„Rodzice aktywni zawodowo”

W dniu 16 grudnia 2010 r. godz. 17.30, w oddziale Lokalnego Centrum Zasobów w Szkole Rodzenia przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku odbędzie się spotkanie w ramach kampanii informacyjnej dot. elastycznych form zatrudnienia. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu, jednocześnie zapraszamy do korzystania z Lokalnego Centrum Zasobów (LCZ), które wyposażone jest w stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, skanera i drukarki.

Zgłoszenia pod nr telefonu 085 654 58 97 oraz w biurze Forum Inicjatyw Rozwojowych.

 

Aktualizacja 29.11.2010

 

——-

 

 

W dniu 24 listopada 2010r zakończyła się IV edycja szkolenia: „Obsługa administracyjna projektu”. 12 uczestniczek zakończyło warsztaty, szkolenia merytoryczne oraz poradnictwo grupowe i indywidualne. 6 kobiet zakwalifikowało się na staż. Stażystki przyjęły: Fundacja Zielone Płuca Polski, Podlaskie Stowarzyszenie Właścicielek Firm Klub Kobiet Biznesu, Caritas Archidiecezji Białostockiej, Fundacja Edukacji i Twórczości, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr.

 

Staż będzie odbywać się w terminie grudzień 2010 r. – styczeń 2011r.

Wszystkim uczestniczkom szkolenia dziękujemy i życzymy powodzenia!

 

 

Aktualizacja 29.11.2010

 

—————–

 

 

Szanowni Państwo,

 

W dniu 25 listopada 2010 r. godz. 17.30, w oddziale Lokalnego Centrum Zasobów w Szkole Rodzenia przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku odbędzie się spotkanie w ramach kampanii informacyjnej dot. elastycznych form zatrudnienia. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu, jednocześnie zapraszamy do korzystania z Lokalnego Centrum Zasobów (LCZ), które wyposażone jest w stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, skanera i drukarki.

Zgłoszenia pod nr telefonu 085 654 58 97 oraz w biurze Forum Inicjatyw Rozwojowych.

 

 

Aktualizacja 23.11.2010 r.

 

—————

 

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu w ramach kampanii informacyjnej dot. elastycznych form zatrudnienia. Spotkanie odbędzie się w dniu 18 listopada 2010 r. godz. 17.30, w oddziale Lokalnego Centrum Zasobów w Szkole Rodzenia przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku.

 

Aktualizacja 16.11.2010

—————

 

 

 

 

Informacja dla osób, które były lub będą uczestnikami projektu i będą lub pobierały stypendium stażowe (pobierz)

 

Aktualizacja 12.11.2010

—————

 

W związku z realizacją projektu ,,Rodzice aktywni zawodowo” finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zapraszamy do współpracy Doradców/Wykładowców/Ekspertów zainteresowanych prowadzeniem spotkań informacyjnych w ramach organizowanej kampanii informacyjno – promocyjnej. Kampania obejmuje 8 godzin dydaktycznych (4 spotkania * 2h dyd.), dotyczy m.in.: wykładów nt. równości szans na rynku pracy, elastyczności zawodowej, promowania postaw aktywnych rodziców/pracowników na rynku pracy.

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie CV wraz z proponowanym zakresem wykładów na adres e-mail: mskup@fir.org.pl , bądź pocztą lub osobiście w siedzibie Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Warszawska 34, III p. lok. 10  w Białymstoku do dnia 15.11.2010 r. do godziny 15.30.

Aktualizacja 09.11.2010

—————

 

 

Szanowni Państwo,

 

W dniu 28 października 2010 r. godz. 17.30, w oddziale Lokalnego Centrum Zasobów w Szkole Rodzenia przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku odbędzie się spotkanie w ramach kampanii informacyjnej dot. elastycznych form zatrudnienia. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu, jednocześnie zapraszamy do korzystania z Lokalnego Centrum Zasobów (LCZ), które wyposażone jest w stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, skanera i drukarki.

 

Aktualizacja 25.10.2010 r.

—————

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż od 4 października 2010 r. w centrum zabaw „Kraina Smyka” 12 osób uczestniczy w zajęciach realizowanych w ramach IV edycji projektu.

 

Aktualizacja 5.10.2010

—————

 

 

Szanowni Państwo,

W dniu 17 września 2010 r. zakończył się proces rekrutacji do IV edycji projektu „Rodzice aktywni zawodowo”. Dziękujemy wszystkim osobom, które złożyły formularze rekrutacyjne.

