„Podlaskie ABC organizacji wiejskiej”

Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z partnerem Stowarzyszeniem „Narwiańskie Przysmaki” zakończyło realizację projektu szkoleniowo – warsztatowego skierowanego do przedstawicieli organizacji wiejskich: „Podlaskie ABC organizacji wiejskiej”.

 

CEL PROJEKTU:

Uzupełnienie i podwyższenie kwalifikacji przedstawicieli organizacji wiejskich.

 

ZAŁOŻENIA PROJEKTU:

Szkolenia i warsztaty z zakresu:

  1. „Podstawy rachunkowości i księgowości w organizacjach wiejskich” – 28 godzin w systemie weekendowym, w terminie 10-11 stycznia i 17-18 stycznia 2009r.
  2. „Aspekty formalno – prawne związane z funkcjonowaniem organizacji wiejskich” – 28 godzin w systemie weekendowym, w terminie 10-11 stycznia i 17-18 stycznia 2009r.
  3. „E-stowarzyszenie: tworzenie, administracja strony www oraz sklepu internetowego” – 28 godzin w systemie weekendowym, w terminie 7-8 luty i 14-15 luty 2009r.

 

Każdy moduł szkoleniowy adresowany jest do 12 osób. Jedna osoba może wziąć udział tylko w jednym module.

 

12 marca 2009 r. – Forum Współpracy Organizacji Wiejskich

 

UCZESTNICY:

Mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców z terenu województwa podlaskiego.

Priorytetowo traktowani są mieszkańcy powiatu białostockiego i przedstawiciele organizacji wiejskich, którzy chcą wzmocnić potencjał swojej gminy.

 

TERMIN REALIZACJI

01.11.2008 – 31.03.2009

 

 

Dzięki finansowemu wsparciu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

udział jest BEZPŁATNY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

-----------------------------------------------

Możliwość komentowania została wyłączona.