Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż i dostawę narzędzi wraz z materiałami eksploatacyjnymi, budowlanymi do realizacji zajęć kursu Technolog robót wykończeniowych w budownictwie w ramach projektu p.n. „Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego w procedurze konkurencyjności

(pobierz)

 

Aktualizacja
22.03.2017 r.

 

-----------------------------------------------

Możliwość komentowania została wyłączona.