 

Aktualizacja 20.09.2010

—————

 

 

Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy rekrutację do IV edycji szkoleń i warsztatów w ramach projektu. Formularz rekrutacyjny (do pobrania) wraz z zaświadczeniem o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy (dot. osób bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP) można odesłać mailem: info1@fir.org.pl, pocztą na adres: Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Warszawska 34, 15-077 Białystok lub przynieść osobiście do siedziby biura. Termin przyjmowania zgłoszeń do 17.09.2010 r. W trakcie szkoleń zapewniamy opiekę nad dziećmi.

 

OGRANICZONA LICZBA MIEJSC!

 

Aktualizacja 09.08.2010 r.

 

 —————

 

 

W dniach: 20 maja, 17 czerwca, 29 lipca 2010r. w oddziale Lokalnego Centrum Zasobów w Szkole Rodzenia przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku odbyły się spotkania w ramach kampanii informacyjnej dot. elastycznych form zatrudnienia. Kolejne odbędą się 26 sierpnia, 23 września, 28 października, 18 i 25 listopada, 16 grudnia 2010r. oraz 27 stycznia 2011r. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach, jednocześnie zapraszamy do korzystania z Lokalnego Centrum Zasobów (LCZ), które wyposażone jest w stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, skanera i drukarki. Zgłoszenia do LCZ przyjmujemy pod nr telefonu: 85 654 58 97 oraz w biurze Forum Inicjatyw Rozwojowych.

Aktualizacja 30.07.2010r.

 

—————

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

W dniu 10 lipca zakończyła się III edycja szkolenia: „Obsługa administracyjna projektu”. 12 osób uczestniczyło w warsztatach, szkoleniach oraz skorzystało z poradnictwa grupowego i indywidualnego.

7 uczestniczek szkolenia odbędzie staż w: Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr, Fundacji Zielone Płuca Polski, Caritas Archidiecezji Białostockiej, Fundacji Edukacji i Twórczości.

Staż będzie odbywał się w terminie sierpień 2010r. – wrzesień 2010r.

Wszystkim uczestniczkom szkolenia dziękujemy i życzymy sukcesów zawodowych!

 

        

 

Aktualizacja 10.07.2010r

 

—————

 

W dniu 17 maja 2010r. zakończył się proces rekrutacji do III edycji projektu „Rodzice aktywni zawodowo”. Dziękujemy wszystkim osobom, które złożyły formularze rekrutacyjne. O wynikach rekrutacji będziemy informować indywidualnie. Pierwsze zajęcia rozpoczynają się już 7 czerwca 2010 r.

 

W dniu 20 maja 2010r.  godz. 17.30, w oddziale Lokalnego Centrum Zasobów w Szkole Rodzenia przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku odbędzie się pierwsze spotkanie w ramach kampanii informacyjnej dot. elastycznych form zatrudnienia. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu, jednocześnie zapraszamy do korzystania z Lokalnego Centrum Zasobów (LCZ), które wyposażone jest w stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, skanera i drukarki. Zgłoszenia przyjmujemy pod nr telefonów: 085 654 58 97 oraz w biurze Forum Inicjatyw Rozwojowych.

Aktualizacja 19.05.2010 r.

—————

 

 

Ogłoszenie

 

W związku z realizacją projektu ,,Rodzice aktywni zawodowo” finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zapraszamy do współpracy Doradców/Wykładowców/Ekspertów zainteresowanych prowadzeniem spotkań informacyjnych w ramach organizowanej kampanii informacyjno – promocyjnej. Kampania obejmuje łącznie 20 godzin dydaktycznych (10 spotkań * 2h dyd.), dotyczy m.in.: wykładów nt. równości szans na rynku pracy, elastyczności zawodowej, promowania postaw aktywnych rodziców/pracowników na rynku pracy.

 

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie CV wraz z proponowanym zakresem wykładów na adres e-mail: mskup@fir.org.pl , bądź pocztą lub osobiście w siedzibie Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Warszawska 34, III p. lok. 10 w Białymstoku do dnia 14.05.2010 r. do godziny 16.00.

Aktualizacja 10.05.2010 r.

 

—————

 

Szanowni Państwo,

 

Rozpoczynamy rekrutację do III edycji szkoleń i warsztatów w ramach projektu. Formularz rekrutacyjny (do pobrania) wraz z zaświadczeniem o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy (dot. osób bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP) proszę odesłać mailem: info1@fir.org.pl, pocztą na adres: Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Warszawska 34, 15-077 Białystok lub przynieść osobiście do siedziby biura. Termin przyjmowania zgłoszeń do 17.05.2010 r. W trakcie szkoleń zapewniamy opiekę nad dziećmi.

