Przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego wśród uczestników/czek Centrum Integracji Społecznej w Łomży

Ogłoszenie nr 2022-4967-98141
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/98141

-----------------------------------------------

Możliwość komentowania została wyłączona.