Podlaskie żłobki – opieka instytucjonalna kluczem powrotu rodziców na rynek pracy

Szanowni Rodzice,

Miło nam poinformować, iż rozpoczęła się również rekrutacja do żłobka „Nibylandia” w Białymstoku. Szczegóły i komplet dokumentów rekrutacyjnych znajdą Państwo na www.nibylandia-kam.pl – zgłoszenia do 21 lutego 2014r.

Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci, które ukończyły 20 tydzień życia i nie ukończyły lat 3. Uczestnikami projektu mogą zostać: osoby zatrudnione, które przebywają na urlopie macierzyńskim / wychowawczym, osoby nieaktywne zawodowo, oraz osoby bezrobotne, planujące powrót na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dzieci.

…………………………..

Aktualizacja 04.02.2014r.

Szanowni Rodzice,

Przypominamy iż trwa rekrutacja do żłobka „Jedyneczka” w Suwałkach. Szczegóły i komplet dokumentów rekrutacyjnych znajdą Państwo na www.jedyneczka.suwalki.pl.

Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci, które ukończyły 20 tydzień życia i nie ukończyły lat 3. Uczestnikami projektu mogą zostać: osoby zatrudnione, które przebywają na urlopie macierzyńskim / wychowawczym, osoby nieaktywne zawodowo, oraz osoby bezrobotne, planujące powrót na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dzieci.

…………………………..

Aktualizacja 27.01.2014r.

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z Partnerami Spółdzielnią Socjalną „Jedyneczka” oraz KAM Katarzyna Jakoniuk realizują projekt pt. „Podlaskie żłobki – opieka instytucjonalna kluczem powrotu rodziców na rynek pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 1.5, „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wsparciem w ramach projektu objęci zostaną rodzice/opiekunowie prawni 36 dzieci. W ramach projektu oferujemy odpłatną opiekę dzieci, które ukończyły 20 tydzień życia do 3 lat. Opiekę świadczą dwa żłobki:

– „Jedyneczka” działający w Suwałkach, prowadzony przez Spółdzielnię Socjalną „Jedyneczka”,

– „Nibylandia” działający w Białymstoku, prowadzony przez KAM Katarzyna Jakoniuk.

Nabór do żłobków, poza pierwszym terminem rekrutacji odbywać się będzie w sposób ciągły. Terminy I rekrutacji:

I grupa, w Suwałkach –  do 30.01.2014r.

II grupa, w Białymstoku – do 22.02.2014r.

Okres realizacji projektu: grudzień 2013 r.– grudzień 2014 r.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet I „Zatrudnienie i integracja społeczna”, Działanie 1.5 „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

…………………………..

Aktualizacja 24.01.2014r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

-----------------------------------------------

Możliwość komentowania została wyłączona.