„PI INNOWACJE EDUKACYJNE – program testowania i wdrażania nowych metod modernizacji oferty kształcenia zawodowego w woj. podlaskim”

Zapraszamy do bezpłatnego wykorzystania finalnych produktów projektu Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych zaprasza do bezpłatnego wykorzystania narzędzi wypracowanych w ramach projektu „PI INNOWACJE EDUKACYJNE – program testowania i wdrażania nowych metod modernizacji oferty kształcenia zawodowego w woj. podlaskim”. Narzędzia te mogą przyczynić się do modernizacji oferty edukacyjnej Państwa Szkoły poprzez: wdrożenie nowych programów i metod nauczania, rozwój systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych zwiększających efektywność edukacji, podniesienie kwalifikacji kadry dydaktycznej i administracyjnej szkół zawodowych, itd. Wykorzystanie przez szkoły narzędzi wypracowanych w ramach projektu „Innowacje Edukacyjne” jest premiowane dodatkowymi punktami w konkursach przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego podczas oceny wniosków o dotacje.
(pobierz)
(pobierz)
(pobierz)
(pobierz)

(pobierz)
(pobierz)
(pobierz)
(pobierz)

(pobierz)
(pobierz)
(pobierz)
(pobierz)

(pobierz)
(pobierz)
(pobierz)
(pobierz)

(pobierz)
(pobierz)
(pobierz)
(pobierz)

(pobierz)
(pobierz)
(pobierz)
(pobierz)

(pobierz)
(pobierz)
(pobierz)
(pobierz)

(pobierz)
(pobierz)
(pobierz)
(pobierz)

(pobierz)
(pobierz)
(pobierz)
(pobierz)

(pobierz)
(pobierz)
(pobierz)

 

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych oraz Narodowe Forum Doradztwa Kariery zapraszają do udziału w Konferencji upowszechniającej projekt „PI INNOWACJE EDUKACYJNE – program testowania i wdrażania nowych metod modernizacji oferty kształcenia zawodowego w woj. podlaskim”.

Konferencja odbędzie się w dniu 26 marca 2013 r., godz. 10.00

Restauracja Trzy Po Trzy, ul. Mickiewicza 47, Białystok

19.03.2013

————

Zapraszamy do bezpłatnego wykorzystania finalnych produktów projektu

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych zaprasza do bezpłatnego wykorzystania narzędzi wypracowanych w ramach projektu „PI INNOWACJE EDUKACYJNE – program testowania i wdrażania nowych metod modernizacji oferty kształcenia zawodowego w woj. podlaskim”.

Narzędzia te mogą przyczynić się do modernizacji oferty edukacyjnej Państwa Szkoły poprzez: wdrożenie nowych programów i metod nauczania, rozwój systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych zwiększających efektywność edukacji, podniesienie kwalifikacji kadry dydaktycznej i administracyjnej szkół zawodowych, itd.

Wykorzystanie przez szkoły narzędzi wypracowanych w ramach projektu „Innowacje Edukacyjne” będzie premiowane dodatkowymi punktami przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego podczas oceny wniosków o dotacje złożonych przez szkoły zawodowe w ramach działania PO KL 9.2 w 2013 roku.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami. Chętnie prześlemy Państwu bezpłatny egzemplarz płyty zawierającej szczegółowe opisy wszystkich narzędzi.

29.01.2013

————

Rozpoczęły się seminaria upowszechniające w szkołach

Zgodnie z założeniami projektu „Innowacje Edukacyjne” rozpoczął się cykl seminariów upowszechniających w szkołach. W każdym z powiatów województwa podlaskiego udział w spotkaniu weźmie kadra dydaktyczna jednej z wytypowanych szkół.

10.01.2013

————

 

„Innowacje Edukacyjne” – nowa oferta szkolnictwa zawodowego

Wydawnictwo „Innowacje bez granic”, będące biuletynem Krajowej Instytucji Wspomagającej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki opisało projekt w artykule pt. „Innowacje Edukacyjne – nowa oferta szkolnictwa zawodowego”.

Zachęcamy do lektury – strony 24-26.

