„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – Subregion Białostocki 3.2.1”

Ogłoszenie nr 2021-4967-29431
„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – Subregion Białostocki 3.2.1”
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/29431

-----------------------------------------------

Możliwość komentowania została wyłączona.