„Tradycyjne zawody – nowoczesna edukacja”

Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z partnerem Gminnym Ośrodkiem Kultury w Krypnie zakończył realizację projektu „Tradycyjne zawody – nowoczesna edukacja”. Do udziału w projekcie zostali zaproszeni mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25 tys. woj. podlaskiego w szczególności powiatu monieckiego.

 

W ramach projektu odbyły się 4 moduły szkoleniowe. Uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach serowarstwa, wikliniarstwa, garncarstwa oraz kowalstwa.

 

Warsztaty pozwoliły nabyć nowe umiejętności z zakresu wyrobu sera, wikliniarstwa, garncarstwa oraz kowalstwa oraz podniosły świadomość uczestników z zakresu korzyści płynących z nabywania pozarolniczych umiejętności zawodowych. Uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę oraz zostali zachęceni do dalszego samokształcenia. Wszystkie osoby po zakończeniu warsztatów otrzymały dokumenty potwierdzające podniesienie kwalifikacji i umiejętności uczestnictwa w projekcie.

W ramach podsumowania projektu wydany został folder podsumowujący projekt oraz promujący naukę starych zawodów. Folder można uzyskać bezpłatnie w siedzibie Forum Inicjatyw Rozwojowych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

-----------------------------------------------

Możliwość komentowania została wyłączona.