„AKADEMIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU”

W dniu 30.11.2009r. Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z Partnerem Ramboll DK (Dania) zakończyli realizację projektu Akademia Zrównoważonego Rozwoju. Wszystkim uczestnikom Akademii oraz Forum Zrównoważonego Rozwoju serdecznie dziękujemy za udział i zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Zrównoważony rozwój – aspekty rozwoju społeczności lokalnych” (bezpłatne egzemplarze dostępne w biurze fundacji).

 

Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z Partnerem Ramboll DK (Dania) serdecznie zapraszają na

Konferencję „Forum Zrównoważonego Rozwoju – aspekty rozwoju społeczności lokalnych”

połączoną z wystawą „zielonych rozwiązań” oraz spotkaniami kontaktowymi.

 

Celem Konferencji jest podniesienie świadomości ekologicznej, wykształcenie obywatelskich postaw proekologicznych, wzrost popytu na wykorzystanie „zielonych technologii”, „zielonych zamówień”, zainteresowania biznesem przyjaznym środowisku oraz wzrost ilości inicjatyw partnerskich, w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju społecznego, gospodarczego i ekonomicznego.

Wystawa „zielonych rozwiązań” ma na celu prezentację i promocję współpracy między dostawcami i odbiorcami „zielonych rozwiązań”. Dzięki temu, iż będzie miała charakter otwarty, umożliwi osobom zainteresowanym poznanie dobrych praktyk, doświadczeń i osiągnięć z zakresu „zielonych rozwiązań” prezentowanych przez przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i samorządowe.

Dzięki spotkaniom kontaktowym możliwa będzie wymiana informacji i nawiązanie współpracy pomiędzy dostawcami i odbiorcami „zielonych rozwiązań”.

PATRONAT HONOROWY:

Urząd Miejski w Białymstoku,

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku,

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku,

Uniwersytet w Białymstoku.

 

PATRONAT MEDIALNY:

Polskie Radio Białystok

Telewizja Polska Oddział Białystok

 

Konferencja odbędzie się w dniu 19 listopada 2009 r. (czwartek). Równolegle do konferencji odbędzie się wystawa „zielonych rozwiązań”, otwarta dla wszystkich chętnych oraz spotkania kontaktowe z 10 Wystawcami. Zapraszamy do Centrum Astoria przy ul. Sienkiewicza 4 w Białymstoku (II piętro) w godzinach 11.00-19.00.

Udział w Konferencji oraz Wystawie jest bezpłatny. Zainteresowanych udziałem zapraszamy do kontaktu z Forum Inicjatyw Rozwojowych (ul. Warszawska 34, tel. 85 664 23 41, info@fir.org.pl)

05.07.2009r. Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z Partnerem Ramboll DK (Dania) zakończyło realizację szkoleń w ramach projektu „Akademia Zrównoważonego Rozwoju”.

Autorzy 10 najlepszych prac zaliczeniowych zostaną zaproszeni do udziału w 4-dniowym wyjeździe studyjnym we wrześniu 2009r. połączonym z wymianą dobrych praktyk. Wyjazd będzie okazją do zapoznania się z zielonymi rozwiązaniami w działalności samorządów, firm oraz NGO oraz szansą na wymianę doświadczeń i nawiązanie współpracy.

W listopadzie 2009r. serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję „Forum Zrównoważonego Rozwoju” połączoną z wystawą zielonych rozwiązań oraz spotkaniami kontaktowymi pomiędzy przedstawicielami JST, MŚP oraz NGO realizującymi i planującymi „zielone” przedsięwzięcia w regionie w oparciu o partnerstwo strategiczne i zrównoważony rozwój. Konferencja to okazja do wymiany informacji oraz nawiązania współpracy pomiędzy dostawcami i odbiorcami „zielonych rozwiązań”. „Forum Zrównoważonego Rozwoju” będzie również okazją do podsumowania i upowszechniania działań projektowych. Szczegóły konferencji zostaną zamieszczone w późniejszym terminie.

W ramach projektu „Akademia Zrównoważonego Rozwoju” planowane jest również opracowanie i druk publikacji dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zielonych rozwiązań. Wszystkich zainteresowanych zamieszczeniem artykułu zapraszamy do kontaktu z Biurem projektu.

Cel projektu:

Podniesienie świadomości ekologicznej, wykształcenie obywatelskich postaw proekologicznych, wzrost popytu na wykorzystanie „zielonych technologii”, „zielonych zamówień”, zainteresowania biznesem przyjaznym środowisku oraz wzrost ilości inicjatyw partnerskich w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju społecznego, gospodarczego i ekonomicznego.

Założenia projektu:

2 programy szkoleniowe, każdy po 128 godzin:

– Zielone miejsca pracy i zielone zamówienia w administracji rządowej i samorządowej – adresowany do 20 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych (luty-czerwiec 2009).

– Zielone zamówienia w administracji rządowej i samorządowej w połączeniu z biznesem przyjaznym środowisku – adresowany do 20 przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw (luty-lipie 2009).

Wyjazd studyjny we wrześniu 2009 r.

Forum Zrównoważonego Rozwoju – konferencja połączona z wystawą zielonych rozwiązań oraz spotkaniami kontaktowymi, w listopadzie 2009 r.

 

Formularz zgłoszeniowy

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

logos_azr

Partner projektu: Ramboll DK

-----------------------------------------------

Możliwość komentowania została wyłączona.