowni Państwo,

W dniu 17 grudnia zapraszamy na kolejne seminarium – doradztwo grupowe organizowane w ramach projektu. Szczegółowe informacje w biurze projektu oraz pod nr tel. 85 654 58 97. 

Aktualizacja 15.12.2010 r.

———–

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na specjalistyczne doradztwo indywidualne (drugi blok). Poniżej zamieszczamy terminy spotkań.

 

DORADZTWO INDYWIDUALNE

2 BLOK

 

Temat: Finansowanie działalności gospodarczej (źródła finansowania, przygotowanie wniosku, kredyty, leasing, dotacje)

 

Termin: 1 grudnia 2010 (środa)

1. 8.00-9.00 W. Herbreder

2. 9.00-10.00 B. Popławska

3. 10.00-11.00 P. Romanowski

4. 11.00-12.00 L. Rzońca

5. 12.00-13.00 D. Pakuła

 

Termin: 3 grudnia 2010 (piątek)

6. 8.00-9.00 K. Złotorzyńska

7. 9.00-10.00 A. Bołtuć

8. 10.00-11.00 M. Wawiernia

9. 11.00-12.00 P. Piotrowski

10. 12.00-13.00 P. Gutowski

 

Termin: 6 grudnia 2010 (poniedziałek)

11. 8.00-9.00     K. Walenciej

12. 9.00-10.00 N. Hryniewicki

13. 10.00-11.00 J. Klukowska

14. 11.00-12.00 E. Bielecka-Mońko

15. 12.00-13.00 D. Szerszunowicz

16. 13.00-14.00 M. Obrycki

17. 14.00-15.00 A. Misiewicz

18. 15.00-16.00 Ł. Ambrożej

19. 16.00-17.00 A. Owczarczuk

 

Termin: 7 grudnia 2010 (wtorek)

20. 8.00-9.00 W. Jurczuk

21. 9.00-10.00 M. Wakulińska

22. 10.00-11.00 T. Dziekoński

23. 11.00-12.00 K. Dawidowicz

24. 12.00-13.00 K. Bożek

 

Termin: 8 grudnia 2010 (środa)

25. 11.00-12.00 W. Radziszewski

26. 12.00-13.00 R. Siderski

27. 13.00-14.00 B. Kowalewska

28. 14.00-15.00 M. Laskowski

29. 15.00-16.00 M. Roszkowska

 

Termin: 9 grudnia 2010 (czwartek)

30. 9.00-10.00     A. Fiedoruk

31. 10.00-11.00 T. Zdanowski

32. 11.00-12.00 A. Mitrosz

33. 12.00-13.00 E. Tertel

34. 13.00-14.00 U. Kiersnowska

35. 14.00-15.00 P. Romaniuk

36. 15.00-16.00 P. Dubowski

 

Termin: 10 grudnia 2010 (piątek)

37. 12.00-13.00 M. Przegaliński

38. 13.00-14.00 P. Masłowski

39. 14.00-15.00 M. Roszczyc

40. 15.00-16.00 M. Sobecki

Aktualizacja 30.11.2010 r.

———–

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na specjalistyczne doradztwo indywidualne. Poniżej zamieszczamy terminy spotkań.

DORADZTWO INDYWIDUALNE

1 BLOK

Temat: Marketing, promocja, narzędzia sprzedażowe

Termin: 16 listopada 2010 (wtorek)

1. 10.00-11.00 W. Herbreder

2. 11.00-12.00 T. Zdanowski

3. 12.00-13.00 U. Kiersnowska

4. 13.00-14.00 M. Laskowski

 

Temat: Prawo pracy

Termin: 17 listopada (środa)

5. 16.30-17.30 A. Mitrosz

6. 17.30-18.30 M. Roszczyc

7. 18.30-19.30 P. Piotrowski

8. 19.30-20.30 M. Przegaliński

 

Temat: Prawo pracy

Termin: 18 listopada (czwartek)

9. 16-30-17.30 A. Bołtuć

10. 17.30-18.30     Ł. Ambrożej

11. 18.30-19.30 M. Wawiernia

12. 19.30-20.30 A. Fiedoruk

 

Temat: Marketing, promocja, narzędzia sprzedażowe

Termin: 19 listopada 2010 (piątek)

13. 16.00-17.00 K. Walenciej

14. 17.00-18.00 K. Dawidowicz

15. 18.00-19.00 A. Owczarczuk

16. 19.00-20.00 W. Radziszewski

 

Temat: Prawo pracy

Termin: 20 listopada (sobota)

17. 8.00-9.00 A. Misiewicz

18. 9.00-10.00 D. Pakuła

19. 10.00-11.00     E. Bielecka-Mońko

20. 11.00-12.00     E. Tertel

21. 12.00-13.00 W. Jurczuk

22. 13.00-14.00 B. Kowalewska

 

Temat: Prawo pracy

Termin: 22 listopada (poniedziałek)

23. 16.30-17.30 P. Romaniuk

 

Temat: Marketing, promocja, narzędzia sprzedażowe

Termin: 23 listopada 2010 (wtorek)

24. 10.00-11.00 M. Wakulińska

25. 11.00-12.00 R. Siderski

26. 12.00-13.00 P. Masłowski

27. 13.00-14.00 B. Popławska

 

Temat: Prawo pracy

Termin: 24 listopada (środa)

28. 16-30-17.30 P.Dubowski

29. 17.30-18.30 M. Obrycki

30. 18.30-19.30 N. Hryniewicki

31. 19.30-20.30 D. Szerszunowicz

 

Temat: Marketing, promocja, narzędzia sprzedażowe

Termin: 26 listopada 2010 (piątek)

32. 15.00-16.00 M. Roszkowska

33. 16.00-17.00 M. Sobecki

34. 17.00-18.00 T. Dziekoński

35. 18.00-19.00 P. Gutowski

36. 19.00-20.00 J. Klukowska

 

Temat: Marketing, promocja, narzędzia sprzedażowe

Termin: 30 listopada 2010 (wtorek)

37. 10.00-11.00 K. Bożek

38. 11.00-12.00 K. Złotorzyńska

39. 12.00-13.00 L. Rzońca

40. 13.00-14.00 P. Romanowski

Aktualizacja 15.11.2010 r.

———–

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do przesyłania informacji o Państwa Firmach, utworzonych w ramach projektu, zawierającej:

– logo (gif, JPG),

– krótką informację o prowadzonej działalności,

– adres do korespondencji,

– link do strony internetowej.

Informacje prosimy przesłać na nasz adres internetowy: equal@fir.org.pl do dnia 30.11.2010r.

Powyższe dane zostaną umieszczone na naszej stronie internetowej oraz zostaną wykorzystane w publikacji wydanej w ramach projektu „Moja Firma III edycja”, współfinansowanej przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Aktualizacja 09.11.2010 r.

———–

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w ramach projektu, w miesiącach listopad i grudzień 2010r. odbędzie się pierwszy i drugi blok specjalistycznego doradztwa indywidualnego w zakresie prawa pracy, marketingu, sprzedaży i pozyskiwania klientów. O terminach będziemy Państwa informować indywidualnie.

Aktualizacja 29.10.2010 r.

———–

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do siedziby Forum Inicjatyw Rozwojowych w celu podpisania aneksu do Umowy na otrzymanie wsparcia pomostowego, dotyczącego nowego zapisu w paragrafie 4 odnośnie możliwości rozliczania kosztu ZUS i/lub podatku dochodowego poniesionych po danym okresie.

Aktualizacja 24.09.2010 r.

———–

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy iż wszystkie przedłożone Wnioski o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego zostały pozytywnie ocenione (powyżej 60 pkt.). Poniżej zamieszczamy Wyniki Komisji Oceny Wniosków.

Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania:

 

L.p

Nr wniosku

Liczba punktów

1

08/PP/MFIII/2010

89,50

2

13/PP/MFIII/2010

87,50

3

26/PP/MFIII/2010

87,00

4

25/PP/MFIII/2010

85,00

5

05/PP/MFIII/2010

80,00

6

31/PP/MFIII/2010

80,00

7

16/PP/MFIII/2010

79,50

8

29/PP/MFIII/2010

79,00

9

21/PP/MFIII/2010

78,50

10

09/PP/MFIII/2010

78,00

11

22/PP/MFIII/2010

74,50

12

10/PP/MFIII/2010

72,50

13

23/PP/MFIII/2010

71,50

14

15/PP/MFIII/2010

70,00

15

17/PP/MFIII/2010

70,00

16

07/PP/MFIII/2010

69,00

17

28/PP/MFIII/2010

67,50

18

27/PP/MFIII/2010

66,50

19

03/PP/MFIII/2010

66,00

20

19/PP/MFIII/2010

63,50

Zapraszamy do siedziby Fundacji w celu podpisania Aneksu do Umowy.

Aktualizacja 02.08.2010 r.

———–

Ogłoszenie o naborze Ekspertów do Komisji Oceny Wniosków

Forum Inicjatyw Rozwojowych – Beneficjent projektu „Moja Firma III edycja”

O G Ł A S Z A

Nabór wniosków o wpis do bazy ekspertów prowadzonej przez Forum Inicjatyw Rozwojowych w obszarze Promocja Przedsiębiorczości i Samozatrudnienia

Pełen tekst ogłoszenia

Aktualizacja 05.07.2010 r.

———–

UWAGA! WNIOSKI O PRZYZANIE PREDŁUZONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Szanowni Państwo, 

Informujemy iż sprawozdanie finansowe (załącznik do wniosku o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego) za dwa kwartały 2010r. powinno być urealnione, tj. wykazujące rzeczywiście poniesione wydatki oraz osiągnięte przychody. UWAGA: dotacja (inwestycyjna i pomostowa), wydatki z dotacji i amortyzacja nie są kosztami podatkowymi. Wartość otrzymanej dotacji należy wykazać w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

Aktualizacja 02.07.2010 r.

