Dostawa wraz z instalacją sprzętu komputerowego

Dostawa wraz z instalacją sprzętu komputerowego (komputery stacjonarne, przenośne, urządzenia wielofunkcyjne, serwer wraz z licencjami i oprogramowaniem) w ramach projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – Subregion Białostocki 3.2.2”

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/151247

-----------------------------------------------

Możliwość komentowania została wyłączona.