Wyjazd studyjny do wsi tematycznych

W dniach 2-4.06.2011 r. Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego- Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów zorganizowała wyjazd studyjny do wiosek tematycznych na terenie województwa zachodniopomorskiego. W wyjeździe uczestniczyło 20 osób: właścicieli kwater agroturystycznych, animatorów życia wiejskiego oraz lokalnych grup działania. Podczas wyjazdu odwiedzono wsie Sierakowo, Dąbrowa oraz Paproty. Celem wyjazdu był rozwój tego typu dobrych wzorców na obszarze naszego województwa i przeniesieniu ich na nasz teren.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

-----------------------------------------------

Możliwość komentowania została wyłączona.