———–

Szanowni Państwo,

W związku z możliwością ubiegania się o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, celem właściwej oceny kondycji finansowej Państwa przedsiębiorstw i jednocześnie biorąc pod uwagę termin rozpoczęcia działalności gospodarczej (marzec 2010), ustala się, iż sprawozdanie finansowe, będące załącznikiem do wniosku,  obejmuje I i II kwartał 2010 r.

Aktualizacja 29.06.2010 r.

———–

Szanowni Państwo,

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi IZ dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 6.2 przedkładamy Aneks nr 2 do Regulaminu Komisji Oceny Wniosków, wraz z obowiązującymi załącznikami (kliknij tutaj).

Beneficjenci Pomocy zainteresowani uzyskaniem przedłużonego wsparcia pomostowego zobowiązani są przedłożyć Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia) z obowiązującymi załącznikami do siedziby Forum Inicjatyw Rozwojowych do dnia 9 lipca 2010r. do godziny 15.00.

Do pobrania:

 1. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (kliknij tutaj)
 2. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (kliknij tutaj) – wypełniają wyłącznie osoby, które prowadziły działalność gospodarczą w 2009r. oraz w przeciągu dwóch poprzedzających go lat budżetowych i nie otrzymały pomocy de minimis
 3. Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis (kliknij tutaj) – wypełniają wyłącznie osoby, które prowadziły działalność gospodarczą w 2009r. oraz w przeciągu dwóch poprzedzających go lat budżetowych i otrzymały pomoc de minimis
 4. Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy (kliknij tutaj)
 5. Karta oceny formalnej (kliknij tutaj)
 6. Karta oceny merytorycznej (kliknij tutaj)
 7. Zestawienie pomocy publicznej (kliknij tutaj)

Aktualizacja 24 i 28.06.2010 r.

———–

Szanowni Państwo,

W dniu 25 czerwca zapraszamy na kolejne seminarium – doradztwo grupowe organizowane w ramach projektu. Szczegółowe informacje w biurze projektu oraz pod nr tel. 85 654 58 97.

Aktualizacja 18.06.2010 r.

———–

Szanowni Państwo,

Zgodnie z decyzją Instytucji Pośredniczącej z dnia 12.05.2010r. i 17.05.2010r. Beneficjent (Forum Inicjatyw Rozwojowych) dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany w Umowie na otrzymanie wsparcia finansowego w zakresie zmiany montażu finansowego, pod warunkiem zachowania minimum 10% wkładu własnego w stosunku do otrzymanej wartości dotacji wskazanej w umowie.

Zmiany montażu finansowego będą rozstrzygane indywidualnie i podlegają ocenie jako element, który warunkuje powodzenie prowadzenia danej działalności gospodarczej. Beneficjent Pomocy ma obowiązek uzyskania od Beneficjenta (Forum Inicjatyw Rozwojowych) pisemnej akceptacji wszelkich zmian dotyczących biznes planu oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego. Mających wpływ na realizację założonego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym Beneficjent Pomocy, który zamierza dokonać zmian montażu finansowego lub innych w zakresie biznes planu, zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem zawierającym zaktualizowany biznes plan i harmonogram rzeczowo – finansowy do Beneficjenta (Forum Inicjatyw Rozwojowych) o ich akceptację. Zmiana montażu finansowego polegać będzie na utrzymaniu przyznanej wartości dotacji inwestycyjnej w stosunku do nowych kosztów kwalifikowanych (przy założeniu, iż dotacja nie może stanowić więcej niż 90% kosztów kwalifikowanych).

Powyższe zmiany wymagają formy Aneksu do Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego podpisanej z Beneficjentem Pomocy. Beneficjent Pomocy jest zobowiązany do rozliczenia dotacji zgodnie z obowiązującym montażem finansowym, wskazanym w umowie.

Aktualizacja 24.05.2010 r.

———–

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w związku z Wytycznymi Instytucji Pośredniczącej z kwietnia 2010r. dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach działania 6.2 oraz w oparciu o stanowisko Instytucji Pośredniczącej z dnia 30.04.2010 r. w przedmiocie prawidłowej realizacji projektu, załączamy Aneks z Wytycznymi do Umowy na otrzymanie wsparcia pomostowego.

Aneks do Umowy pomostowej wraz z załącznikiem (Katalog wydatków) pobierz plik

Pytania i odpowiedzi do Aneksu pobierz plik

Aktualna Tabela monitorująca postęp Beneficjenta Pomocy w realizacji wsparcia pomostowego pobierz plik

Aktualizacja 14.05.2010 r.

———–

ROLICZANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO I INWESTYCYJNEGO

Informujemy iż do 30 kwietnia 2010r. zamieszczona zostanie informacja dotycząca szczegółowego, zamkniętego katalogu wydatków na podstawowe wsparcie pomostowe, zgodnie z zaktualizowanymi Wytycznymi Działania 6.2 PO KL.

Jednocześnie Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych oczekuje interpretacji odnośnie szczegółowego rozliczania oszczędności oraz możliwości wprowadzenia nowych wydatków w budżetach Beneficjentów Pomocy.

UWAGA!

Zgodnie z zapisami umowy o udzielenie wsparcia finansowego (dotacji inwestycyjnej): paragraf 6 pkt. 1-5: wszelkie zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym, bądź w biznes planie, zgłoszone po terminie poniesionego wydatku, będą uznawane za nieprawidłowości w realizacji umowy o udzielenie wsparcia finansowego (dotacji inwestycyjnej). Tym samym poniesione koszty zostaną uznane za niekwalifikowane.

Zgodnie z paragrafem 6 pkt 1, 2 i 3. Umowy na udzielenie wsparcia finansowego (dotacji inwestycyjnej), wszelkie zmiany Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, zgodnie z zapisem. Jeżeli wniosek o zmianę Umowy pochodzi od Uczestnika projektu, musi on przedstawić ten wniosek Beneficjentowi nie później niż w terminie 30 dni przed dniem, w którym zmiana ta powinna wejść w życie; ust. 3: Zasada, o której mowa w ust. 2 nie dotyczy sytuacji, gdy niezachowanie terminu, o którym mowa w ust. 2 nastąpi z przyczyn niezależnych od Uczestnika projektu lub niezachowanie terminu została zaakceptowane przez Beneficjenta.

Aktualizacja 28.04.2010

———–

Szanowni Państwo,

Prezentujemy ZAMKNIĘTY katalog kosztów kwalifikowanych w ramach wsparcia pomostowego:

– koszty ZUS/KRUS,

– koszty administracyjne (w tym koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą),

– koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę),

– koszty usług księgowych,

– koszty związane z ubezpieczeniem mienia związane bezpośrednio z prowadzona działalnością gospodarczą,

– koszty usług prawnych,

– koszty działań informacyjno – promocyjnych,

– koszty drobnych materiałów biurowych.

Aktualizacja 06.04.2010

———–

Rozliczanie wsparcia finansowego (dotacji inwestycyjnej) w ramach projektu „Moja Firma III edycja”

 1. Tabela: Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych (kliknij tutaj).
 2. Przykładowy opis faktury (kliknij tutaj).
 3. Oświadczenie VAT (kliknij tutaj).
 4. Protokół zdawczo-odbiorczy (kliknij tutaj).
 5. Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami do Urzędu Skarbowego (kliknij tutaj).

Rozliczanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Moja Firma III edycja”

 1. Tabela monitorująca postęp Beneficjenta Pomocy w realizacji wsparcia pomostowego (kliknij tutaj).
 2. Oświadczenie ZUS (kliknij tutaj).
 3. Dowód wewnętrzny (kliknij tutaj).

Wsparcie pomostowe jest bezpośrednią, bezzwrotną pomocą wspomagającą „przetrwanie” uczestnika projektu/Beneficjenta pomocy do momentu uzyskania przez niego płynności finansowej.  Pomostowe wsparcie finansowe może zostać przeznaczone na opłatę składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusze pozaubezpieczeniowe oraz może pokryć pozostałe koszty związane z prowadzoną działalnością, tj. koszty reklamy, obsługi księgowej, zatrudnienie pracownika itp.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami dotyczącymi pomocy publicznej:

 1. Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach POKL (kliknij tutaj).
 2. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (kliknij tutaj).

Aktualizacja 26.03.2010

———–

W dniu 24 marca 2010 r. zapraszamy Uczestników projektu/ Beneficjentów pomocy na seminarium „Zewnętrzne źródła finansowania”. Szczegółowe informacje w biurze Forum Inicjatyw Rozwojowych.

Aktualizacja 18.03.2010

———–

 

UWAGA! Zmiana Regulaminu Komisji Oceny Wniosków (kliknij tutaj)

Aktualizacja 24.02.2010

———–

Szanowni Państwo,

UWAGA! Zgodnie z art. 21 ust 1 pkt. 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm) zmienionej ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich zwolnione są z ww. podatku. Przepis ten obowiązuje od dnia 01.01.2010 r.

Jednocześnie informujemy, iż wszystkie osoby, które przedłożyły Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego (dotacji inwestycyjnej) będące płatnikami VAT, będą mogły zaliczyć do kosztów kwalifikowanych wartość podatku VAT. O konieczności aktualizacji dokumentów będą Państwo informowani odrębnymi pismami.

Pismo z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 17.08.2009r. (kliknij tutaj)

Pismo z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 23.10.2009r. (kliknij tutaj)

(Aktualizacja 02.03.2010)

Warunki szczegółowe dotyczące ubiegania się o wsparcie finansowe (dotację inwestycyjną) i wsparcie pomostowe:

 

 1. Harmonogram

 

01-05 marca 2010 r.

