„Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy”

TERMIN REALIZACJI: 01.10.2017 – 30.09.2019
Numer umowy: UDA-RPPD.03.03.01-20-0085/16-00
Oś Priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje
Działania 3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki
Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF

Całkowita wartość projektu: 1 241 672,16zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 055 421, 33zł

Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy – taka idea przyświeca projektowi, który będzie realizowany w przez Fundację Forum Inicjatyw Rozwojowych we współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem. Niepowtarzalną szansę na udział w zajęciach projektowych mają uczniowie klas I-III z kierunków technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk, technik technologii żywności i mleczarstwa.

Celem projektu jest podniesienie do końca września 2019r. kompetencji 130 uczniów i 12 nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez realizację zmodernizowanego programu rozwojowego. Uczniowie korzystający ze wsparcia projektowego będą mogli wzmocnić i wyrównać swoje szanse edukacyjne w zakresie kompetencji kluczowych i zawodowych. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele będą mogli poszerzyć umiejętności praktyczne poprzez udział w stażach zawodowych oraz zdobywać dodatkowe kwalifikacje na kursach i szkoleniach branżowych.

Projekt zakłada realizację następujących działań:

1. Rozwijanie kompetencji kluczowych na zajęciach:
– dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego i matematyki
– w ramach kół naukowych – innowacyjna matematyka, informatyka, język angielski
– uwzględniających indywidualne potrzeby uczniów
2. Organizację grupowych warsztatów psychologiczno-pedagogicznych
3. Rozwijanie kompetencji zawodowych na zajęciach:
– koła młodego mleczarza
– koła analityka żywności
– koła technika żywienia i usług gastronomicznych
– koła logistyka
4. Staże zawodowe w przedsiębiorstwach dla uczniów i nauczycieli
5. Kursy, szkolenia i warsztaty branżowe dla uczniów i nauczycieli
6. Wyjazdy i zajęcia dydaktyczne na wyższych uczelniach
7.Doposażenie w niezbędny sprzęt i urządzenia pracowni gastronomicznej i obsługi gościa
8. Utworzenie dwóch, nowych pracowni zawodowych – analitycznej i produkcyjnej, niezbędnej do kształcenia uczniów w zawodzie technik technologii żywności i mleczarstwa.

PLANOWANE EFEKTY:
– dostosowanie oferty edukacyjnej do wymagań rynku pracy
– wyższy poziom wiadomości i umiejętności u uczniów w zakresie kompetencji kluczowych i zawodowych
– podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej
– zwiększenie współpracy z pracodawcami i uczelniami wyższymi
– utworzenie i doposażenie pracowni kształcenia zawodowego

WIZYTY W PRZEDSIĘBIORSTWACH – Zadanie 3 Rozwijanie kompetencji zawodowych

W ramach projektu w okresie kwiecień 2019 – maj 2019 zorganizowano wizyty w przedsiębiorstwach. Łącznie 16 wizyt w okresie 16.04.2019 – 24.04.2019r. dla I naboru oraz 14.05-17.05.2019r. dla II naboru uczestników/czek projektu. Miejsca wizyt:

 • restauracje (Amadeus Łomża, Retro Łomża),
 • przedsiębiorstwa logistyczne (LogMap Łomża, DHL Łomża),
 • zakłady mleczarskie (OSM Piątnica, TMT Łomża)

WYJAZDY NA TARGI – Zadanie 3 Rozwijanie kompetencji zawodowych

W ramach projektu w okresie listopad 2018 – czerwiec 2019 zorganizowano wyjazdy na targi dla kół naukowych: logistyk, analityk żywności, młody mleczarz, technik żywienia i usług gastronomicznych. W ramach wyjazdu zapewniono transport, ubezpieczenie, wyżywienie, nocleg, bilety na targi oraz opiekuna:

 • 07.11.2019 – Targi TransLogistica Jobs w Warszawie (Koło naukowe logistyk)
 • 14.11.2019 – XXVII Targi Mleczarskie MLEKO-EXPO 2018 (Koło naukowe młody mleczarz)
 • 15.11.2019 – XXVII Targi Mleczarskie MLEKO-EXPO 2018 (Koło naukowe analityka żywności)
 • 15.03.2019 – Międzynarodowe Targi Transportu Spedycji i Logistyki (Koło naukowe logistyk)
 • 08-09.04.2019 – Targi Mazury HoReCa w Ostródzie (Koło naukowe technik żywienia i usług gastronomicznych)
 • 29.05-30.05.2019 – Targi Polfish w Gdańsku (Koło naukowe analityka żywności)
 • 29.05-30.05.2019 – Targi Foodexpo w Gdańsku (Koło naukowe technik żywienia i usług gastronomicznych)
 • 06-07.06.2019 – Targi Modernlog w Poznaniu (Koło naukowe logistyk)

WYJAZD DO UCZELNI WYŻSZYCH – Zadanie 7 Współpraca z uczelniami wyższymi

W ramach projektu w okresie luty 2019 – kwiecień 2019 zorganizowano wyjazdy na uczelnie wyższe:

 • Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
 • Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
 • Wyższa Szkoła Administracji Publicznej
 • Politechnika Białostocka w Białymstoku

Podczas wyjazdu zapewniono: transport, ubezpieczenie, opiekuna, zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczyciela akademickiego oraz wyżywienie.

-----------------------------------------------

Możliwość komentowania została wyłączona.