OFERTY PRACY – UMOWY O PRACĘ!

W ramach realizacji projektu „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych poszukuje osób na następujące stanowiska pracy w sieci Centrów Integracji Społecznej w Hajnówce, Siemiatyczach, Zambrowie, Łomży i Kolnie:

 

– Doradca ds. reintegracji społecznej – wykształcenie min, średnie, wiedza z zakresu planowania i organizacji, kreatywność, komunikatywność, rzetelność. Planowanie zajęć z zakresu integracji społecznej, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem, indywidualny nadzór nad uczestnikami CIS, motywowanie ich do udziału w aktywności, udzielanie wsparcia, dyżury w CIS

 

– Doradca ds. reintegracji zawodowej – wykształcenie min, średnie, wiedza z zakresu planowania i organizacji, kreatywność, komunikatywność, rzetelność. Planowanie zajęć z zakresu integracji zawodowej, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem, indywidualny nadzór nad uczestnikami CIS, motywowanie ich do udziału w aktywności, udzielanie wsparcia, dyżury w CIS

 

– Pośrednik pracy – co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe, wykształcenie wyższe, preferowane kierunkowe, znajomość rynku pracy, pedagogiki, psychologii; Współpraca przy opracowaniu Indywidualnych Planów Zatrudnienia Socjalnego, indywidualne spotkania z uczestnikami CIS z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, aplikowania do firm, asystowanie na rozmowie kwalifikacyjnej u pracodawców, współpraca ze specjalistami w CIS.

 

– Animator środowiskowy/street worker – doświadczenie pracy z sektorem NGO, jst, osobami wykluczonymi społecznie, w zakresie pomocy społecznej i rynku pracy, kreatywność, komunikatywność, umiejętność rozwiązywania problemów, samodzielność umiejętność pracy w zespole; praca streetworkerska, (pedagogika ulicy, praca z młodzieżą w aspektach: poznawczym, wychowawczym, edukacyjnym, rozwojowym, emocjonalnym), kontakt z nauczycielami, kuratorami, zespołem CIS, organizacja zajęć środowiskowych.

 

CV osób zainteresowanych prosimy przesyłać na adres: info@fir.org.pl

 

-----------------------------------------------

Możliwość komentowania została wyłączona.