Składanie wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

08-12 marca 2010 r.

Weryfikacja wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

15-19 marca 2010 r.

Podpisywanie Umów o udzielenie wsparcia finansowego (dotacji inwestycyjnej), podstawowego wsparcia pomostowego oraz Aneksów do umów szkoleniowo – doradczych.

 1. Procedura składania wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego:

W dniach 1-5 marca 2010 r. odbędzie się składanie Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

Do Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo – doradczej (załącznik nr 2 do Umowy szkoleniowo- doradczej: indywidualny plan działań, kopia kart wykonanych usług doradczych),
 2. kopia dokumentu zawierającego PESEL Uczestnika projektu (Beneficjenta pomocy),
 3. aktualny biznes plan, (uwzględniający uwagi KOW, IP i Beneficjenta, zawierający prognozy finansowe w dwuletnim okresie odniesienia),
 4. aktualny harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, która ma być objęta jednorazową dotacją inwestycyjną na rozwój działalności (szczegółowy kosztorys inwestycji oraz harmonogram wydatków) wraz ze szczegółowym uzasadnieniem konieczności poniesienia wydatków inwestycyjnych objętych wnioskiem, (uwzględniający uwagi KOW, IP i Beneficjenta),
 5. oświadczenie o   nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym   Uczestnik projektu (Beneficjent   pomocy) przystępuje do   projektu oraz w   poprzedzających go dwóch   latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku   podmiotu prowadzącego działalność w   sektorze transportu drogowego   – równowartość w złotych   kwoty 100 000,00 euro,   obliczonych według średniego   kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy (jeśli dotyczy)
 6. zaświadczenie o   wysokości otrzymanej pomocy   de minimis w   roku kalendarzowym, w którym Uczestnik projektu (Beneficjent pomocy) przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z   zaświadczeniami o   pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy (jeśli dotyczy)
 7. kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego bądź innego właściwego rejestru, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 8. kopia nadania numeru REGON Beneficjentowi pomocy, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 9. kopia aktualnego   dokumentu poświadczającego zgłoszenie   w ZUS (ZUS,   ZUA, ZUS, ZFA/ZPA) / KRUS, potwierdzona za zgodność z oryginałem.

Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (kliknij tutaj) należy złożyć w 3 egzemplarzach: oryginale i kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 1. a) przez kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy rozumieć kserokopię oryginału poświadczoną za zgodność z oryginałem na każdej stronie  klauzulą  „Za zgodność z oryginałem”, datą i czytelnym podpisem uczestnika projektu, lub poprzez umieszczenie klauzuli „za zgodność z oryginałem od strony… do strony….”, datą i czytelnym podpisem uczestnika projektu). 
 2. b) Każdy egzemplarz (oryginał i kopię) należy trwale spiąć z załącznikami (zszyć, skoroszyt).
 3. c) Oryginał Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego musi być parafowany na każdej stronie i podpisany przez uprawnioną osobę.
 4. d) Oryginał biznes planu musi mieć ponumerowane strony, być podpisany przez uprawnioną osobę i parafowany na każdej stronie.
 1. Wzory umów

W dniach 15-19 marca 2010 r. odbędzie się podpisywanie Umów o udzielenie wsparcia finansowego (dotacji inwestycyjnej), podstawowego wsparcia pomostowego oraz Aneksów do umów szkoleniowo – doradczych.

Prosimy o zapoznanie się z wzorami umów:

Umowa o przyznanie wsparcia finansowego (dotacji inwestycyjnej) (kliknij tutaj)

Umowa o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (kliknij tutaj)

 

Do podpisania umowy na otrzymanie wsparcia finansowego (dotacji inwestycyjnej) niezbędne jest wniesienie zabezpieczenia.

Uczestnik projektu zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia w rodzaju oraz w terminie określonym w Umowie na otrzymanie wsparcia finansowego.

 

Sposób zabezpieczenia:

 • Weksel in blanco – Wekslowi in blanco towarzyszyć będzie deklaracja wekslowa. Deklaracja wekslowa stanowi dodatkowe zabezpieczenie w przypadku, gdy posiadacz weksla wypełni go niezgodnie z treścią zawartego w deklaracji porozumienia

oraz

 • poręczenie wg prawa cywilnego, tj. poręczenie osoby trzeciej dla Uczestnika projektu na wekslu.

 

Weksel In blanco z deklaracją wekslową podpisany powinien być przez Uczestnika projektu i jego współmałżonka.

Nadto na deklaracji wekslowej wymagane jest przedstawienie oświadczenia współmałżonka uczestnika projektu ubiegającego się o wsparcie finansowe o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązania oraz współmałżonka poręczyciela o wyrażeniu zgody na poręczenie (nie dotyczy w przypadku zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej).

 

Wymagane jest poręczenie, co najmniej jednego poręczyciela spełniającego łącznie dwa poniższe wymagania:

1) będącego osobą fizyczną w wieku do 65 lat, na którym nie ciążą zobowiązania z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczy się w stosunku do niego postępowanie sądowe, egzekucyjne lub windykacyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań

 1. a) pozostającego w stosunku pracy z pracodawcą nie będącym w stanie likwidacji lub upadłości, zatrudnionego na czas nieokreślony lub określony minimum 3 lat licząc od dnia złożenia wniosku, nie będącego w okresie wypowiedzenia, lub
 2. b) prowadzącego działalność gospodarczą przez okres minimum 6 miesięcy, która nie jest w stanie likwidacji lub upadłości, lub
 3. c) mającego przyznane prawo do emerytury lub renty na okres nie krótszy niż 2 lata począwszy od dnia złożenia wniosku, lub
 4. d) rolnika

2) uzyskującego miesięcznie minimum 1500 zł netto (przy przedstawieniu dwóch poręczycieli kwota minimum wynosi 1500 zł brutto/osobę).

 

W celu udokumentowania dochodów poręczyciela uczestnik projektu zobowiązany jest do przedłożenia następujących dokumentów:

 • w przypadku poręczyciela, o którym mowa w pkt. a – zaświadczenie o zatrudnieniu i uzyskanym wynagrodzeniu i ostatnie złożone do US zeznanie podatkowe PIT,
 • w przypadku poręczyciela, o którym mowa w pkt. b – zaświadczenie o wpisie do ewidencji (uaktualnione nie później niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku), zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za okres ostatnich 3 miesięcy lub ostatnie złożone do US zeznanie podatkowe PIT, a nadto aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków lub opłat oraz aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed przedłożeniem.
 • w przypadku poręczyciela, o którym mowa w pkt. c – decyzja przyznająca emeryturę lub rentę oraz ostatni dowód otrzymania świadczenia (odcinek lub wyciąg bankowy),
 • w przypadku poręczyciela, o którym mowa w pkt d – nakaz płatniczy, wypis z rejestru gruntów, informację o prowadzonej rachunkowości rolniczej – jeżeli taką prowadzi, aktualne zaświadczenie właściwego Urzędu Gminy o regulowaniu zobowiązań podatkowych oraz zaświadczenie o dochodowości gospodarstwa rolnego, zaświadczenie o regulowaniu zobowiązań z KRUS
 • oświadczenia wg wzoru

Deklaracja wekslowa do pobrania (kliknij tutaj)

Oświadczenie do pobrania (kliknij tutaj)

Zaświadczenie o zarobkach (kliknij tutaj)

Do podpisania umowy na otrzymanie wsparcia finansowego (dotacji inwestycyjnej) niezbędne jest również posiadanie rachunku bankowego, którego właścicielem jest Przedsiębiorca (Uczestnik projektu/ Beneficjent pomocy). Prosimy o przedłożenie Formularza Identyfikacji Finansowej do dnia 5 marca 2010 r. (kliknij tutaj)

 

Przypominamy, iż do podpisania umów o udzielenie wsparcia finansowego (dotacji inwestycyjnej) oraz podstawowego wsparcia pomostowego konieczne będzie przedłożenie

 1. aktualnego biznes planu, zweryfikowanego o następujące punkty:

– Tabela E-3: w zakresie % dofinansowania z dokładnością do 7 miejsc po przecinku;

– Tabela B-1 p. 1 i 2: w zakresie daty rejestracji (nie później niż 05.03.2010 r.) i rozpoczęcia działalności gospodarczej (nie później niż 30.03.2010 r.)

 1. aktualnego Harmonogramu rzeczowo – finansowego, zweryfikowanego o następujące punkty:

– Dane przedsiębiorcy;

– Termin poniesienia wydatków (jeżeli ulegnie zmianie);

– % dofinansowania ponoszonego wydatku (każdy wydatek powinien być sfinansowany proporcjonalnie do wskazanego % dofinansowania (w Tabeli E-3 biznes planu)).

Poniżej przedstawiamy najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące wsparcia finansowego (dotacji inwestycyjnej) oraz wsparcia pomostowego: 

 1. Kiedy może nastąpić wypłata wsparcia inwestycyjnego (30 000zł)? (proszę podać możliwie dokładny termin – zależy mi na możliwie najkrótszym czasie pomiędzy datą mojego zakupu a refundacją wydatków inwestycyjnych).

10 dni roboczych od podpisania umowy o udzielenie wsparcia finansowego (dotacji inwestycyjnej), tj. planowany termin 13-14 tydzień 2010r., pod warunkiem posiadania środków na koncie Beneficjenta.

 1. Czy możliwe jest otrzymanie refundacji wydatków inwestycyjnych na podstawie faktury zawierającej np. 14 dniowy termin zapłaty lub faktury proformy? – czy też należy przedstawić dowód zapłaty?

