„Tradycyjne zawody – nowoczesna edukacja – II edycja”

Forum Inicjatyw Rozwojowych zakończył realizację projektu Tradycyjne zawody – nowoczesna edukacja – II edycja”. Do udziału w projekcie zostali zaproszeni mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25 tys. woj. podlaskiego w szczególności powiatu białostockiego.

W ramach projektu odbyły się 4 moduły szkoleniowe. Uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach serowarstwa, bednarstwa, łyżkarstwa oraz tkactwa. W dniu 03.07.2010r. zostały zorganizowane dodatkowe warsztaty garncarstwa dla 10 uczestników projektu.

Warsztaty pozwoliły nabyć nowe umiejętności z zakresu wyrobu sera, bednarstwa, łyżkarstwa, tkactwa oraz garncarstwa. Podniosły świadomość uczestników z zakresu korzyści płynących z nabywania pozarolniczych umiejętności zawodowych. Uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę oraz zostali zachęceni do dalszego samokształcenia. Wszystkie osoby po zakończeniu warsztatów otrzymały dyplomy potwierdzające podniesienie kwalifikacji i umiejętności podczas uczestnictwa w projekcie.

W ramach podsumowania projektu wydany został folder podsumowujący projekt oraz promujący naukę starych zawodów. Folder można uzyskać bezpłatnie w siedzibie Forum Inicjatyw Rozwojowych oraz na stronie internetowej www.fir.org.pl. (pobierz)

Tradycyjne zawody – nowoczesna edukacja – II edycja

Aktualizacja dnia 30.07.2010r.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom warsztatów za aktywny udział w działaniach projektowych, dzięki którym mogliśmy osiągnąć zakładane rezultaty projektu. Udało się pobudzić przedsiębiorczość mieszkańców obszarów wiejskich oraz podnieść ich aktywność zawodową i gospodarczą. Uczestnicy podnieśli swoje kwalifikacje w zakresie serowarstwa, bednarstwa, łyżkarstwa, tkactwa oraz garncarstwa. Realizowane działania projektowe pozwoliły uczestnikom zintegrować się oraz wpłynęły na ich mobilność, zmotywowały do samokształcenia oraz podniosły świadomość korzyści płynących z edukacji.

Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem folderu upowszechniającego projekt.

 

Aktualizacja dnia 12.07.2010r.

W dniach 03.07.2010r   zostały zorganizowane dodatkowe warsztaty 10 uczestników projektu „Tradycyjne zawody – nowoczesna edukacja – II edycja”. Warsztaty garncarstwa odbyły się w pracowni Pana Zbigniewa Piechowskiego w miejscowości Czarna Wieś Kościelna. Po zapoznaniu się z zasadami panującymi w warsztacie każda z osób biorących udział w projekcie miała możliwość zasiąść za kołem garncarskim i spróbować własnoręcznie wykonać nowe naczynie. Oprócz glinianych wazonów powstały maski, gwizdki, oraz wiele innych niezwykłych przedmiotów będących twórczym aspektem zajęć.

Aktualizacja dnia 06.07.2010r.

W dniach 12.06.2010r. oraz 19.06.2010r. odbyły się warsztaty tkactwa dla 20 uczestników projektu „Tradycyjne zawody – nowoczesna edukacja – II edycja” w pracowni Pani Teresy Pryzmont w miejscowości Wasilówka. Uczestnicy mieli możliwość obejrzenia wyjątkowych dzieł, dzięki którym Pani Teresa cieszy się największą sławą i uznaniem.   Pod czujnym okiem mistrzyni sprawdzali swoje siły podczas pracy przy kołowrotku, snuciu wełnianej nitki, zakładaniu osnowy na krosno, tkaniu.

Aktualizacja dnia 22.06.2010r.

W dniach 22.05.2010r. oraz 29.05.2010r. odbyły się warsztaty łyżkarstwa dla 20 uczestników projektu „Tradycyjne zawody – nowoczesna edukacja – II edycja” w pracowni Pana Mieczysława Baranowskiego w miejscowości Zamczysk. Po prezentacji sposobu wykonania łyżek tradycyjnymi narzędziami, uczestnicy na przygotowanych przez prowadzącego stanowiskach pracy mogli spróbować własnych sił w tym niezwykle trudnym rzemiośle.

Osoby biorące udział w projekcie wykonywały różnej wielkości łyżki, foremki oraz inne przedmioty będące twórczym akcentem ciekawych warsztatów.

Aktualizacja dnia 01.06.2010r.