OGRANICZONA LICZBA MIEJSC!

 

 

Aktualizacja 12.04.2010 r.

 

—————

 

Szanowni Państwo,

 

W dniu 13 marca zakończyła się II edycja szkolenia: „Obsługa administracyjna projektu”. 12 uczestniczek zakończyło warsztaty, szkolenia merytoryczne oraz poradnictwo grupowe i indywidualne.

6 osób zakwalifikowało się na staż. Stażystki przyjęły: Fundacja Zielone Płuca Polski, Podlaskie Stowarzyszenie Właścicielek Firm Klub Kobiet Biznesu, Caritas Archidiecezji Białostockiej, Fundacja Edukacji i Twórczości, Regionalny Instytut Społeczno Ekonomiczny.

Staż będzie odbywać się w terminie kwiecień 2010 r. – maj 2010r.

Wszystkim uczestniczkom szkolenia dziękujemy i życzymy powodzenia!

 

Aktualizacja 01.04.2010 r.

 

—————

 

 

Szanowni Państwo,

 

8 lutego rozpoczęła się II edycja szkoleń i warsztatów w ramach projektu. Zajęcia odbywają się w centrum zabaw dla dzieci „Kraina Smyka”. Uczestniczy w nich 12 osób.

 

W dniu 4 marca odbędzie się doradztwo grupowe w ramach Lokalnego Centrum Zasobów w Szkole Rodzenia przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku. Spotkanie odbędzie się w Fikolandzie.

 

Aktualizacja 26.02.2010 r.

 

—————

 

Wyłoniona została grupa do II edycji szkolenia w ramach projektu: Rodzice aktywni zawodowo. Spośród 35 formularzy zgodnie z założeniami projektu (priorytetowo przyjmowano osoby zarejestrowane jako bezrobotne + kolejność zgłoszeń) zakwalifikowało się 12 uczestników projektu.  W przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej do uczestnictwa będziemy zapraszać kolejne osoby z listy.  

 

W 2010 roku odbędą się jeszcze 2 edycje szkolenia.

 

Aktualizacja 26.01.2010 r.

 

—————

 

 

W dniu 15 stycznia 2010 r. zakończył się proces rekrutacji do II edycji projektu „Rodzice aktywni zawodowo”. Dziękujemy wszystkim osobom, które złożyły formularze rekrutacyjne. O wynikach rekrutacji będziemy informować indywidualnie. Pierwsze zajęcia rozpoczynają się już w lutym 2010r.

 

Zapraszamy do korzystania z Lokalnego Centrum Zasobów (LCZ), które wyposażone jest w stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, skanera i drukarki. Zgłoszenia przyjmujemy pod nr telefonów: 085 654 58 97 oraz w biurze Forum Inicjatyw Rozwojowych.

 

W dniu 21 stycznia odbędzie się doradztwo grupowe w ramach Lokalnego Centrum Zasobów w Szkole Rodzenia przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku.

 

 

Aktualizacja 18.01.2010 r.

 

—————

 

 

Zapraszamy do udziału w II edycji szkoleń „Obsługa administracyjna projektu”. Proponujemy bezpłatny udział w:

 1. Szkoleniu: Obsługa administracyjna projektu (luty-marzec 2010r.)
 2. Warsztatach skutecznej komunikacji
 3. Poradnictwie indywidualnym (zawodowym, prawnym, psychologicznym)
 4. 2 miesięcznych, stażach (za wynagrodzeniem) w organizacjach pozarządowych dla osób bezrobotnych (kwiecień-maj 2010r.)
 5. Lokalnym Centrum Zasobów – bezpłatny dostęp do komputera, sprzętu biurowego i Internetu

 

W trakcie szkolenia zapewniamy opiekę nad dziećmi.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 15.01.2010 r. (formularz rekrutacyjny do pobrania)

 

OGRANICZONA LICZBA MIEJSC!

 

Aktualizacja 03.12.2009 r.

 

—————

 

 

W dniu 21 listopada zakończyła się I edycja szkolenia: „Obsługa administracyjna projektu”. 12 uczestniczek zakończyło warsztaty, szkolenia merytoryczne oraz poradnictwo grupowe i indywidualne.