Warunkiem wypłat oraz płatności końcowej dotacji jest: (§ 2 ust. 5 pkt 2-5 Umowy na otrzymanie wparcia finansowego):

 • zrealizowanie inwestycji objętej wsparciem, zgodnie z harmonogramem
  rzeczowo-finansowym inwestycji;
 • złożenie zestawienia poniesionych wydatków, wraz dokumentami potwierdzającymi realizację inwestycji, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji, takimi jak:
 1. kopie faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej,
 2. kopie dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń lub wykonanie prac,
 3. w przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane – kopie protokołów odbioru urządzeń lub przyjęcia materiałów, z podaniem ich miejsca składowania,
 4. potwierdzone przez bank kopie wyciągów bankowych z rachunku Uczestnika projektu lub przelewów bankowych potwierdzających dokonanie płatności,
 5. kopie innych dokumentów potwierdzających prawidłową realizację inwestycji, zgodnie z hrmonogramem rzeczowo – finansowym inwestycji;
 • przeprowadzenie przez Beneficjenta 2 kontroli na miejscu realizacji inwestycji w celu zbadania czy inwestycja została zrealizowana zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w §. 1 ust. 5.
 • akceptacja przez Beneficjenta przekazanego przez Uczestnika projektu zestawienia poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz dokumentami potwierdzającymi i uzasadniającymi prawidłową realizację inwestycji, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji;
 • dostępność środków na rachunku bankowym Beneficjenta.

3 . W jaki sposób będzie odbywać się wypłata wsparcia inwestycyjnego (30 000zł)?

Zgodnie z Regulaminem wyboru Uczestników do projektu „Moja Firma III edycja”, dotacja wypłacana jest Beneficjentowi pomocy przez Beneficjenta (Projektodawcę) w systemie zaliczkowo – refundacyjnym, w następujący sposób:

 • pierwsza zaliczka w maksymalnej wysokości 20% kwoty dotacji, wypłacana po podpisaniu Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego (dotacji inwestycyjnej),
 • druga zaliczka w maksymalnej wysokości 20% kwoty dotacji, wypłacana po przedstawieniu zestawienia dokonanych wydatków oraz kserokopii faktur,
 • trzecia zaliczka w maksymalnej wysokości 20% kwoty dotacji, wypłacana po przedstawieniu zestawienia dokonanych wydatków oraz kserokopii faktur,
 • czwarta zaliczka w maksymalnej wysokości 20% kwoty dotacji, wypłacana po przedstawieniu zestawienia dokonanych wydatków oraz kserokopii faktur,
 • płatność  końcowa,  w  formie  refundacji  poniesionych  przez  Beneficjenta  pomocy  całkowitych  wydatków  na  realizację  inwestycji,  w  wysokości  20% kwoty  dotacji.  Płatność  końcowa  wypłacana  jest  po  zatwierdzeniu  przez  Beneficjenta  (Projektodawcę) całkowitego rozliczenia inwestycji objętej dotacją.

Jeżeli Beneficjent pomocy zrealizuje inwestycję w całości po wypłacie pierwszej lub drugiej zaliczki Beneficjent może wypłacić pozostałe zaliczki jednorazowo, przy czym płatność końcowa wypłacona zostanie w formie refundacji poniesionych wydatków, w wysokości 20% kwoty dotacji.

 1. Kiedy i w jaki sposób będzie wypłacane wsparcie pomostowe?

Podstawowe wsparcie pomostowe udzielane jest przez okres pierwszych sześciu miesięcy
od dnia rozpoczęcia przez Przedsiębiorcę działalności gospodarczej. Beneficjent wypłaci Przedsiębiorcy środki w sześciu miesięcznych ratach w wysokości 1276 PLN.

Podstawowe wsparcie pomostowe zostanie wypłacone pod warunkiem uczestniczenia i ukończenia przez Przedsiębiorcę podstawowego bloku szkoleniowo-doradczego realizowanego przez Beneficjenta w ramach Projektu, zgodnie z Indywidualnym Planem Działań. Warunkiem wypłaty drugiej raty podstawowego wsparcia pomostowego jest udokumentowanie przez Przedsiębiorcę powstania obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

 1. Na jakie rodzaje kosztów może być przeznaczone wsparcie pomostowe?

Wsparcie pomostowe jest bezpośrednią, bezzwrotną pomocą wspomagającą „przetrwanie” uczestnika projektu/Beneficjenta pomocy do momentu uzyskania przez niego płynności finansowej.  Pomostowe wsparcie finansowe może zostać przeznaczone na opłatę składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusze poza ubezpieczeniowe oraz pokryć pozostałe koszty związane z prowadzoną działalnością, tj. koszty reklamy, obsługi księgowej, zatrudnienie pracownika itp.

 1. Jaki wpływ na wsparcie inwestycyjne oraz na harmonogram rzeczowo – finansowy może mieć zmiana ceny zaplanowanych przeze mnie wydatków?

Zgodnie z umową Uczestnik projektu zobowiązany jest do wydatkowania w 100% otrzymanej dotacji zgodnie z biznes planem. Możliwe będą przesunięcia pomiędzy pozycjami do 10% wartości każdej pozycji. Szczegóły zawiera Umowa o udzielenie wsparcia finansowego.

 1. Czy w przypadku spadku ceny zaplanowanych przeze mnie wydatków mogę dodatkowo zakupić rzecz niezbędną w realizacji mojego biznesu, której jednak nie ująłem w złożonym harmonogramie?     

Zakres inwestycji został określony w biznes planie będącym załącznikiem do Umowy o przyznanie wsparcie finansowego (dotacji inwestycyjnej) i został zaakceptowany przez Komisję Oceny Wniosków. Wszelkie zmiany dotyczyć mogą przesunięć do 10% (przewidzianych Umową).

 1. Czy w przypadku wzrostu ceny zaplanowanych przeze mnie wydatków inwestycyjnych muszę zakupić wszystkie rzeczy ujęte w złożonym harmonogramie?

Tak, harmonogram musi być zrealizowany w 100%.

 1. Jeżeli rozpocznę działalność 1.03.2010 kiedy mogę rozpocząć procedurę rejestracji w urzędach?

Wszystkie osoby, które 04.02.2010 r. otrzymały informację o przyznaniu wsparcia finansowego (dotacji inwestycyjnej) i są zainteresowane podpisaniem Umowy o przyznanie wsparcia finansowego (dotacji inwestycyjnej) powinny dokonać rejestracji działalności gospodarczej w terminie od dnia 05.02.2010 r. do dnia 05.03.2010 r. i rozpocząć działalność gospodarczą najpóźniej do dnia  30.03.2010 r.

10.Co zakupem sprzętu, czyli ZAPYTANIA do firm składam jako jeszcze osoba fizyczna, czy jako firma?

Jeżeli firma nie została jeszcze zarejestrowana, zapytań można dokonywać jako osoba fizyczna.

11.Jeżeli chodzi o pomostówkę to czy jeszcze będzie spotkanie w tej kwestii?

Wszelkie informacje dotyczące wsparcia pomostowego (terminy, wymagane dokumenty) zostaną zamieszczone na stronie www.fir.org.pl.

 1. Kiedy powinienem założyć konto bankowe?

Konto „firmowe” – należy założyć po zarejestrowaniu firmy. Posiadanie rachunku bankowego, którego właścicielem jest wskazany w Biznes Planie przedsiębiorca jest niezbędne do podpisania umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.

 1. Czy muszę wystąpić o interpretację opodatkowania do właściwej Izby Skarbowej?

Zgodnie z § 10 pkt. 5 Regulaminu Wyboru uczestników do projektu „Moja Firma III edycja”: Każdy z Beneficjentów Pomocy jest zobowiązany do wystąpienia z zapytaniem do właściwej Izby Skarbowej w zakresie interpretacji opodatkowania uzyskanego wsparcia, chyba że oddzielne przepisy prawa krajowego stanowić będą inaczej.

 1. Czy zakładając firmę można dopisać oprócz nr PKD podanego w biznes planie inne nr PKD mogące w jakimś czasie stać się przedmiotem dodatkowej działalności firmy?

W chwili obecnej należy zarejestrować firmę uwzględniając takie nr PKD, jakie zostały podane w biznesplanie. PO zakończeniu udziału w projekcie będzie możliwe rozszerzenie prowadzonej działalności.  

 1. Czy zakładając firmę zmianie może ulec siedziba firmy przedstawiona w biznes planie, tzn. zmiana pomieszczenia na inne znajdujące się pod tym samym adresem?

Miejsce i siedziba firmy powinny być zgodne z zapisami w Biznes Planie. Wszelkie zmiany należy zgłaszać na piśmie z zachowaniem terminów obowiązujących w Umowie o udzielenie wsparcia finansowego.

 1. Czy i w jakim trybie można zaktualizować katalog wydatków przedstawionych w biznes planie i harmonogramie wydatków? Ze względu na obniżenie cen większości planowanych wydatków spowodowane umocnieniem się rodzimej waluty, zaistniała możliwość zakupu lepszego lub/i dodatkowego sprzętu w ramach otrzymanego dofinansowania.

Zgodnie z umową Uczestnik projektu zobowiązany jest do wydatkowania w 100% otrzymanej dotacji zgodnie z biznes planem. Możliwe będą przesunięcia pomiędzy pozycjami do 10% wartości danej pozycji. Szczegóły zawiera Umowa o udzielenie wsparcia finansowego.

Przypominamy, że zakres inwestycji został określony w biznes planie będącym załącznikiem do Umowy o przyznanie wsparcie finansowego (dotacji inwestycyjnej) i został zaakceptowany przez Komisję Oceny Wniosków.

