„WIOSKI TEMATYCZNE NA PODLASIU INTEGRACJA POPRZEZ DZIAŁANIE”

Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z partnerami: Starostwem Powiatowym w Białymstoku i Starostwem Powiatowym w Suwałkach od listopada 2008 do lutego 2009 organizowało spotkania upowszechniające ideę wsi tematycznych w ramach projektu „WIOSKI TEMATYCZNE NA PODLASIU INTEGRACJA POPRZEZ DZIAŁANIE”. 27 marca 2009 r. odbyło się Forum Wioski Tematycznej na Podlasiu.

 

Projekt miał na celu wsparcie rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych wokół idei wsi tematycznych.

 

Spotkania były organizowane w 14 powiatach województwa podlaskiego. W listopadzie odbyło się spotkanie w powiecie białostockim i monieckim, w grudniu – w suwalskim, łomżyńskim, bielskim i hajnowskim. W styczniu idea wsi tematycznych była prezentowana w powiatach augustowskim, sejneńskim, siemiatyckim i sokólskim, natomiast w lutym w powiatach: wysokomazowieckim, zambrowskim, kolneńskim i grajewskim.

 

Uczestnicy: przedstawiciele społeczności lokalnych, podmiotów społecznych i samorządowych, mieszkańcy wsi.

 

Korzyści:

– Wiedza na temat wsi tematycznych – innowacyjnych pomysłów na społeczną działalność gospodarczą na wsi, w tym możliwości uzupełnienia dochodów z innej działalności niż rolnicza i wykorzystania lokalnych zasobów i umiejętności.

– Wzrost aktywności, mobilności i integracja mieszkańców społeczności lokalnych.

– Rozwój współpracy i dialogu partnerstwa publiczno – społecznego na rzecz mieszkańców wsi

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

-----------------------------------------------

Możliwość komentowania została wyłączona.