„Wieś tematyczna w Powiecie Suwalskim jako oddolna inicjatywa edukacyjna”

Uczestnicy szkoleń wypracowali pomysły na wsie tematyczne, które mogłyby powstać w Powiecie Suwalskim:

– w gminie Szypliszki: „Boża wioska” w Becejłach,

– w gminie Raczki: „Dolina Kultur Dawnych” w Dowspudzie,

– w gminie Suwałki: „Kuchnia Braciszka Barnaby” w Starym Folwarku,

– w gminie Wiżajny: „Szlakiem Jaćwieskich Smolarzy” w Smolnikach,

– w gminie Jeleniewo: „Wioska Jaćwingów” w Gulbieniszkach,

– w gminie Filipów: „Sękata Wioska” w Starych Motulach.

Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem prospektu/ folderu upowszechniającego rezultaty projektu i pomysły uczestników na wsie tematyczne.

Aktualizacja 19.07.2010r

—–

Dziękujemy wszystkim uczestnikom szkoleń za aktywny udział w działaniach projektowych, dzięki którym mogliśmy osiągnąć zakładane rezultaty projektu. Udało się pobudzić przedsiębiorczość mieszkańców obszarów wiejskich oraz podnieść ich aktywność zawodową i gospodarczą. Realizowane działania projektowe pozwoliły uczestnikom zintegrować się oraz wpłynęły na ich mobilność, zmotywowały do samokształcenia, podniosły świadomość korzyści płynących z edukacji. Projekt wpłynął również pozytywnie na rzecz edukacji w zakresie tworzenia wsi tematycznej. Uczestnicy nie tylko podnieśli swoje kwalifikacje, ale i uzyskali możliwość rozpoczęcia innowacyjnej działalności gospodarczej w oparciu o model wsi tematycznej.

Aktualizacja 16.07.2010r

—–

W dniach 12-13 czerwca 2010r., odbyło się szkolenie dla 20 uczestników z zakresu przedsiębiorczości na obszarach wiejskich (pakiet menadżera wsi tematycznej) oraz z zakresu e-marketingu.

Aktualizacja 25.06.2010r

—–

W dniach 15-16 maja 2010r., odbyło się szkolenie dla 20 uczestników z zakresu tworzenia i wdrażania ofert turystycznych na przykładzie wsi tematycznej.

Aktualizacja 19.05.2010r

—–

W dniu 9 kwietnia 2010r., w Starostwie Powiatowym w Suwałkach odbyło się spotkanie informacyjne. W dniach 23-25 kwietnia 2010r. 20 uczestników projektu wzięło udział w wyjeździe szkoleniowym do wiosek tematycznych w woj. zachodniopomorskim.

Aktualizacja 28.04.2010r

—–

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych rozpoczyna realizację projektu „Wieś tematyczna w Powiecie Suwalskim jako oddolna inicjatywa edukacyjna” skierowanego do mieszkańców 9 gmin powiatu suwalskiego, w tym gmin Lokalnej Grupy Działania Nasza Suwalszczyzna: Bakałarzewo, Raczki, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Rutka-Tartak, Suwałki, Szypliszki, Wiżajny; finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Cel projektu:

Podniesienie kwalifikacji i promocja działań edukacyjnych wśród mieszkańców powiatu suwalskiego w zakresie tworzenia i wdrażania modelu wsi tematycznej.

 

Uczestnicy:

Mieszkańcy 9 gmin powiatu suwalskiego, w tym gmin objętych działaniem Lokalnej Grupy Działania Nasza Suwalszczyzna: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Rutka-Tartak, Suwałki, Szypliszki, Wiżajny; Przerośl, Raczki;

 

Korzyści projektu:

– Zwiększenie aktywności edukacyjnej wśród mieszkańców gmin powiatu suwalskiego opartej o wykorzystanie lokalnych zasobów (przyrodniczych, kulturowych) i umiejętnościach mieszkańców.

– Budowa i umacnianie więzi społecznych między mieszkańcami gmin.

– Rozwój współpracy i dialogu partnerstwa publiczno – społecznego na rzecz mieszkańców gminy.

– Reklama i promocja gmin.

– Diagnoza oraz wykorzystanie lokalnych zasobów do utworzenia wsi tematycznej.

 

Planowane działania:

  1. Spotkanie informacyjne dla mieszkańców 9 gmin powiatu suwalskiego (9 kwietnia 2010r.)
  2. Wyjazd szkoleniowy do istniejących wiosek tematycznych       (planowany termin: 23-25 kwietnia).
  3. Szkolenie w zakresie tworzenia i wdrażania ofert turystycznych, e-marketingu w oparciu o model wsi tematycznej (planowany termin: 15-16 maja i 12-13 czerwca).
  4. Promocja projektu.

Dzięki finansowemu wsparciu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział jest BEZPŁATNY

 

 Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu oraz w wyjeździe i szkoleniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego (do pobrania). Formularz obliguje do uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym w dn. 9 kwietnia. Osoby zainteresowane udziałem w wyjeździe szkoleniowym i szkoleniach prosimy o wypełnienie dodatkowo ankiety załączonej do formularza. Zgłoszenia należy odesłać do dn. 2 kwietnia do Forum Inicjatyw Rozwojowych (ul. Warszawska 34, 15-077 Białystok, fax: 85 664 21 68 lub na adres email: equal@fir.org.pl ).

 

 Czym jest wieś tematyczna

Utworzenie wsi tematycznej jest jednym ze sposobów ożywienia gospodarki wiejskiej. Nie wymaga on, przynajmniej na początku, dużych nakładów finansowych. Angażuje mieszkańców i umożliwia ich aktywizację społeczno – zawodową. Wieś tematyczna to nic innego jak wieś, której rozwój jest podporządkowany pomysłowi/tematowi, wokół którego wieś się specjalizuje i tworzą się pomysły na obsługę turystów, a w efekcie na zarabianie pieniędzy. Dzięki temu wieś staje się unikatowa i jedyna w swoim rodzaju. Staje się „produktem turystycznym”, który oferuje pobyt w innym świecie, to jak wejście do teatru czy filmu, ale nie jako widz, lecz jako uczestnik akcji. We wsi tematycznej można wszystkiego dotknąć, spróbować, uczestniczyć w niecodziennych wydarzeniach. Pobyt nasycony jest wrażeniami i przeżyciami. Tu się przyjeżdża po emocje. Trzeba mieć o czym opowiadać po powrocie do domu i chcieć tu wrócić.

Na Suwalszczyźnie powstała wieś:

„Biegun zimna i sera” – promująca zdrową żywność i zdrowy, aktywny tryb życia. W Wiżajnach, Burniszkach, Stankunach można zrobić ser i masło, posmakować maślanki, twarogu, zacierek, uczestniczyć w grze terenowej – oferta wsi.

– tutaj link do strony z ofertą innych wsi

 Aktualizacja 05.03.2010r. oraz 18.03.2010r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

-----------------------------------------------

Możliwość komentowania została wyłączona.