 1. Jak wygląda obecnie kwestia opodatkowania otrzymanego dofinansowania?

Zgodnie z art. 21 ust 1 pkt. 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm) zmienionej ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich zwolnione są z ww. podatku. Przepis ten obowiązuje od dnia 01.01.2010 r.

Aktualizacja 19 i 22.02.2010

———–

Szanowni Państwo,

Przypominamy, iż wszyscy Uczestnicy projektu, którzy odebrali pismo dotyczące Wyników KOW oraz konieczności weryfikacji dokumentów mają 5 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania na dokonanie korekty.

Informujemy, iż wszystkie osoby, które otrzymały informację o przyznaniu wsparcia finansowego (dotacji inwestycyjnej) i są zainteresowane podpisaniem Umowy o przyznanie wsparcia finansowego (dotacji inwestycyjnej) powinny dokonać rejestracji działalności gospodarczej w terminie do dnia 05.03.2010 r. i rozpocząć działalność gospodarczą najpóźniej do dnia 30.03.2010 r.

Przypominamy, iż wydatki inwestycyjne (ujęte w Biznes Planie i Harmonogramie) mogą Państwo ponosić w okresie realizacji projektu, określonym w Umowie na dotację inwestycyjną, jednakże nie wcześniej niż przed dniem złożenia wniosku o dotację inwestycyjną.

Warunki i terminy przedłożenia Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego zostaną określone odrębnymi pismami.

Przypominamy, iż zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy o udzielenie wsparcia finansowego jest niezbędnym warunkiem do wypłacenia Beneficjentowi Pomocy dotacji inwestycyjnej. Zabezpieczenie ustanawiane jest w kilku postaciach:

– weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową złożony przez   Beneficjenta Pomocy,

– poręczenie według prawa cywilnego.

Aktualizacja 16.02.2010

———–

Uprzejmie informujemy, iż została zaktualizowana procedura przyjmowania wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego. Uwaga: Aneks nr 3 do Regulaminu Wyboru Uczestników Projektu „Moja Firma III edycja”.

Jednocześnie informujemy, iż po zatwierdzeniu przez Instytucję Pośredniczącą Aneksu nr 1 do Regulaminu KOW ustalony zostanie termin złożenia wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego.

Aktualizacja 09.02.2010

———–

Ogłoszenie o wynikach oceny merytorycznej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego

(dotacji inwestycyjnej)

Uprzejmie informujemy, iż wszystkie przedłożone do oceny merytorycznej wnioski o udzielenie wsparcia finansowego (dotacji inwestycyjnej) zostały pozytywnie rozpatrzone przez Komisję Oceny Wniosków i spełniają wymagania formalne, aby uzyskać dofinansowanie. Po przeprowadzeniu oceny wszystkich złożonych wniosków i sporządzeniu Listy oceny wniosków, Komisja wskazała wnioski, które otrzymają wsparcie finansowe (pierwsze czterdzieści wniosków, jakie otrzymały co najmniej 60 punktów), zgodnie z § 4 pkt. 1 ppkt. d Regulaminu. Lista ta stanowi punktowy ranking malejący uwzględniający wszystkich uczestników projektu, którzy złożyli wnioski o przyznanie wsparcia finansowego (dotacji inwestycyjnej). 7 wniosków zostało odrzuconych ze względu na niespełnienie wymogów formalnych.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie osoby, której wniosek został zakwalifikowany do wsparcia finansowego, do dofinansowania kwalifikuje się kolejny wniosek, który otrzymał co najmniej 60 punktów, spoza pierwszych 40 wniosków zakwalifikowanych uprzednio do wsparcia.

Jednocześnie zgodnie z Regulaminem KOW oraz decyzją Instytucji Pośredniczącej (pisma z dn. 28.01.2010. oraz 02.02.2010 r.) dotyczącą właściwej procedury przyznania dotacji, Beneficjent wezwie uczestników projektu „Moja Firma III edycja” do dokonania korekt w biznes planach i harmonogramach lub do weryfikacji wniosku do kwoty przyznanego dofinansowania, w terminie 5 dni roboczych od dnia wezwania (drogą pocztową). Jest możliwość odbioru osobistego pisma w siedzibie fundacji.

 

W przypadku, gdy uczestnik projektu nie zweryfikuje wniosku, zgodnie z tym jak wyżej, kwota dofinansowania jest przyznawana kolejnemu uczestnikowi projektu z Listy oceny wniosków, który pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną

Przypominamy, iż tylko Uczestnicy projektu, których wnioski nie przeszły pozytywnie oceny merytorycznej, mają prawo wniesienia do Fundacji odwołania z wnioskiem o ponowną ocenę wniosku, w terminie 5 dni roboczych od dnia poinformowania przez Fundację o negatywnej ocenie.

LISTA OCENY WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJA INWESTYCYJNA) W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA III EDYCJA

 

Lp

Nr wniosku o przyznanie wsparcia finansowego (dotacji inwestycyjnej)

Liczba Punktów

Status wniosku

1

22/I/MFIII/2009

94

dofinansowanie po uwzględnieniu uwag KOW

2

19/I/MFIII/2009

93,5

dofinansowanie po uwzględnieniu uwag KOW

3

61/I/MFIII/2009

92,5

dofinansowanie po uwzględnieniu uwag KOW

4

28/I/MFIII/2009

90,5

dofinansowanie po uwzględnieniu uwag KOW

5

55/I/MFIII/2009

90,5

Dofinansowanie

6

44/I/MFIII/2009

90

Dofinansowanie po uwzględnieniu uwag KOW

7

18/I/MFIII/2009

89,5

Dofinansowanie

8

29/I/MFIII/2009

89,5

Dofinansowanie

9

23/I/MFIII/2009

88,5

dofinansowanie

10

02/I/MFIII/2009

88,5

dofinansowanie po uwzględnieniu uwag KOW

11

15/I/MFIII/2009

88

dofinansowanie po uwzględnieniu uwag KOW

12

34/I/MFIII/2009

87,5

dofinansowanie po uwzględnieniu uwag KOW

13

53/I/MFIII/2009

87,5

dofinansowanie po uwzględnieniu uwag KOW

14

24/I/MFIII/2009

86,5

dofinansowanie po uwzględnieniu uwag KOW

15

46/I/MFIII/2009

86

dofinansowanie po uwzględnieniu uwag KOW

16

38/I/MFIII/2009

86

dofinansowanie po uwzględnieniu uwag KOW

17

52/I/MFIII/2009

86

dofinansowanie po uwzględnieniu uwag KOW

18

60/I/MFIII/2009

85,5

Dofinansowanie

19

42/I/MFIII/2009

84,5

Dofinansowanie po uwzględnieniu uwag KOW

20

49/I/MFIII/2009

84,5

Dofinansowanie po uwzględnieniu uwag KOW

21

43/I/MFIII/2009

83

Dofinansowanie po uwzględnieniu uwag KOW

22

12/I/MFIII/2009

83

Dofinansowanie po uwzględnieniu uwag KOW

23

57/I/MFIII/2009

82,5

Dofinansowanie po uwzględnieniu uwag KOW

24

41/I/MFIII/2009

82

Dofinansowanie

25

33/I/MFIII/2009

81,5

Dofinansowanie po uwzględnieniu uwag KOW

26

21/I/MFIII/2009

81

Dofinansowanie po uwzględnieniu uwag KOW

27

09/I/MFIII/2009

81

Dofinansowanie po uwzględnieniu uwag KOW

28

10/I/MFIII/2009

79,5

Dofinansowanie po uwzględnieniu uwag KOW

29

35/I/MFIII/2009

79,5

Dofinansowanie

30

05/I/MFIII/2009

79,5

Dofinansowanie

31

48/I/MFIII/2009

78,5

Dofinansowanie po uwzględnieniu uwag KOW

32

13/I/MFIII/2009

78,5

Dofinansowanie po uwzględnieniu uwag KOW

33

45/I/MFIII/2009

77,5

Dofinansowanie po uwzględnieniu uwag KOW

34

03/I/MFIII/2009

77,5

Dofinansowanie po uwzględnieniu uwag KOW

35

11/I/MFIII/2009

75,5

Dofinansowanie po uwzględnieniu uwag KOW

36

58/I/MFIII/2009

74,5

Dofinansowanie po uwzględnieniu uwag KOW

37

04/I/MFIII/2009

74

Dofinansowanie po uwzględnieniu uwag KOW

38

40/I/MFIII/2009

74

Dofinansowanie po uwzględnieniu uwag KOW

39

07/I/MFIII/2009

73,5

Dofinansowanie

40

39/I/MFIII/2009

70,5

Dofinansowanie

41

37/I/MFIII/2009

70

lista rezerwowa

42

47/I/MFIII/2009

69

lista rezerwowa

43

59/I/MFIII/2009

68,5

lista rezerwowa

44

25/I/MFIII/2009

68,5

lista rezerwowa

45

27/I/MFIII/2009

68,5

lista rezerwowa

46

06/I/MFIII/2009

67,5

lista rezerwowa

47

50/I/MFIII/2009

66,5

lista rezerwowa

48

16/I/MFIII/2009

65,5

lista rezerwowa

49

30/I/MFIII/2009

63,5

lista rezerwowa

50

31/I/MFIII/2009

63

lista rezerwowa

51

51/I/MFIII/2009

61,5

lista rezerwowa

52

56/I/MFIII/2009

61

lista rezerwowa

53

20/I/MFIII/2009

60

lista rezerwowa

54

36/I/MFIII/2009

60

lista rezerwowa

55

1/I/MFIII/2009

 

odrzucony – nie spełnił kryteriów formalnych

56

32/I/MFIII/2009

 

odrzucony – nie spełnił kryteriów formalnych

57

26/I/MFIII/2009

 

odrzucony – nie spełnił kryteriów formalnych

58

14/I/MFIII/2009

 

odrzucony – nie spełnił kryteriów formalnych

59

8/I/MFIII/2009

 

odrzucony – nie spełnił kryteriów formalnych

60

17/I/MFIII/2009

 

odrzucony – nie spełnił kryteriów formalnych

61

54/I/MFIII/2009

 

odrzucony – nie spełnił kryteriów formalnych

     

 

Aktualizacja 04.02.2010

———–

 

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że czekamy na ostateczną akceptację Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dotacji Uczestnikom projektu Moja Firma III edycja. O wynikach oceny zostaną Państwo poinformowani możliwie jak najszybciej.

