ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/FIR/RIS/2020 -ANULOWANE

ANULOWANE

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń BHP, badań lekarskich oraz zakup odzieży ochronnej dla uczestników/czek centrów integracji społecznej woj. podlaskiego niezbędnych do realizacji szkoleń zawodowych w ramach projektu „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020 w ramach Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

-----------------------------------------------

Możliwość komentowania została wyłączona.