„Wsie tematyczne na Podlasiu – nauka i rozwój”

W dniach 23-24 październik 2010r. odbył się I moduł szkolenia z zakresu tworzenia i wdrażania oferty turystycznej na przykładzie specjalizacji wioski tematycznej. Podczas szkolenia uczestnicy poznali zasady tworzenia wsi tematycznych, przeprowadzili przegląd posiadanych zasobów wsi, które mogą być wykorzystane do przygotowania produktu turystycznego opartego na specjalizacji wsi.

Aktualizacja 25.10.2010r.

————

W dniach 07-10.10.2010r. odbył się wyjazd studyjny do wsi tematycznych w woj. zachodniopomorskim. Podczas wyjazdu uczestnicy wzięli udział w warsztatach praktycznych w 3 wsiach tematycznych: w Paprotach, Sierakowie Sławieńskim, Podgórkach. Podczas warsztatów poznali oferty istniejących wsi tematycznych, zapoznali się z zasadami obsługi grup zorganizowanych, organizacją imprez.

Podczas wyjazdu odbyły się również warsztaty z zakresu: obsługa grup zorganizowanych i umiejętności pedagogicznych niezbędnych do pracy z grupą, efektywna komunikacja, praca zespołowa, rozwijanie kreatywności, w tym metody integrujące grupę.

Aktualizacja 12.10.2010r.

————

We wrześniu odbyły się 3 spotkania informacyjne, podczas których przedstawiono multimedialną prezentację między innymi przedstawiono ideę tworzenia wsi tematycznych w kontekście uczenia się poprzez działanie w ramach gospodarki opartej na wiedzy, pokazano przykłady istniejących wsi tematycznych w Polsce oraz województwie podlaskim, jak również omówiono warunki uczestnictwa w wyjeździe szkoleniowym i szkoleniach.

Aktualizacja 27.09.2010r.

————

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż trwa rekrutacja do projektu. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem o przesłanie formularza zgłoszeniowego (do pobrania).

Spotkania informacyjne odbędą się:

·    Rostołty 18.09.2010r. – Świetlica wiejska w Rostołtach 15.00-17.00

·    Strękowa Góra 20.09.2010r. – Ośrodek Brama na Bagna (Strękowa Góra 24) 11.00-13.00

Osoby zainteresowane udziałem w wyjeździe szkoleniowym i szkoleniach prosimy o wypełnienie dodatkowo ankiety załączonej do formularza.

Zgłoszenia należy przesłać do Forum Inicjatyw Rozwojowych (ul. Warszawska 34, 15-077 Białystok), faxem: 85 664 21 68 lub na adres e-mail: info@fir.org.pl

Aktualizacja 14.09.2010r.

————

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 18.08.2010r. rozpoczynamy rekrutację do projektu „Wsie tematyczne na Podlasiu – nauka i rozwój”. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem o przesłanie formularza zgłoszeniowego (do pobrania).

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu informacyjnym  prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i zaznaczenie lokalizacji spotkania:

·         Michałowo 07.09.2010r. Sala Konferencyjna Urzędu Miejskiego w Michałowie (ul. Białostocka 11) godz. 11.00 – 13.00

·         Choroszcz 08.09.2010r. Sala Ochotniczej Straży Pożarnej w Choroszczy (ul. Dominikańska 22) godz. 10.00 – 12.00

·         Suraż 10.09.2010r. Miejsko–Gminny Ośrodek Kultury w Surażu (ul. Bielska 4) godz. 10.00 – 12.00

Osoby zainteresowane udziałem w wyjeździe szkoleniowym i szkoleniach prosimy o wypełnienie dodatkowo ankiety załączonej do formularza.

Zgłoszenia należy odesłać do dn. 3 września 2010r. do Forum Inicjatyw Rozwojowych (ul. Warszawska 34, 15-077 Białystok, fax: 85 664 21 68 lub na adres e-mail: info@fir.org.pl).

Aktualizacja 18.08.2010r.

————

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych rozpoczyna realizację projektu „Wsie tematyczne na Podlasiu – nauka i rozwój” skierowanego do mieszkańców 15 gmin powiatu białostockiego finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Cel projektu:

Podniesienie kwalifikacji i świadomości mieszkańców powiatu białostockiego w zakresie tworzenia i wdrażania modelu wioski tematycznej.

Uczestnicy:

Mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko – wiejskich powiatu białostockiego.

Korzyści projektu:

  • Zwiększenie aktywności edukacyjnej wśród mieszkańców powiatu białostockiego opartej o wykorzystanie lokalnych zasobów (przyrodniczych, kulturowych) i umiejętnościach mieszkańców.
  • Budowa i umacnianie więzi społecznych między mieszkańcami gmin.
  • Rozwój współpracy i dialogu partnerstwa publiczno – społecznego na rzecz mieszkańców gmin.
  • Reklama i promocja gmin.
  • Diagnoza oraz wykorzystanie lokalnych zasobów do utworzenia wsi tematycznej.

 

Planowane działania:

  1. Spotkania informacyjne dla mieszkańców powiatu białostockiego
  1. Wyjazd szkoleniowy do istniejących wiosek tematycznych  (planowany termin: 7-10 października 2010 r.).
  2. Szkolenie w zakresie tworzenia i wdrażania ofert turystycznych, pakiet menadżera oferty turystycznej wioski tematycznej (planowany termin: 23-24 października 2010 r.; 20-21 listopada 2010 r. ).
  3. Promocja projektu.

Dzięki finansowemu wsparciu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział jest BEZPŁATNY

 

 

Rekrutacja na spotkania informacyjne; wyjazd szkoleniowy i szkolenia stacjonarne od 18.08.2010 r.

 Aktualizacja 04.08.2010r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

-----------------------------------------------

Możliwość komentowania została wyłączona.