 

 

Aktualizacja 25.01.2010

———–

 

Szanowni Państwo,

Do wniosku o wsparcie inwestycyjne należy dołączyć:

 1. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT – dla osób, które nie będą płatnikami VAT (kliknij tutaj)
 2. Oświadczenie o niekwalifikowalności VAT – dla osób, które będą płatnikami VAT i mogą ten podatek odzyskać (kliknij tutaj)

 

Aktualizacja 25.11.2009

———–

 

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące przygotowywania załączników do wniosku o wsparcie inwestycyjne.

 1. Planuję mieć status podatnika VAT (forma rozliczenia zasady ogólne podatek dochodowy) – w moim przypadku VAT nie jest kwalifikowany? Dotację na zakup wykazuję w kwotach netto, a podatek pokrywam z własnych środków? A następnie sam ubiegam się o zwrot VAT z Urzędu Skarbowego. Do biznesplanu dołączam oświadczenie że mam możliwość odzyskania podatku VAT w całości lub części.

TAK. Każdy uczestnik ubiegający się o dotację musi załączyć do Wniosku oświadczenie zgodne ze swoim statusem podatnika.

Aby ułatwić Państwu przygotowanie dokumentacji na stronie zamieszczamy dwa oświadczenia:

 1. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT – dla osób, które nie będą płatnikami VAT (kliknij tutaj)
 2. Oświadczenie o niekwalifikowalności VAT – dla osób, które będą płatnikami VAT i mogą ten podatek odzyskać (kliknij tutaj)
 1. Jaki powinien być format czcionki – taki, jak ustawiony domyślnie, tj. biznes plan – Arial Narrow 9 (harmonogram rzeczowo-finansowy – Arial Narrow 11)?

Czcionka i rozmiar czcionki dowolny; może być Arial Narrow

 1. Druk obustronny czy jednostronny?

Może być obustronny, może być i jednostronny.

 1. Czy jako załączniki mogą być dołączone potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, np. zaświadczenia, dyplomy, etc?

Mogą, ale tylko dotyczące przedmiotu działalności gospodarczej.

 1. Przy składaniu wniosków (o wsparcie inwestycyjne + harmonogram rzeczowo-finansowy + biznes plan) nie obowiązują oczywiście poniższe dokumenty:

– „Dokument poświadczający rozpoczęcie działalności gospodarczej”

– „Zaświadczenie o numerze identyfikacji REGON”

– Odpowiedni dokument poświadczający zgłoszenie w ZUS (ZUS, ZUA lub ZUS ZFA/ZPA)/ KRUS”

– Dokumenty umożliwiające ocenę sytuacji finansowej beneficjenta”? [zawarte w „karcie oceny formalnej”]

Nie, nie obowiązują.

 1. Czy 31.03.2010- jest prawidłową datą rejestracji działalności, a 01.04.2010 – prawidłową datą rozpoczęcia działalności zgodnie z wymogami konkursu?
  Nie, rozpoczęcie działalności musi nastąpić w I kwartale 2010r.
 1. Czy są jakieś formalne przeszkody aby na lokalizację działalności gospodarczej wpisać adres białostocki, ponieważ pochodzę z terenów wiejskich i adres siedziby firmy będzie w miejscu zameldowania (czyli na terenach wiejskich), ale mam do dyspozycji mieszkanie w Białymstoku i chciałbym aby ten adres był adresem do korespondencji i lokalizacją działalności gospodarczej (przechowywanie dokumentacji, środków trwałych).  

Tak, ale musi być zgodnie z Pana fiszą pomysłu. Według ogólnych zasad POKL działanie 6.2 działalność musi być zarejestrowana na terenie woj. podlaskiego. 

 1. Odnośnie tabeli C-5 (charakterystyka dostawców). Czy chodzi o dostawców przy zakupach środków trwałych czy o późniejszych dostawców przy prowadzeniu już działalności?

Należy wskazać dostawców środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych potrzebnych do rozpoczęcia działalności oraz kontrahentów, którzy będą współpracować z przedsiębiorcą.

 1. Czy w Tabeli C-7 (prognoza sprzedaży z tytułu realizacji projektu) należy oszacować wielkość sprzedaży w ilościach, czy w kwotach? Napisane jest, że w PLN, ale kolejna tabela (C-8) znowu wskazuje na przychody w PLN. Czy są to dwie takie same tabele?

Jedna tabela dotyczy projektu, a druga całości działalności przedsiębiorstwa.

10.Czy, jeżeli chciałbym być płatnikiem VAT to czy jest to dla mnie koszt kwalifikowany?

VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego dla płatnika VAT.

 1. Czy w tabeli E-1, uproszczonym bilansie, należy ujmować dotację, a jeżeli tak to po jaką pozycją? I czy w kwotach z Vat-em czy netto?

Tak, w kategorii dotacje. Dotacji nie rozbija się na VAT i netto. Jest to łączna wartość wsparcia przyznana beneficjentowi pomocy. 

 1. Czy w tabeli E-2 (rachunek zysków i strat) dotację ująć w kwocie netto czy brutto? (z VAT czy bez?) i w jakiej tabeli? Czy w punkcie VI – Ubezpieczenia społeczne należy swoją składkę ZUS ująć, z tym, że jestem osobą pracująca i jest ode mnie juz odprowadzana składka ZUS. 

Dotację należy ująć w kwocie rzeczywiście otrzymanej. Co do ubezpieczeń – w przypadku ZUS wpisze Pan 0, wraz z uzasadnieniem, dlaczego nie ujmuje Pan składek ZUS i kto je odprowadza.

 1. W tabeli w punkcie C-8 biznesplanu podać należy wartość dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego w okresie 6 m-cy. Jak rozumiem, kwota wsparcia pomostowego to 1276 zł netto, a za wartość dotacji przyjmuję wnioskowaną kwotę inwestycji?

W biznes planie należy ująć łączną wartość wsparcia finansowego, czyli dotację inwestycyjną i wsparcie pomostowe. Kwota 1276 zł to całkowita wartość wsparcia pomostowego

 1. W jakim przypadku mam dołączyć Oświadczeni o kwalifikowalności VAT?

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT należy wypełnić jedynie w przypadku, gdy wnioskodawca występuje o zwrot części (lub całości) poniesionego w ramach projektu podatku VAT, czyli wtedy jeżeli nie planuje być płatnikiem VAT.

W przypadku nie wypełnienia tego oświadczenia, beneficjenci pomocy, którzy nie będą płatnikami  VAT powinni dostarczyć oświadczenie, potwierdzające iż w związku z prowadzeniem swojej działalności związanej z wdrożeniem projektu, nie mają możliwości odzyskania podatku VAT w całości lub części. 

 1. Czy środki z jednorazowej dotacji inwestycyjnej mogą być przeznaczone pokrycie kosztów prac remontowych lokalu, z którego korzystam na podstawie umowy użyczenia lokalu?

Środki z jednorazowej dotacji inwestycyjnej mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów prac remontowych, pod warunkiem, że umowa użyczenia lokalu jest bezterminowa, projekt ma być bowiem trwały.

Czy mogę zakupić z dotacji klimatyzator do tego lokalu?

Co do zakupu klimatyzatora – odpowiedź jest podobna jak w poprzednim pytaniu. Jeśli okres użyczenia bezterminowy to tak, ale tylko w przypadku jeśli klimatyzator jest oddzielnym środkiem trwałym, a nie elementem budynku.

 1. Czy środki z jednorazowej dotacji inwestycyjnej nie mogą być przeznaczone na zakup dostępu do serwisu internetowego?

Nie – nie jest to środek trwały, nie będzie go można ująć w ewidencji środków trwałych. Będzie to można sfinansować ze wsparcia pomostowego.

 1. Czy w harmonogramie rzeczowo finansowym poszczególne wydatki dokonywane przeze mnie, np. zakup komputera, programu finansowo-księgowego, remont lokalu, należy bezwzględnie rozdzielać procentowo na część finansowaną z dotacji i na część finansowaną ze środków własnych (przykład Program finansowo-księgowy o wartości 3.000 zł: 80% z dotacji tj. 2.400 zł i 20% ze środków własnych tj. 600 zł) I tak rozpisać każdy wydatek kwalifikowalny. Czy też można duże wydatki ujmować w 100% z dotacji, a pozostałe wydatki kwalifikowalne nie mieszczące się w kwocie dotacji ująć, iż są sfinansowane w 100% ze środków własnych.

W harmonogramie rzeczowo-finansowym należy wykazać wszystkie wydatki (całkowity koszt, tj. 100%) w planowanym miesiącu poniesienia wydatku. Do rozliczenia dotacji nie należy rozbijać wydatków na 90% i 10%.  Należy ponieść wszystkie wydatki w 100% (tj. dotacja i środki własne kumulują się). Np. jeżeli Pani założyła, że wartość inwestycji to 40000 zł, z czego może Pani otrzymać max. 30000 dotacji (75%), to 10000 zł to są środki własne. Oznacza to, że faktury do rozliczenia należy przedstawić na 40000 zł, z czego kwalifikowane do dotacji będą kwoty do 75% wartości inwestycji, ale nie więcej niż 30000 zł.  