12.12.2012

————

 

Projekt „Innowacje Edukacyjne” zmienia myślenie o szkolnictwie zawodowym. Zapraszamy do obejrzenia filmu (Kliknij)

05.11.2012

————

 

 

Promocja projektu „PI Innowacje Edukacyjne” podczas targów i konferencji Krajowej Instytucji Wspomagającej – Centrum Projektów Europejskich

 

Już po raz trzeci w odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej. W dniu 25 października 2012 r. w salach wystawienniczych hotelu Radisson Blu w Warszawie na stoiskach wystawienniczych zaprezentowane zostały innowacyjne pomysły i dokonania realizowane w ramach PO KL. Wśród wystawców znalazło się również stoisko promocyjne projektu „PI Innowacje Edukacyjne”. Uczestnicy konferencji i targów wyrażali podziw dla dokonań naszego projektu. „PI Innowacje Edukacyjne” to pierwszy pozytywnie zwalidowany projekt innowacyjny w Polsce oraz jedyny innowacyjny projekt edukacyjny realizowany w województwie podlaskim. Nasz projekt został również rekomendowany przez KIW – CPE do prezentacji w publikacji prezentującej projekty innowacyjne w Polsce.

30.10.2012

————

 

 

W dniu 24 października 2012 r. w Białymstoku odbyła się kolejna konferencja z cyklu „EFS dla edukacji”. Podczas spotkania zaprezentowano m.in. projekt „PI Innowacje Edukacyjne” oraz podsumowanie wdrażania działań edukacyjnych w ramach PO KL w województwie podlaskim.

26.10.2012

————

 

Oferta Innowacji Edukacyjnych – „przydatna, ambitna i spowoduje wiele korzystnych zmian w systemie kształcenia zawodowego…”

to słowa Pana Antoniego Rutki, eksperta–opiniodawcy przedstawiającego ocenę produktów wypracowanych w ramach projektu „Innowacje Edukacyjne”. Autor opinii zaproponował pozytywną walidację złożonych produktów finalnych podczas spotkania Regionalnej Sieci Tematycznej w dniu 8 października 2012 r. Jego zdaniem wypracowane produkty nadają się do replikacji w całości i pogratulował realizatorom projektu.

 

Również Pani Elżbieta Romańczuk, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego UMWP pogratulowała Beneficjentom wypracowanych produktów finalnych. Wyraziła nadzieję, że znajdą się nauczyciele, którzy z chęcią będą wdrażali te innowacyjne metody. Ponadto poinformowała, że te wypracowane propozycje zostaną wpisane w Planie Działania na przyszły rok, jako kryterium strategiczne, a użycie wypracowanych produktów finalnych będzie wiązało się z przyznaniem dodatkowych punktów. Jak zauważyła, szkoły zawodowe tracą swoich uczniów i stają się mniej popularne, dlatego dyrektorzy są zainteresowani tym, aby wzbogacać ofertę tych szkół, aby ta oferta była atrakcyjna dla uczniów, co stanowi zachętę do wdrażania tych narzędzi. 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych już teraz zachęca szkoły zawodowe do bezpłatnego korzystania z narzędzi wypracowanych w ramach projektu.

09.10.2012

————

 

VIII Posiedzenie Sieci Tematycznej dla województwa podlaskiego

Na dzień 8 października 2012 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego zostało zaplanowane VIII Posiedzenie Sieci Tematycznej.

Podczas tego spotkania m.in. zaprezentowane zostaną produkty finalne projektu „Innowacje edukacyjne” oraz przedstawiona zostanie opinia eksperta z zakresie walidacji tych produktów. Najważniejszą jednak częścią spotkania będzie podjęcie uchwały w sprawie wydania oceny omówionych produktów. To właśnie od wyników głosowania i decyzji Przewodniczącego RST zależeć będą dalsze losu projektu „Innowacje edukacyjne”.

28.09.2012

————

Nowe kształcenie zawodowe a rynek pracy

 

W dniu 4 września w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku w odbyła się konferencja pt. „Nowe kształcenie zawodowe a rynek pracy” organizowana przez Podlaskie Forum Gospodarcze i Prezydenta Miasta Białegostoku. W  spotkaniu udział wzięli przedstawiciele szkół, instytucji związanych ze szkolnictwem ponadgimnazjalnym oraz pracodawcy. Celem spotkania było przekazanie pracodawcom informacji o zmianach w kształceniu zawodowym oraz pozyskanie informacji o potrzebach pracodawców.

Cele te doskonale wpisują się w działania projektu „Innowacje edukacyjne”. Narzędzia, które powstały w wyniku dotychczasowej realizacji projektu i testów w trzech zespołach szkół zostaną w najbliższym czasie przedstawione Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz Dyrekcji Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku jako gotowe produkty modernizujące zawodową ofertę edukacyjną w województwie podlaskim.

 

10.09.2012

————

Ewaluacja rozwiązań

 

To kolejne Działanie, przewidziane do realizacji w ramach projektu (do września 2012 r.). Ewaluacja odbędzie się w celu oceny efektywności testowanych rozwiązań. Efektem oceny będzie korekta modelowych rozwiązań oraz rekomendacje do ich walidacji i wdrożenia. Podczas tego procesu zastosowane zostaną nowoczesne metody oceny efektywności skierowane do uczestników i odbiorców testu.

