„Gmina Dobrzyniewo Duże – innowacyjne rozwiązania na rzecz integracji społecznej mieszkańców”

W dniach 4-5 października w Gospodarstwie Agroturystycznym „Ostoja w Morusach” odbyło się szkolenie w zakresie planowania specjalizacji wsi i rozwoju produktu, które poprowadził ekspert ds. wiosek tematycznych dr Wacław Idziak. Uczestnicy opracowywali ofertę wsi tematycznych opartych na bajce o Czerwonym Kapturku i tematyce starosłowiańskiej.

 

W dniach 18-21.09.2008 odbył się wyjazd szkoleniowy do wiosek tematycznych w województwie zachodniopomorskim. Udział w nim wzięło 20 osób. Uczestnicy zwiedzili wsie: Dąbrowa, Paproty, Podgórki i Sierakowo Sławieńskie utworzone w projekcie Partnerstwa Razem. Zapoznali się z ofertą wiosek tematycznych oraz mieli okazję porozmawiać z menadżerami wsi i z „pierwszej ręki” dowiedzieć się jakie mieli oni obawy i trudności przy tworzeniu wsi tematycznych, jak wykorzystali swoją wiedzę i posiadane zasoby, w jaki sposób przeszli od entuzjazmu do zarabiania pieniędzy. Wzięli również udział w mobilnym szkoleniu prowadzonym przez opiekuna merytorycznego wyjazdu – specjalisty, który brał udział w tworzeniu wsi tematycznych.

W Dąbrowie – wsi, której specjalizacja opiera się na promocji sportu i zdrowego trybu życia zobaczyli ogród zielarski, oglądali zwierzęta gospodarskie, a na „Wesołej Łączce” sprawdzali swoje umiejętności na torze przeszkód, grali w disc-golfa i w zabawy z użyciem liny. W Paprotach wzięli udział w grze terenowej „Tajemnica Druida”, błądzili po labiryncie z wierzby energetycznej oraz podziwiali żywe formy wiklinowe. W Krainie Bajek i Rowerów (Podgórki) zapoznali się z szerokim wachlarzem zajęć artystycznych i edukacyjnych z wykorzystaniem bajek oraz zajęć sportowo – rowerowych: malowali na szkle i folii, lepili garnki, jeździli na baśniowych bajkocyklach, rowerach zamienionych w smoki, jaskółki, bajkowe riksze a w zagrodzie Hanki i Rumcajsa robili pierogi i brali udział w zabawach zbójnickich. W Sierakowie Sławieńskim wzięli udział w fabularnej grze terenowej „Hobbit czyli tam i z powrotem…” oraz w hobbickich grach i zabawach.  

Wyjazd szkoleniowy pokazał uczestnikom, że warto wykorzystywać to, co już się ma nie czekając na wielkie pieniądze i inwestycje i że na wsi sprawdza się uczenie w działaniu i przez przykład, a ludzie więcej potrafią i więcej z siebie dają gdy są doceniani. Tworzenie wsi tematycznej sprzyja integrowaniu się mieszkańców ale może też wywoływać konflikty. Galeria

 

W miesiącach lipiec – wrzesień przeprowadzano badanie jakościowe celem zebrania i analizy zasobów wsi z gminy Dobrzyniewo Duże oraz możliwości ich wykorzystania w kontekście specjalizacji wsi. 3 września 2008 r. w Gminnym Centrum Kultury odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące wyników badania.

 

18 czerwca 2008 r. w Gminnym Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym odbyło się Gminne Spotkanie Informacyjne. Obecnych było 37 osób – mieszkańców gminy. Spotkanie moderowały Panie: Dyrektor Forum Inicjatyw Rozwojowych Magdalena Skup i Wicedyrektor Forum Inicjatyw Rozwojowych – Marta Małecka Dobrogowska. Idea wsi tematycznej spotkała się z dużym zainteresowaniem – większość uczestników spotkania wyraziło chęć dalszego uczestnictwa w projekcie. 

 

 

Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z Partnerami – Starostwem Powiatowym w Białymstoku i Urzędem Gminy Dobrzyniewo Duże rozpoczęło realizację nowego projektu.

 

Cel projektu:

Aktywizacja i integracja mieszkańców gminy Dobrzyniewo Duże poprzez upowszechnienie idei utworzenia wioski tematycznej na terenie gminy.

 

Uczestnicy:

Mieszkańcy gminy Dobrzyniewo Duże.

 

Korzyści projektu:

– Zwiększenie aktywności gospodarczej na terenie gminy opartej na lokalnych zasobach (przyrodniczych, kulturowych) i umiejętnościach mieszkańców.

– Szansa dla mieszkańców na uzupełnienie dochodów z innej działalności niż rolnicza.

– Budowa i umacnianie więzi społecznych między mieszkańcami gminy.

– Rozwój współpracy i dialogu partnerstwa publiczno – społecznego na rzecz mieszkańców gminy.

– Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji.

– Reklama i promocja gminy.

– Diagnoza oraz wykorzystanie lokalnych zasobów do utworzenia wsi tematycznej.

– Stworzenie oferty wsi tematycznej.

 

Planowane działania:

  1. Spotkanie informacyjne (18 czerwca 2008r. w Gminnym Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym, ul. Lipowa 71, godz. 18.00).
  2. Dwudniowe specjalistyczne szkolenie w zakresie planowania specjalizacji wsi i rozwoju produktu (wrzesień 2008).
  3. Wyjazd szkoleniowy do istniejących wiosek tematycznych w województwie zachodniopomorskim (wrzesień 2008).
  4. Badanie zasobów gminy i możliwości ich wykorzystania w kontekście specjalizacji wsi tematycznej na terenie gminy (sierpień – wrzesień 2008).

Zgłoszenia:

Zainteresowani powinni złożyć wypełniony Formularz rekrutacyjny. Zgłoszenie można przesłać na: e-mail: equal@fir.org.pl; tel./fax 085 675 00 17 bądź pocztą albo dostarczyć osobiście do siedziby Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Warszawska 34, lok. 10 (III piętro), 15-077 Białystok lub złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże (ul. Białostocka 25). Dodatkowe informacje pod nr. telefonu: 085 654 58 97 lub w siedzibie Forum Inicjatyw Rozwojowych.

Dzięki finansowemu wsparciu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział jest BEZPŁATNY

Formularz rekrutacyjny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

-----------------------------------------------

Możliwość komentowania została wyłączona.