 1. Ile minimalnie ofert dostawców powinnam porównać przy tworzeniu biznes planu?

W zależności od sytuacji mogą być to 1,2 lub 3 oferty. Powinna Pani jednak wykazać, iż poniesie pani wydatki w sposób efektywny.

19 . Czy oferty na zakup urządzeń z dotacji powinny być dołączone do biznes planu czy po ewentualnym przyznaniu dotacji?

Oferty należy zbierać, aby wykazać, że wydatek został poniesiony efektywnie. Oferty nie są załącznikami biznes planu, będą kontrolowane w trakcie monitoringu inwestycji. W Biznes planie w tabeli dot. dostawców należy opisać, dlaczego został wskazany dany dostawca oraz kryteria jego wyboru (np. cena, forma/terminy płatności, dostawa, serwis, dostępność części, gwarancja, bezpłatne szkolenie etc).

Aktualizacja 24 i 26.11.2009

———–

 

Załączniki do wniosku o wsparcie inwestycyjne

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że kserokopie kart wykonanych usług doradczych (niezbędne załączniki do Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego – dotacji inwestycyjnej) są do odebrania w biurze Fundacji.

Przypominamy o weryfikacji Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego (dotacji inwestycyjnej) zgodnie z Kartą oceny formalnej.

Uwaga:

 1. Dokumenty należy złożyć w 2 egzemplarzach: oryginał i kopia poświadczona za zgodność z oryginałem (należy przez to rozumieć kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem na każdej stronie  klauzulą  „Za zgodność z oryginałem”, datą i czytelnym podpisem uczestnika projektu lub poprzez umieszczenie klauzuli „za zgodność z oryginałem od strony …do strony….”, datą i czytelnym podpisem uczestnika projektu). 
 2. Każdy egzemplarz należy trwale spiąć z załącznikami (zszyć, zbindować).
 3. Oryginał Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego (dotacji inwestycyjnej) musi być parafowany na pierwszej stronie i podpisany przez uprawnioną osobę.
 4. Biznes plan musi mieć ponumerowane strony, być podpisany przez uprawnioną osobę i parafowany na każdej stronie.
 5. Należy załączyć Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (kliknij tutaj)

Opracowane wnioski o udzielenie wsparcia finansowego wraz z załącznikami należy przedłożyć w siedzibie FIR najpóźniej do dnia 30 listopada 2009 r. do godziny 15.00 osobiście, pocztą lub kurierem (decyduje data wpływu do Forum Inicjatyw Rozwojowych).

Aktualizacja 09.11.2009

———–

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Zarząd Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych podjął decyzję o kontynuacji rekrutacji osób do projektu „Moja Firma III edycja” znajdujących się na Liście B, którzy z oceny merytorycznej i rozmowy rekrutacyjnej otrzymali powyżej 133 punktów. Do wszystkich osób zostaną wysłane listy z informacją o warunkach uczestnictwa w projekcie.

Aktualizacja 30.10.2009

———–

Szanowni Państwo,

Poniżej znajdują się dokumenty niezbędne do ubiegania się o wsparcie inwestycyjne i pomostowe, zaakceptowane przez Instytucję Pośredniczącą.

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 26-30 października 2009 r. (w godzinach 8-18) odbędzie się podstawowe doradztwo indywidualne w zakresie przygotowania dokumentacji potrzebnej do uzyskania wsparcia. Z każdym z Państwa skontaktujemy się indywidualnie celem potwierdzenia godziny doradztwa.

Prosimy o przygotowanie i przyniesienie ze sobą na doradztwo propozycji i założeń niezbędnych do opracowania dokumentacji.

Dokumentacja:

MF III Regulamin KOW

MF III Karta oceny formalnej

MF III Karta oceny merytorycznej

MF III Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego

MF III Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

MF III Biznes plan

MF III Harmonogram rzeczowo-finansowy

MF III Oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis

MF III Zaświadczenie o pomocy de minimis

Przypominamy o konieczności przyniesienia na doradztwo Indywidualnego Planu Działań, celem uzupełnienia indywidualnych usług doradczych

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO:

Opracowane wnioski o udzielenie wsparcia finansowego wraz z załącznikami należy przedłożyć w siedzibie FIR najpóźniej do dnia 30 listopada 2009 r. do godziny 15.00 osobiście, pocztą lub kurierem (decyduje data wpływu do Forum Inicjatyw Rozwojowych).

Dokumenty należy złożyć w 2 egzemplarzach: oryginał i kopia poświadczona za zgodność z oryginałem (należy przez to rozumieć kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem na każdej stronie klauzulą   „Za zgodność z oryginałem”, datą i czytelnym podpisem uczestnika projektu lub poprzez umieszczenie klauzuli „za zgodność z oryginałem od strony …do strony….”, datą i czytelnym podpisem uczestnika projektu). Każdy egzemplarz należy trwale spiąć z załącznikami (zszyć, zbindować).

Osoby, które uzyskają wsparcie inwestycyjne będą mogły ubiegać się o wsparcie pomostowe w 2010 r.

Aktualizacja 23.10.2009 r.

———-

Na przełomie września i października 2009 r. planowane jest doradztwo dla Uczestników Projektu. O terminach będziemy informować telefonicznie. Wstępny termin składania Wniosków o przyznanie dotacji inwestycyjnej i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego – listopad 2009 r.

 

Trwają prace nad ostateczną wersją biznes planu oraz pozostałych załączników. Ostateczne wersje dokumentów zostaną wysłane do Uczestników poprzez e-mail niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji Instytucji Pośredniczącej – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Aktualizacja 18.09.2009 r.

———-

Z przyjemnością informujemy o wynikach rekrutacji do projektu „Moja Firma III edycja”. Poniżej zamieszczamy ostateczną listę osób wg numerów ewidencyjnych, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie. (kliknij tutaj).

Program szkoleń „Moja Firma – zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej – aspekty prawne, księgowe, finansowe” (kliknij tutaj).

Aktualizacja 31.07.2009 r.

———-

Z przyjemnością informujemy, że II etap rekrutacji do projektu „Moja Firma III edycja” dobiegł końca. Wszystkim Kandydatom uprzejmie dziękujemy za poświęcony czas, profesjonalne prezentacje oraz wykazaną wiedzę.

Zgodnie z zasadami Regulaminu oraz Aneksu do Regulaminu, w wyniku rozmów rekrutacyjnych wyłoniono 50 Kandydatów, którzy otrzymali najwyższą punktację z uwzględnieniem kryteriów strategicznych.

Osoby zakwalifikowane:

LISTA A – 35 osób: Kandydaci na Uczestników Projektu „Moja Firma III edycja” (mieszkańcy gmin miejskich i miast powyżej 25 tys. mieszkańców) (kliknij tutaj)

LISTA B – 15 osób: Kandydaci na Uczestników Projektu „Moja Firma III edycja” (mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców oraz osoby długotrwale bezrobotne) (kliknij tutaj).

Ponadto zostały utworzone 2 listy rezerwowe:

Lista rezerwowa A – 10 osób (kliknij tutaj)

Lista rezerwowa B – 10 osób (kliknij tutaj)

50 Kandydatów na Uczestników Projektu (lista A i lista B) zapraszamy do udziału w III etapie rekrutacji, którym jest spotkanie informacyjne, celem poinformowania o warunkach uczestnictwa w projekcie.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 24 lipca 2009 r. (piątek), w godzinach 10-12, przy ul. Warszawskiej 34, w sali konferencyjnej na I piętrze. Obecność Kandydatów obowiązkowa.

Przed uczestnictwem w spotkaniu informacyjnym należy zapoznać się ze wzorami umów:

 1. Umowa: usługi szkoleniowo- doradcze (kliknij tutaj).
 2. Umowa na otrzymanie wsparcia finansowego (kliknij tutaj).
 3. Umowa na otrzymanie wsparcia pomostowego (kliknij tutaj).
 4. Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego (kliknij tutaj).
 5. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (kliknij tutaj).
 6. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (kliknij tutaj).

Aktualizacja 23.07.2009 r.

———————————————

Mamy przyjemność ogłosić wyniki oceny formalnej i merytorycznej Formularzy Rekrutacyjnych oraz Fisz Pomysłów Kandydatów do Projektu Moja Firma III edycja.

W porównaniu z dotychczasowymi dwiema edycjami Projektu Moja Firma, nabór ten cieszył się Państwa największym zainteresowaniem.

W sumie do Forum Inicjatyw Rozwojowych złożonych zostało 418 Formularzy.

Miło jest nam poinformować, że złożone przez Państwa Fisze Pomysłów zostały przygotowane bardzo starannie, o czym świadczą opinie ekspertów oceniających projekty oraz wysokie sumy punktów.

Tylko 57 na 418 złożonych Formularzy odpadło na etapie oceny formalnej i tym samym nie wzięło udziału w dalszym procesie oceny (zgodnie z Regulaminem Wyboru Uczestników oraz Aneksem nr 1 do Regulaminu).

Zgodnie z Regulaminem, w wyniku oceny eksperckiej do kolejnego etapu rekrutacji, tj. rozmów rekrutacyjnych, zakwalifikowanych zostało 52 Kandydatów z Listy A oraz 51 Kandydatów z listy B. Ponadto Forum Inicjatyw Rozwojowych utworzyło dwie listy rezerwowe na rozmowy rekrutacyjne.

