Rola młodzieży w rozwoju obszarów wiejskich

W dniu 06.06.2011r. Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego- Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów oraz Podlaskiej Izby Rolniczej zorganizowała w Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku konferencję pt. „Rola młodzieży w rozwoju obszarów wiejskich”. W konferencji wzięło udział 99 uczniów zamieszkujących tereny wiejskie i uczęszczających do szkół: Publicznego Gimnazjum im. prof. Adama Pałczyńskiego w Danówku, Zespołu Szkół w Wojewodzinie im. ks. Jana Krzysztofa Kluka oraz Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku. Celem tego spotkania było pokazanie młodzieży jakie działania podejmują władze rządowe i samorządowe na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

-----------------------------------------------

Możliwość komentowania została wyłączona.