ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/FIR/RIS/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/FIR/RIS/2020

przygotowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zatwierdzonymi przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w dniu 22 sierpnia 2019 roku

Przeprowadzenie szkoleń zawodowych wśród uczestników/czek centrów integracji społecznej woj. podlaskiego.

w ramach projektu:

„Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”

-----------------------------------------------

Możliwość komentowania została wyłączona.