Serdecznie gratulujemy tym Kandydatom, którzy wezmą udział w etapie rozmów rekrutacyjnych oraz wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i złożyli Formularze Rekrutacyjne do Forum Inicjatyw Rozwojowych, i pomimo niższej oceny nie zaprzestaną pracy nad swoim pomysłem realizując go w niedalekiej przyszłości.

Z poważaniem,

Zarząd Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych

oraz Zespół projektu Moja Firma III edycja.

Wyniki oceny merytorycznej Fisz Pomysłów (suma punktów z dwóch ocen ekspertów):

LISTA A: Kandydaci na Uczestników Projektu „Moja Firma III edycja” (mieszkańcy gmin miejskich i miast powyżej 25 tys. mieszkańców) kliknij tutaj

LISTA B: Kandydaci na Uczestników Projektu „Moja Firma III edycja” (mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców oraz osoby długotrwale bezrobotne) kliknij tutaj

Lista Formularzy Rekrutacyjnych odrzuconych ze względów formalnych kliknij tutaj

Informujemy, iż wszelkie informacje dotyczące procesu oceny formalnej i merytorycznej mogą być udzielone wyłącznie na pisemny wniosek Kandydata, złożony w siedzibie Forum Inicjatyw Rozwojowych (ul. Warszawska 34, III piętro, Białystok) w terminie do 15.07.2009.

 

Rozmowy rekrutacyjne odbędą się w dniach 16, 17 i 20 lipca w godzinach przyporządkowanych danemu Kandydatowi/Kandydatce, w Sali Wykładowej nr 3 Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, przy ul. Warszawskiej 34 (parter budynku siedziby Forum Inicjatyw Rozwojowych). Nie ma możliwości zmiany terminu i godziny rozmów.

Na rozmowę rekrutacyjną każda/y Kandydatka/ Kandydat zobowiązany jest dostarczyć obowiązkowo następujące dokumenty:

 • Zaświadczenie/-a z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej w Urzędzie Miasta/Gminy (odpowiednim dla adresu zameldowania Kandydata oraz jeśli zamieszkuje w innym miejscu niż miejsce zameldowania również z właściwego Urzędu Miasta/Gminy dla miejsca zamieszkania) potwierdzające brak wpisu Kandydata do Ewidencji Działalności Gospodarczej po 1.07.2008r. do chwili obecnej, wydane po 1.07.2009r.
 • Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o nie prowadzeniu działalności gospodarczej       po 1.07.2008 do chwili obecnej, wydane po 1.07.2009r.
 • Kopia Zeznania o wysokości uzyskanego dochodu za rok 2008 PIT-36 (36 L) PIT-37 lub PIT-40 złożona we właściwym dla Kandydatki/ Kandydata Urzędzie Skarbowym – wraz z potwierdzeniem wpływu do Urzędu (pieczęć, nadanie pocztowe itp.). W przypadku nie rozliczania się z Urzędem Skarbowym – zaświadczenie z właściwego dla Kandydatki/ Kandydata Urzędu Skarbowego, iż w 2008 r. nie uzyskiwał/a dochodu i nie rozliczał/a się z Urzędem Skarbowym, wydane po 1.07.2009r.
 • Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego (wydana nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia w Forum Inicjatyw Rozwojowych) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy PZP

Ponadto należy dostarczyć dokumenty potwierdzające Status Uczestnika Projektu (zgodnie z oświadczeniem/niami w tabeli Status Uczestnika Projektu w Formularzu Rekrutacyjnym):

 

Osoba bezrobotna, zarejestrowana w PUP (nie dotyczy osób długotrwale bezrobotnych)

·      Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status bezrobotnego, wydane po 1.07.2009

Osoba niepełnosprawna

·      Kopia Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności lub Lekarza Orzecznika ZUS, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Kandydata

Osoba nieaktywna zawodowo, nie zatrudniona i nie zarejestrowana jako bezrobotna

·      Zaświadczenie z ZUS potwierdzające tytuł i okres ubezpieczenia; lub jeżeli osoba nie jest ubezpieczona – zaświadczenie, że nie posiada tytułu do ubezpieczenia, wydane po 1.07.2009

Osoba nieaktywna zawodowo, ucząca się, nie zatrudniona i nie zarejestrowana jako bezrobotna

§       Zaświadczenie o statusie uczenia/studenta wydane przez szkołę/uczelnię, po 1.07.2009

§       Zaświadczenie z ZUS potwierdzające tytuł i okres ubezpieczenia; lub jeżeli osoba nie jest ubezpieczona – zaświadczenie, że nie posiada tytułu do ubezpieczenia, wydane po 1.07.2009

Rolnik, domownik

§       Zaświadczenie z KRUS potwierdzające podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników, wydane po 1.07.2009

Osoba zatrudniona

§       Zaświadczenie z zakładu (zakładów) pracy wraz ze wskazaniem formy zatrudnienia/współpracy oraz okresu zawarcia umowy (w tym umowa zlecenie, o dzieło, mianowanie itp.).

Kobieta powracająca na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka

§       Zaświadczenie z ZUS potwierdzające tytuł i okres ubezpieczenia; lub jeżeli osoba nie jest ubezpieczona – zaświadczenie, że nie posiada tytułu do ubezpieczenia, wydane po 1.07.2009

§       Kserokopia aktu urodzenia dziecka, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Kandydata

W przypadku nie dostarczenia dokumentów lub dostarczenia dokumentów niepoprawnych lub niekompletnych, potwierdzających Status Uczestnika Projektu (zgodnie z oświadczeniem/niami w tabeli Status Uczestnika Projektu w Formularzu Rekrutacyjnym) Kandydat/Kandydatka nie podlega dalszej rekrutacji (zgodnie z Regulaminem Wyboru Uczestników).

 

Informacje o projekcie Moja Firma III edycja

Forum Inicjatyw Rozwojowych w oparciu o wcześniejsze doświadczenie w realizacji dwóch edycji projektu „Moja Firma” (Działanie 2.5 ZPORR) rozpoczyna realizację kolejnej edycji projektu celem wspierania finansowego i szkoleniowo-doradczego nowopowstałych przedsiębiorstw. Kompleksowość działań w projekcie pozwoli na wsparcie szerokiej grupy 50 Uczestników Projektu oraz realizację celu ogólnego, tj. promocji oraz wspierania inicjatyw, celem tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowę postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

 

 

Zasady uczestnictwa w Projekcie

 

 1. Projekt skierowany jest do 50 osób – mieszkańców woj. podlaskiego, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed 1 lipca 2009r., w tym również osoby będące wspólnikami lub komplementariuszami w spółkach jednoosobowych lub członkami spółdzielni, utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego, z wyłączeniem osób będących członkami spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych (banków spółdzielczych) oraz spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, które nie osiągają przychodu z tytułu członkowstwa w spółdzielni), w szczególności:
 • osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 m-cy w ciągu ostatnich 2 lat
 • kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci)
 • osoby do 25 roku życia
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby po 45 roku życia
 • osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzający podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą.

Priorytetowo będą traktowane osoby długotrwale bezrobotne i mieszkańcy terenów wiejskich.  

 

 1. Uczestnik Projektu nie może uczestniczyć w więcej niż jednym projekcie, o podobnych formach wsparcia, w tym samym czasie. W przypadku naruszenia tego przepisu, Uczestnik Projektu utraci możliwość uzyskania dotacji inwestycyjnej we wszystkich projektach.
 1. Uczestnik Projektu może wziąć udział w kolejnym projekcie w ramach Działania 6.2 POKL pod warunkiem, iż nie uzyskał wsparcia w postaci dotacji inwestycyjnej, tj. po zakończeniu udziału w innym projekcie na etapie wsparcia szkoleniowo-doradczego. W takim przypadku Uczestnik Projektu winien przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające zakończenie udziału w projekcie np. zaświadczenie o ukończeniu wsparcia szkoleniowo-doradczego.
 1. Rekrutację i weryfikację kwalifikowalności Uczestników Projektu prowadzi Forum Inicjatyw Rozwojowych we współpracy z ekspertami zewnętrznymi zgodnie z Regulaminem Projektu, Formularzem Rekrutacyjnym, Fiszą pomysłu i kryteriami wyboru.

 

Dokumentacja rekrutacyjna

 1. Regulamin wyboru Uczestników do projektu „Moja Firma III edycja”
 2. Załącznik nr 2 Karta oceny formalnej
 3. Załącznik nr 3 Karta oceny merytorycznej
 4. Załącznik nr 4 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U z 2008r. Nr 90 poz.557, D. U z 2008r. Nr 224 poz. 1484) z poźń. zm. Wykluczone numery PKD.
 5. Załącznik nr 5 Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków

 

UWAGA: zmiana Regulaminu Wyboru Uczestników do projektu „Moja Firma III edycja”: Aneks nr 1 do Regulaminu Projektu

Aneks nr 2 do Regulaminu Wyboru Uczestników Projektu „Moja Firma III edycja” (kliknij tutaj)

Aneks nr 3 do Regulaminu Wyboru Uczestników Projektu „Moja Firma III edycja” (kliknij tutaj)

 

 

Informujemy, iż w związku działaniami rekrutacyjnymi, do dnia 22 maja 2009 r. do godziny 15.30 wpłynęło 418 Formularzy Rekrutacyjnych. Dokumenty rekrutacyjne są w trakcie weryfikacji formalnej i merytorycznej. Lista osób zakwalifikowanych na rozmowy rekrutacyjne zostanie zamieszczona na stronie internetowej Forum Inicjatyw Rozwojowych w pierwszych dniach lipca.

W trakcie oceny formalnej kandydaci na Uczestników Projektu będą informowani telefonicznie i pisemnie o konieczności uzupełnienia braków formalnych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

-----------------------------------------------

Możliwość komentowania została wyłączona.