Zastosowanie równoległej procedury oceny produktów finalnych przez ekspertów wewnętrznych i zewnętrznego ewaluatora gwarantować będzie rzetelności ceny wypracowanych produktów finalnych. Zapewni to jednocześnie dokładność i obiektywizm procesu ewaluacji oraz procesu testowania, jak też uzyskanych rekomendacji wdrożeniowych.

 

07.05.2012

————

 

„Innowacje Edukacyjne” w programie telewizyjnym „Zainwestuj w człowieka”

 

TV Białystok w jednym z odcinków cyklu pt. „Zainwestuj w człowieka” przedstawiła działania projektu „Innowacje Edukacyjne”. Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego (obejrzyj)

 

02.04.2012

————

 

Projekt „Innowacje Edukacyjne” na V Forum Rynku Pracy

 

Prezentacja umiejętności uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku na stoisku Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych podczas V Forum Rynku Pracy była największą atrakcją tego wydarzenia. Więcej informacji dostępnych na www.innowacjeedukacyjne.pl

 

02.04.2012

————

 

Seminarium konsultacyjne dot. projektów innowacyjnych PO KL

 

8 marca 2012 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego odbyło się seminarium konsultacyjne projektów innowacyjnych realizowanych w województwie podlaskim. Podczas spotkania omówiono efekty wdrażania dwóch projektów innowacyjnych, w tym projektu „PI Innowacje Edukacyjne – program testowania i wdrażania nowych metod modernizacji oferty kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”. W ramach modułu poświeconego projektowi pt. „Innowacje Edukacyjne – program testowania i wdrażania nowych metod modernizacji oferty kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” omówiono:

– Metody nauczania w procesie Modułowego Systemu Kształcenia – model usług dla ucznia,

– Systemy wewnątrzszkolne Doradztwa i Orientacji Zawodowej – model usług dla szkoły,

– Współpracę lokalną na rzecz Dualnego Systemu Kształcenia – model lokalnej koalicji i usług dla otoczenia szkoły,  zaś przedstawiciel partnera Ponadnarodowego COPILOT PARNERS, Pierre Dessons przedstawił Model Miasteczka Zawodów: Citie des metiers w Paryżu.

Spotkanie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami Strategii Działania Regionalnej Sieci Tematycznej dla województwa podlaskiego na rok 2012 pkt. 2.2 Działania związane z wypracowaniem, upowszechnianiem i włączaniem do głównego nurtu polityki i praktyki produktów projektów innowacyjnych.

 

 

13.03.2012

————

Innowacje Edukacyjne w Internecie

O projekcie i szkołach biorących w nim udział można przeczytać na stronach internetowych:

e-grajewo.pl

Wrota Podlasia

BiałystokOnline

12.03.2012

————

Trzecie spotkanie konsultacyjne projektu

W dniu 15 lutego 2012 r. odbyło się kolejne, trzecie spotkanie konsultacyjne projektu. Przedstawiono przebieg procesu testowania innowacyjnych produktów modernizacji oferty kształcenia zawodowego w ramach Laboratoriów realizowanych w partnerskich szkołach województwa podlaskiego.

————

Spotkanie z przedstawicielami niemieckiego partnera ponadnarodowego

W dniu 29 listopada 2011 r. odbyło się posiedzenie Grupy Zarządzającej z udziałem przedstawicieli Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych, Narodowego Forum Doradztwa Kariery oraz niemieckiego partnera ponadnarodowego VHS.

————

Zapraszamy do lektury artykułów prasowych dotyczących działań projektowych, publikowanych w Kurierze Porannym. Szczegóły na www.innowacjeedukacyjne.pl.

————

Spotkanie z przedstawicielami partnera ponadnarodowego

W dniu 16 listopada 2011r. odbyło się posiedzenie Grupy Zarządzającej z udziałem przedstawicieli francuskiego partnera ponadnarodowego. W spotkaniu pn. „Perspektywa współpracy ponadnarodowej w kontekście innowacji edukacyjnych w kształceniu zawodowym” zorganizowanym w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego uczestniczyli m.in. Dyrektor Centrum Szkoleniowego Campus CMA Christian Sureaud, Agnieszka Litwinowicz z Centrum Szkoleniowego Campus CMA (Poitiers – Francja) Wicedyrektor Zespołu Szkół w Wojewodzinie Kazimierz Szymkuć, Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Bielsku Podlaskim Halina Bernaśkiewicz oraz przedstawiciele władz samorządowych i  partnerzy KSOW.

