„Rodzina a praca – Rodzice aktywni zawodowo”

Informujemy o terminach emisji filmu „Rodzina a praca – Rodzice aktywni zawodowo” w Telewizji Białystok:

– 16 czerwca 2009 r. o godzinie 19.25,

– 18 czerwca 2009 r. o godzinie 19.40,

– 22 czerwca 2009 r. o godzinie 19.15,

– 24 czerwca 2009 r. o godzinie 19.15.

Serdecznie zapraszamy do oglądania!

 

19 czerwca 2009 r. w Majątku Howieny w Pomigaczach odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Rodzina a praca – Rodzice aktywni zawodowo”.

 

12 uczestniczek zakończyło cykl szkoleń i warsztatów w ramach III edycji.

 

Zakończyła się II edycja szkoleń w ramach projektu. Szkolenia, warsztaty i doradztwo odbywały się w terminie 4 listopada – 3 grudnia 2008 r. W styczniu i lutym 2009 r. 9 pań odbywało staż w organizacjach pozarządowych.

 

12 grudnia w oddziale Lokalnego Centrum Zasobów, w Szkole Rodzenia przy ul. Warszawskiej 43/45 odbyło się spotkanie promocyjne w ramach projektu „Rodzina a praca – Rodzice aktywni zawodowo”.

 

Zapraszamy do korzystania z Lokalnego Centrum Zasobów, w którym prowadzone są bezpłatne konsultacje prawne, psychologiczne i zawodowe oraz które wyposażone jest w stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, skanera i drukarki. Zgłoszenia pod nr telefonu 085 654 58 97 oraz w biurze Forum Inicjatyw Rozwojowych.

 

10 sierpnia 2008 r. w Choroszczy, na XIX Jarmarku Dominikańskim, 30 sierpnia 2008 r. w Tykocinie, podczas IX Podlaskiej Biesiady Miodowej, 7 czerwca 2009 r. podczas Festynu Rodzinnego na Krywlanach oraz 28 czerwca 2009 r. podczas 14 Ogólnopolskich Dni Truskawki w Korycinie, Forum Inicjatyw Rozwojowych promowało projekt „Rodzina a praca – Rodzice aktywni zawodowo”. Rodzicom zostały przekazane informacje nt. projektu, a dzieci wzięły udział w konkursach z nagrodami oraz konkursie plastycznym.

 

W lipcu zakończyła się pierwsza edycja szkoleń w ramach projektu . Szkolenia, warsztaty i doradztwo odbywały się w terminie 16 czerwca – 12 lipca. We wrześniu, październiku i listopadzie 8 pań odbywało staż w organizacjach pozarządowych.  

 

W czerwcu, lipcu, sierpniu, wrześniu i październiku w Lokalnym Centrum Zasobów odbyło się bezpłatne doradztwo zawodowe, psychologiczne, prawo rodzinne w kontekście urlopów macierzyńskich i wychowawczych dla rodziców, osób powracających z urlopów macierzyńskich / wychowawczych, kobiet ciężarnych.

 

19.06.2008 r., 3.07.2008 r., 14.08.2008 r. 4.09.2008 r., 9.10.2008 r. 30.10.2008 r. 25.11.2008 r. 4.12.2008 r. 15.01.2009 r. oraz 29.01.2009 r. odbyły się spotkania upowszechniające w ramach Projektu „Rodzina a praca – Rodzice aktywni zawodowo” w Szkole Rodzenia (ul. Warszawska 43/45). 12.02.2009 r., 26.02.2009 r., 12.03.2009 r., 26.03.2009 r., 09.04.2009 r. oraz 30.04.2009 r. w Szkole Rodzenia przeprowadzone zostało doradztwo grupowe dotyczące poradnictwa z zakresu prawa pracy.

 

Informacje o projekcie

 

Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z partnerem – Biurem Inicjatyw Rozwojowych realizuje projekt mający na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej i poprawę dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Cel projektu:

 

 • Podniesienie aktywności zawodowej i poprawa dostępu do rynku pracy osób po urlopach macierzyńskich / wychowawczych.
 • Nabycie nowych, bądź podniesienie kwalifikacji przez osoby powracające do pracy po urlopach macierzyńskich/ wychowawczych.
 • Aktywizacja uczestników poprzez warsztaty oraz poradnictwo zawodowe, psychologiczne, prawne.
 • Upowszechnianie informacji na temat skutecznego godzenia życia zawodowego i rodzinnego.
 • Otwarcie Lokalnego Centrum Zasobów (w tym stanowisko komputerowe).

Uczestnicy:

 

Do udziału w projekcie zapraszamy rodziców małych dzieci, z terenu województwa podlaskiego, pracujących i bezrobotnych, powracających do pracy po urlopach macierzyńskich/ wychowawczych, którzy znajdują trudności z powrotem na rynek pracy, odnalezieniem się w nowej sytuacji życiowej oraz harmonijnym godzeniu obowiązków zawodowych i rodzinnych.

 

Korzyści projektu:

 

W ramach projektu zaplanowano:

 1. Szkolenia: Obsługa administracyjna projektu.
 2. Warsztaty skutecznej komunikacji.
 3. Poradnictwo grupowe i doradztwo indywidualne.
 4. Staże w organizacjach pozarządowych.
 5. Spotkania upowszechniające z rodzicami w jednostkach edukacyjnych i szkołach rodzenia.
 6. Utworzenie Lokalnego Centrum Zasobów – ośrodka przystosowanego do prowadzenia konsultacji prawnych, psychologicznych i zawodowych, wyposażonego w stanowisko komputerowe.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

-----------------------------------------------

Możliwość komentowania została wyłączona.