Realizacja doradztwa specjalistycznego w ramach projektu: „Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych zaprasza do złożenia oferty na realizację doradztwa specjalistycznego w ramach projektu: „Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Formularze do pobrania:
Zapytanie ofertowe: (pobierz)

Formularz ofertowy: (pobierz)

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych zaprasza do złożenia oferty na realizację szkoleń/kursów zawodowych w ramach projektu p.n. „Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego w procedurze konkurencyjności
(pobierz)

 

Aktualizacja
22.03.2017 r.

 

-----------------------------------------------

Możliwość komentowania została wyłączona.