————

 

W dniu 14 października 2011r w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego odbył się okresowy przegląd projektu „PI INNOWACJE EDUKACYJNE – program testowania i wdrażania nowych metod modernizacji oferty kształcenia zawodowego w woj. podlaskim”. Przegląd okresowy projektu innowacyjnego testującego miał na celu zweryfikowanie założeń projektu oraz postępów w jego realizacji względem założeń strategii wdrażania projektu.

————

Drugie spotkanie konsultacyjne projektu

Informujemy, iż w dniu 10 października 2011 r. odbyło się drugie spotkanie konsultacyjne projektu, mające na celu prezentację postępu prac prowadzonych w Laboratoriach oraz prezentację testowanych produktów innowacyjnych.

————

 

Na stronie www.innowacjeedukacyjne.pl prezentujemy postęp prac w projekcie w ramach 3 Laboratoriów, gdzie realizowany jest dualny system kształcenia, modułowy system nauczania oraz doradztwo i orientacja zawodowa.

————

 

Informujemy, iż w dniu 5 lipca 2011 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne projektu, mające na celu prezentację postępu prac prowadzonych w Laboratoriach oraz prezentację produktów innowacyjnych testowanych w pierwszym okresie realizacji działań. Więcej informacji w zakładce Aktualności i Galeria na http://www.innowacjeedukacyjne.pl

————

 

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z trzeciej Wizyty Studyjnej – Dobre Praktyki w Hiszpanii (Madryt 8-12.06.2011r. na stronie internetowej www.innowacjeedukacyjne.pl

————

W kwietniu 2011r. rozpoczęły się prace w podlaskich szkołach zawodowych zaproszonych do współpracy w ramach projektu: Zespole Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim, Zespole Szkół Gastronomicznych w Białymstoku oraz w Zespole Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie. W szkołach trwają prace w ramach Laboratorium Programów i Metod Nauczania DSK, Laboratorium Potwierdzania Kwalifikacji MES, Laboratorium Kariery DOZ. Do końca czerwca planowane jest opracowanie pierwszych narzędzi (produktów finalnych): wzoru testu badającego luki kompetencyjne DSK, MES i DOZ, programu szkolenia Nauczycieli Praktycznej Nauki Zawodu z DSK, MES i DOZ oraz wzoru ankiety audytu DSK, MES i DOZ.

————

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z drugiej Wizyty Studyjnej – Dobre Praktyki we Francji w Poitiers (13-17 kwietnia 2011r.) na stronie internetowej www.innowacjeedukacyjne.pl

————

 

W dniu 8 marca 2011 roku Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych uczestniczyła w „V Targach Edukacyjno – Zawodowych” organizowanych przez Ośrodek Kariery w Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach. Więcej informacji na http://www.innowacjeedukacyjne.pl/?art=14

————

 

W dniu 21 grudnia 2010r. podczas posiedzenia Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Podlaskiego przedstawiciele Forum Inicjatyw Rozwojowych oraz zaprezentowano Strategię wdrażania projektu innowacyjnego pn. „PI INNOWACJE EDUKACYJNE – program testowania i wdrażania nowych metod modernizacji oferty kształcenia zawodowego w woj. podlaskim”. Strategia uzyskała pozytywną ocenę dwóch niezależnych ekspertów, akceptację członków Regionalnej Sieci Tematycznej oraz akceptację Instytucji Pośredniczącej – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

————

 

Więcej informacji na http://www.innowacjeedukacyjne.pl/

————

 

Forum Inicjatyw Rozwojowych zaprasza do zapoznania się z materiałami dotyczącymi badań ilościowych pt. „Aktualny stan i bariery modernizacji oferty edukacyjnej w obszarze programów i metod nauczania, metod potwierdzania kwalifikacji oraz doradztwa i orientacji zawodowej w województwie podlaskim”. Zobacz

Aktualizacja 15.10.2010r

————

Identyfikacja Dobrych Praktyk

Trwają prace z udziałem partnerów zagranicznych (Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. (VHS), Copilot Partners, Universidad Nacional de Educacion a Distancia (UNED) w zakresie identyfikacji Dobrych Praktyk w krajach partnerskich: Hiszpanii, Francji i Niemczech. Badane są metody modernizacji oferty edukacyjnej kształcenia zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki metod kształcenia, metod potwierdzania kwalifikacji (MES), metod orientacji zawodowej (DOZ) oraz szczegółowych rozwiązań w zakresie dualnego systemu kształcenia (DSK). Za pomocą opracowanego na potrzeby realizacji zadania Kwestionariusza wskazane zostaną obszary Dobrych Praktyk w zakresie nowych metod kształcenia zawodowego w szkołach zawodowych.