W dniach 08.05.2010r. oraz 15.05.2010r. odbyły się warsztaty bednarstwa dla 20 uczestników projektu „Tradycyjne zawody – nowoczesna edukacja – II edycja” w pracowni Pana Antoniego Jelskiego w miejscowości Kolonia Klepacze. Uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z niezwykłą historią tego wyjątkowego zawodu. Pod bacznym okiem Pana Antoniego Jelskiego oraz przy jego pomocy uczestnicy warsztatów mieli możliwość samodzielnego złożenia beczki z przygotowanych wcześniej klepek. Osoby uczestniczące w projekcie brały czynny udział w kolejnych etapach składania beczki oraz miały możliwość podziwiać niezwykłe eksponaty wykonane przez Pana Antoniego Jelskiego.

Aktualizacja dnia 18.05.2010r.

W dniach 17.04.2010r. oraz 24.04.2010r. odbyły się warsztaty serowarstwa dla 20 uczestników projektu. Zajęcia polegały na praktycznej nauce wyrobu serów podpuszczkowych w nowoczesnej serowarni w gospodarstwie rodzinnym Państwa Danuty i Andrzeja Popko, w miejscowości Kościuki. Uczestnicy już na samym początku zostali ugoszczeni wyrobami. Pani Danuta Popko Prezentowała proces i niezbędne warunki wytwarzania serów podpuszczkowych dojrzewających. Uczestnicy poznali tradycyjną metodę i recepturę stosowaną przez Panią Popko.

 

Aktualizacja dnia 27.04.2010r.

———————

W dniu 09 kwietnia 2010r. zakończył się proces rekrutacji do projektu „Tradycyjne zawody – nowoczesna edukacja – II edycja”. Dziękujemy wszystkim osobom, które złożyły formularze rekrutacyjne. O wynikach rekrutacji będziemy informować indywidualnie. Pierwsze zajęcia rozpoczynają się już 17 kwietnia 2010 r.

 

Aktualizacja dnia 12.04.2010r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 22.03.2010 rozpoczynamy rekrutację do projektu „Tradycyjne zawody – nowoczesna edukacja – II edycja”.

Zgłoszenia należy składać do 09.04.2010r. bezpośrednio w biurze Forum Inicjatyw Rozwojowych lub drogą mailową info4@fir.org.pl

O wynikach rekrutacji będziemy informować indywidualnie. Pobierz formularz (kliknij tutaj).

Zajęcia będą odbywać się:

– warsztaty serowarstwa:

17.04.2010r. – grupa A

24.04.2010r. – grupa B

– warsztaty bednarstwa

08.05.2010r. – grupa A

15.05.2010r. – grupa B

– warsztaty łyżkarstwa:

22.05.2010r. – grupa A

29.05.2010r. – grupa B

– warsztaty tkactwa:

12.06.2010r. – grupa A

19.06.2010r. – grupa B

Aktualizacja 22.03.2010

———————

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych 01.03.2010r. rozpoczęła realizację projektu ,,Tradycyjne zawody – nowoczesna edukacja – II edycja” w ramach Działania 9.5 POKL ,,Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”.

 

Uczestnicy: Projekt skierowany jest do mieszkańców gmin wiejskich, miejsko – wiejskich, oraz miast do 25 tys. mieszkańców woj. podlaskiego. Priorytetowo do kobiet i mężczyzn z pow. białostockiego.

Cele projektu:

– wzrost inicjatyw na rzecz rozwoju edukacyjnego, rozwój usług edukacyjnych, podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich,

– promocja działań szkoleniowych w społecznościach wiejskich

– pokazanie korzyści płynących z kształcenia i rozwijania pozarolniczych umiejętności zawodowych w woj. podlaskim poprzez warsztaty i działania promocyjne,

– wzrost mobilności i aktywności mieszkańców obszarów wiejskich poprzez udział w warsztatach.

W ramach realizacji projektu zaplanowano 4 moduły szkoleniowe:

Warsztaty z wyrobu sera

Warsztaty bednarstwa

Warsztaty tkactwa

Warsztaty łyżkarstwa

Korzyści z udziału w projekcie:

– podniesienie poziomu umiejętności z zakresu serowarstwa, bednarstwa, tkactwa, łyżkarstwa,

– podniesienie świadomości uczestników projektu w zakresie korzyści płynących z kształcenia i rozwijania pozarolniczych umiejętności zawodowych,

– podniesienie motywacji mieszkańców obszarów wiejskich do samokształcenia,

pobudzenie przedsiębiorczości i kreatywności osób mieszkających na terenach wiejskich.

Zajęcia odbywać się będą w dwóch 10 – osobowych grupach w systemie weekendowym.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Aktualizacja 05.03.2010r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

-----------------------------------------------

Możliwość komentowania została wyłączona.