Przeprowadzenie zajęć psychologiczno-terapeutycznych wśród uczestników/czek centrów integracji społecznych w mieście Łomża oraz powiatach: łomżyńskim i siemiatyckim.

Ogłoszenie nr 2021-4967-34344
Przeprowadzenie zajęć psychologiczno-terapeutycznych wśród uczestników/czek centrów integracji społecznych w mieście Łomża oraz powiatach: łomżyńskim i siemiatyckim.
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/34344

-----------------------------------------------

Możliwość komentowania została wyłączona.