Usługa administrowania franczyzą społeczną w Białymstoku na potrzeby realizacji projektu

Szanowni Państwo,

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych z siedzibą w Białymstoku przy ul. Brukowej 28 lok. 4 zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi administrowania franczyzą społeczną w Białymstoku na potrzeby realizacji projektu „Ekonomia Społecznego Sukcesu” nr WND-POKL.07.02.02-20-047/11, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Pełen tekst ogłoszenia (Pobierz)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (pobierz)

 

————————-

Aktualizacja 04.10.2013

-----------------------------------------------

Możliwość komentowania została wyłączona.