Sprzedaż i dostawa na miejsce szkolenia materiałów szkoleniowych niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach szkolenia w zawodzie Robotnik budowlany

Szanowni Państwo,

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Brukowej 28 lok. 4 w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż i dostawę na miejsce szkolenia materiałów szkoleniowych niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach szkolenia w zawodzie Robotnik budowlany na potrzeby realizacji projektu „ZIELONE ZAWODY – szansą dla osób odchodzących z rolnictwa” nr WND-POKL.08.01.02-20-039/12, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, współfinansowanego przez unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert upływa 10.07.2013r. o godz. 23.59. Pełen tekst ogłoszenia (pobierz)

————————-

Aktualizacja 26.06.2013

-----------------------------------------------

Możliwość komentowania została wyłączona.