Warsztat szkoleniowy: „Wizyta Studyjna – Dobre Praktyki w Niemczech” – Cham 03-07.11.2010

Od września trwają prace organizacyjne związane z przygotowaniem warsztatu szkoleniowego „Wizyta Studyjna – Dobre Praktyki w Niemczech”. Prace organizacyjne dotyczą współpracy z wykonawcą w zakresie powołania zespołu trenerów i prelegentów, formułowania programu warsztatu oraz wizyt w odwiedzanych firmach i instytucjach.

Aktualizacja 30.09.2010r

————

 

 

Forum Inicjatyw Rozwojowych, zaprasza do składania ofert na organizację 3 zagranicznych wyjazdów studyjno-szkoleniowych w ramach projektu „INNOWACJE EDUKACYJNE – program testowania i wdrażania nowych metod modernizacji oferty kształcenia zawodowego w woj. podlaskim”, zgodnie ze specyfikacją i wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym. Termin upływa we wtorek, tj. 3 sierpnia 2010 roku, o godz. 15.00. (pobierz pełen tekst ogłoszenia).

————

 

Zapraszamy na stronę http://www.innowacjeedukacyjne.pl/

————

 

W związku z realizacją projektu „INNOWACJE EDUKACYJNE – program testowania i wdrażania nowych metod modernizacji oferty kształcenia zawodowego w woj. podlaskim” Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych poszukuje do współpracy: Członków zespołu badawczego (Ekspertów w zakresie badań ilościowych).

Zakres współpracy:

  1. Opracowanie analizy stanu i barier Modernizacji Oferty Edukacyjnej „MOE” z wykorzystaniem metody Desk research – kwiecień
  2. Wypracowanie koncepcji badania, 2 kwestionariuszy badawczych, ogólnych kryteriów doboru grupy badawczej – kwiecień
  3. Opracowanie 2 informatycznych baz danych – czerwiec/lipiec
  4. Opracowanie informatyczne i statystyczne danych ilościowych – czerwiec/lipiec
  5. Analiza danych oraz opracowanie raportu z badań ilościowych wraz z rekomendacjami – lipiec

W przypadku zainteresowanie ofertą współpracy proszę o przesłanie swojego CV wraz opisem doświadczenia naukowego oraz badawczego w zakresie problematyki oświatowej do dnia 14.04.2010 do godz. 12 na adres: info3@fir.org.pl; mdobrogowska@fir.org.pl

 

————

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z partnerami: Narodowym Forum Doradztwa Kariery, Volkskochschule im Landkreis Cham (NIEMCY), Copilot Partners (FRANCJA), Universidad Nacional de Educacion a Distancia (HISZPANIA) rozpoczynają realizację projektu „INNOWACJE EDUKACYJNE – program testowania i wdrażania nowych metod modernizacji oferty kształcenia zawodowego w woj. podlaskim”, Priorytet IX. POKL Rozwój wykształcenia i kompetencji, Działanie 9.6. Projekty innowacyjne.

 

Wypracowane rozwiązania mają być odpowiedzią na zidentyfikowane problemy systemu kształcenia zawodowego w Polsce. Znaczącym problemem szkolnictwa zawodowego jest niedostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb regionalnego rynku pracy. Szkoły zawodowe nie nadążają za dynamicznymi zamianami jakie niesie za sobą postęp technologiczny, komputeryzacja społeczeństwa oraz innowacyjne rozwiązania i oferują wciąż te same kierunki nauczania. Przyczynia się to niedopasowania zawodów do oczekiwań przyszłych pracodawców. Jednak system kształcenia zawodowego bez udziału przedsiębiorców jest niemożliwy. Ważne jest zatem wypracowanie odpowiednich modeli nauczania, aby zlikwidować istniejące bariery w tej sferze.

 

Głównym celem projektu „INNOWACJE EDUKACYJNE – program testowania i wdrażania nowych metod modernizacji oferty kształcenia zawodowego w woj. podlaskim”, jest wypracowanie przy udziale partnerstwa ponadnarodowego, testowanie, a następnie wdrożenie na terenie województwa podlaskiego modelowych rozwiązań, które mają niwelować bariery oraz zaspakajać potrzeby w 3 obszarach problemowych (OP) dotyczących: metod kształcenia zawodowego, metod potwierdzania kwalifikacji oraz metod doradztwa i orientacji zawodowej w systemie kształcenia zawodowego.

 Aktualizacja 12.04.2010r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

-----------------------------------------------

Możliwość komentowania została wyłączona.