Badania jakościowego i ilościowego możliwości wdrożenia innowacji społecznych w praktykę Instytucji Otoczenia Ekonomii Społecznej i Spółdzielni Socjalnej

Szanowni Państwo,

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych z siedzibą w Białymstoku przy ul. Brukowej 28 lok. 4 zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację badania jakościowego i ilościowego możliwości wdrożenia innowacji społecznych w praktykę Instytucji Otoczenia Ekonomii Społecznej i Spółdzielni Socjalnej na potrzeby realizacji projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Łomżyński” nr WND-POKL.07.02.02-20-069/12 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert upływa 29.07.2013r. o godz. 16.00. Pełen tekst ogłoszenia (pobierz)

————————-

Aktualizacja 15.07.2013

-----------------------------------------------

Możliwość komentowania została wyłączona.