„Wiedza dla Podlasia”

Lista artykułów sponsorowanych na temat kształcenia ustawicznego, które ukazywały się w Gazecie Wyborczej w ramach projektu. Publikacja najbliższego artykułu: 19 kwietnia 2010 r.

1. Zainwestuj w wiedzę i bądź konkurencyjny

2. „Chcesz być na szczycie? – Ucz się całe życie”

3. Dlaczego warto się uczyć?

4. Do szkoły…nigdy za późno

5. Kształcenie ustawiczne w województwie podlaskim – stan i perspektywy rozwoju

6. Kształcenie ustawiczne – najlepsza inwestycja w człowieka

7. Formalne kształcenie ustawiczne- odpowiedź na wyzwanie przyszłości-cz.1

8. Formalne kształcenie ustawiczne- odpowiedź na wyzwanie przyszłości- cz.2

9. Szkoła czeka właśnie na Ciebie

10. Twoja wiedza kluczem do lepszej pracy

11. Formalne kształcenie ustawiczne w formach szkolnych osób dorosłych.

12. Dlaczego warto skorzystać z oferty formalnego kształcenia ustawicznego?

13. Formalne kształcenie ustawiczne w symbiozie z doradztwem zawodowym odpowiedzią na wyzwania przyszłości.

14. Zainwestuj w siebie i zapisz się do szkoły!

15. Kształcenie ustawiczne jednym z priorytetów Unii Europejskiej

16.„Zainwestuj” w wiedzę pracowników

17. Człowiek dorosły jako uczeń

18. Kształcenie kadr w organizacji

Aktualizacja 14.04.2010r.

Forum Inicjatyw Rozwojowych aktywnie prowadzi działania promocyjno-informacyjne w ramach projektu „Wiedza dla Podlasia”. Zachęcamy do zapoznania się z artykułami na temat kształcenia ustawicznego, które ukazują się co dwa tygodnie na łamach poniedziałkowego lokalnego wydania ”Gazety Wyborczej”. Publikacja najbliższego artykułu – 9 listopada 2009.

Jednocześnie informujemy o prowadzonej kampanii medialnej w Telewizji Polskiej Oddział w Białymstoku oraz emisji spotów na ekranach diodowych i w TVbusie.

Aktualizacja 06.10.2009r.

W dniach 22-23.09.2009 Forum Inicjatyw Rozwojowych w ramach projektu „Wiedza dla Podlasia” brało udział w targach „Salon Maturzystów PERSPEKTYWY 2009”, które odbyły się na Politechnice Białostockiej.

Aktualizacja 30.09.2009r.

BAZA SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

Na terenie województwa podlaskiego czeka na Ciebie wiele placówek gotowych pomóc w zdobyciu nowego zawodu lub przekwalifikowaniu:

 >> Formularz oferty Szkoły dla dorosłych 

Informacje o projekcie

Forum Inicjatyw Rozwojowych realizuje projekt ,,WIEDZA DLA PODLASIA” – upowszechniający formalne kształcenie ustawiczne poprzez kampanię promocyjno – informacyjną skierowaną do mieszkańców województwa podlaskiego, przede wszystkim do osób w wieku 25-64. Kampania promować będzie korzyści płynące z ciągłego poszerzania wiedzy, zdobywania nowych kwalifikacji i umiejętności.

Projekt został objęty honorowym patronatem przez Prezydenta Miasta Białegostoku, Marszałka Województwa Podlaskiego, Wojewodę Podlaskiego, Podlaskiego Kuratora Oświaty, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Podlaski Klub Biznesu oraz medialnym patronatem przez Polskie Radio Białystok, Telewizję Białystok oraz bstok.pl.

Cel projektu:

wspieranie rozwoju kształcenia ustawicznego osób dorosłych w formach szkolnych
wskazanie korzyści uczenia się przez całe życie wśród dorosłych mieszkańców, pracodawców, instytucji oświatowych, partnerów społeczno – gospodarczych województwa podlaskiego
aktywizacja i zwiększenie motywacji do podnoszenia kwalifikacji
upowszechnienie wzorca kształcenia osób po 50 roku życia, kobiet i osób niepełnosprawnych
promocja edukacji na terenach wiejskich
przeciwdziałanie wykluczeniu z rynku pracy osób z niskim wykształceniem

Geneza projektu:

Podstawą działania ukierunkowanego na powstanie kampanii informacyjnej są dane statystyczne wskazujące na niski udział mieszkańców Podlasia w formalnym kształceniu ustawicznym w formach szkolnych. Wskazuje na to mała liczba osób dorosłych podnosząca i uzupełniająca swoje kwalifikacje na przełomie lat 2006/2007. W grudniu 2008 r. wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, największy procent (27.9%) stanowiły osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym i poniżej. Najmniej bezrobotnych posiadało wykształcenie wyższe. Potwierdza to tezę, że podnoszenie kwalifikacji, daje większe szanse na rynku pracy.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowią mieszkańcy województwa podlaskiego w przedziale wiekowym od 25 do 64 lat oraz osoby nieuczące się wieku 18-24. Program jest skierowany zarówno do mieszkańców podlaskich miast jak i terenów wiejskich. Działania kierowane będą również do pracodawców, partnerów społeczno – gospodarczych, szkół dla dorosłych i placówek kształcenia ustawicznego, tak by oferta edukacyjna odpowiadała na potrzeby podlaskiego rynku pracy.

Chcesz zmienić swoje kwalifikacje?

Jesteś zainteresowany podjęciem pracy w nowym zawodzie?

Nie wiesz, gdzie możesz zdobyć nowe umiejętności?

Projekt „Wiedza dla Podlasia” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kształcenia w regionach, Działanie 9.3 – Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego.

-----------------------------------------------

Możliwość komentowania została wyłączona.