6 osób zakwalifikowało się na staż. W tej edycji stażystów przyjmą: Fundacja Zielone Płuca Polski, Europejska Fundacja Odnowy i Rozwoju Terytorialnego, Caritas Archidiecezji Białostockiej, Fundacja Edukacji i Twórczości, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego.

Staż będzie odbywał się w terminie grudzień 2009r. – styczeń 2010r.

Wszystkim uczestniczkom szkolenia dziękujemy i życzymy powodzenia!

 

Aktualizacja 24.11.2009 r.

 

—————

 

W dniu 12 października 2009r. rozpoczęła się I edycja projektu: Rodzice aktywni zawodowo.  12 uczestniczek projektu jest w trakcie szkolenia: Obsługa administracyjna projektu  odbywającego się w Centrum Zabaw Krainie Smyka. Uczestniczki mają już za sobą warsztaty skutecznej komunikacji, warsztaty wizażu, poradnictwo indywidualne psychologiczne oraz szkolenie z podstaw pozyskiwania funduszy unijnych.

 
W dniu 15 listopada odbędzie się doradztwo grupowe w ramach Lokalnego Centrum Zasobów w Szkole Rodzenia przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku.

 

Aktualizacja 30.10.2009 r.

 

—————

 

W dniu 16 września 2009 r. zakończył się proces rekrutacji do I edycji projektu „Rodzice aktywni zawodowo”. Dziękujemy wszystkim osobom, które złożyły formularze rekrutacyjne. O wynikach rekrutacji będziemy informować indywidualnie. Pierwsze zajęcia rozpoczynają się już 12 października 2009 r. W 2010 roku odbędą się jeszcze 3 edycje projektu.

 

Zapraszamy do korzystania z Lokalnego Centrum Zasobów (LCZ), które wyposażone jest w stanowisko komputerowe z dostępem do internetu, skanera i drukarki. Zgłoszenia przyjmujemy pod nr telefonów: 085 654 58 97 oraz w biurze Forum Inicjatyw Rozwojowych.

 

W dniu 10 i 24 września, 15 października, 5 i 25 listopada, 16 grudnia 2009 r., 21 stycznia 2010 r. oraz 1 lutego, w oddziale Lokalnego Centrum Zasobów w Szkole Rodzenia przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku odbyło się doradztwo grupowe dotyczące poradnictwa z zakresu prawa pracy.

 

Aktualizacja 24.11.2009 r., 03.12.2009 r., 22.12.2009 r., 26.02.2010 r.

 

 

Zaproszenie do współpracy przy organizacji staży w ramach projektu „Rodzice Aktywni Zawodowo” – kliknij tutaj

 

Aktualizacja 09.09.2009 r.

 

 

—————

 

Informacja o projekcie

 

Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z partnerami – Biurem Inicjatyw Rozwojowych oraz Samodzielnym Szpitalem Miejskim im. PCK w Białymstoku realizują projekt mający na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej i poprawę dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

 

Cel projektu:

 

 • Podniesienie aktywności zawodowej i poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Nabycie bądź podniesienie kwalifikacji przez osoby powracające do pracy po urlopach macierzyńskich/ wychowawczych i nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi.
 • Aktywizacja uczestników poprzez warsztaty oraz poradnictwo zawodowe, psychologiczne i prawne.
 • Integracja zawodowa i społeczna uczestników poprzez Funkcjonowanie Lokalnego Centrum Zasobów.
 • Upowszechnianie informacji na temat równości szans, elastyczności zawodowej.

 

 

Uczestnicy:

 

Do udziału w projekcie zapraszamy rodziców małych dzieci, z terenu województwa podlaskiego, pracujących i bezrobotnych, powracających do pracy po urlopach macierzyńskich/ wychowawczych, którzy znajdują trudności z powrotem na rynek pracy, odnalezieniem się w nowej sytuacji życiowej oraz harmonijnym godzeniu obowiązków zawodowych i rodzinnych.

 

 

Proponujemy bezpłatny udział w:

 

 1. Szkoleniu: Obsługa administracyjna projektu (pierwsze szkolenie już w październiku, w trakcie szkolenia zapewniamy opiekę nad dziećmi)
 2. Warsztatach skutecznej komunikacji.
 3. Poradnictwie indywidualnym (zawodowym, prawnym, psychologicznym).
 4. 2 miesięcznych, stażach (za wynagrodzeniem) w organizacjach pozarządowych dla osób bezrobotnych.
 5. Lokalnym Centrum Zasobów – bezpłatny dostęp do komputera, sprzętu biurowego i Internetu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

-----------------------------------------------

Możliwość komentowania została wyłączona.