„RAZEM” W KIERUNKU WIOSKI TEMATYCZNEJ NA PODLASIU

Informacja o projekcie:

Forum Inicjatyw Rozwojowych zakończyło realizację projektu upowszechniającego modelowe rozwiązania w zakresie tworzenia wioski tematycznej wypracowane przez Partnerstwo RAZEM oraz Fundację Wspomagania Wsi (nr projektu EQUAL A0407). Działania prowadzone były na terenie województwa podlaskiego, w tym m.in. gmin: Choroszcz, Suraż, Sokoły, Tykocin, Łapy, Turośń Kościelna, Kobylin-Borzymy, Dobrzyniewo Kościelne, Krypno, tj. obszarów charakteryzujących się zapotrzebowaniem na nowe formy pracy i aktywizacji społecznej i zawodowej.

Do udziału w projekcie zaprosiliśmy mieszkańców w/w gmin, w tym przedstawicieli instytucji samorządowych, organizacji społecznych i firm, zainteresowanych wsparciem i upowszechnianiem modelowych rozwiązań w zakresie tworzenia wiosek tematycznych na Podlasiu.

Celem projektu było wprowadzenie w wymienionych gminach sprawdzonych rozwiązań ułatwiających wchodzenie i powrót na rynek pracy mieszkańców obszarów wiejskich Podlasia.

W ramach projektu odbyły się:

  1. dwa spotkania upowszechniające na Podlasiu dla przedstawicieli wiejskich organizacji społecznych i samorządów, celem prezentacji modelu wioski tematycznej (08.03.2008 – ramowy program spotkania i 15.03.2008 – ramowy program spotkania),
  2. seminarium i wyjazd studyjny do 5 wiosek tematycznych w woj. zachodniopomorskim, powstałych w projekcie PRR RAZEM dla przedstawicieli wsi podlaskich, zainteresowanych wdrażaniem modelu (07-11.05.2008 – ramowy program wyjazdu),
  3. „Majówka”, tj. spotkanie podsumowujące możliwości wdrożenia modelu wioski tematycznej na Podlasiu wraz z rekomendacjami dla podlaskich samorządów wiejskich i organizacji działających na wsi (17.05.2008 – ramowy program majówki). 

Sprawozdanie z pierwszego spotkania upowszechniającego w Dobrzyniewie Dużym

Pierwsze spotkanie upowszechniające w ramach projektu „RAZEM” – W KIERUNKU WIOSKI TEMATYCZNEJ NA PODLASIU odbyło się 8 marca 2008 r. w Gminnym Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym. Zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie „Królewski Gościniec Podlasia” na zlecenie Forum Inicjatyw Rozwojowych. Udział wzięło w nim 29 osób, głównie z terenów gmin Dobrzyniewo, Krypno, Knyszyn i Jasionówka. Byli to przede wszystkim mieszkańcy wsi, przedstawiciele urzędów gmin, gminnych ośrodków kultury, członkowie stowarzyszenia – osoby zainteresowane ideą wioski tematycznej.

Gości powitał prezes „Królewskiego Gościńca Podlasia”, pan Andrzej Zdanowicz oraz pani Marta Małecka – Dobrogowska.

Spotkanie prowadziła Marta Małecka – Dobrogowska, ekspert ds. zrównoważonego rozwoju oraz Anna Kosidło, ekspert ds. wiosek tematycznych z Fundacji Wspomagania Wsi. Podczas spotkania przedstawiono ideę tworzenia wiosek tematycznych i wioski utworzone w projekcie Partnerstwa Razem. Prowadząca wywołała dyskusję dotyczącą szans i możliwości utworzenia wiosek tematycznych na terenach zamieszkiwanych przez uczestników spotkania. „Burza mózgów” pokazała potencjał, jakim dysponują mieszkańcy jak i pierwsze pomysły na wioski tematyczne na Podlasiu.

Sprawozdanie z drugiego spotkania upowszechniającego w Łapach

15 marca 2008 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łapach, odbyło się drugie spotkanie upowszechniające w ramach projektu „RAZEM” – W KIERUNKU WIOSKI TEMATYCZNEJNA PODLASIU. Na spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie „N.A.R.E.W.” (na zlecenie Forum Inicjatyw Rozwojowych) przybyły 24 osoby, głównie mieszkańcy gmin Łapy, Choroszcz, Turośń Kościelna i in. – wśród nich przedstawiciele urzędów gmin, sołtysi, członkowie Stowarzyszenia „N.A.R.E.W”, Stowarzyszenia Przyjaciół Niewodnicy, Stowarzyszenia „Narwiańskie Przysmaki” i właściciele firm.

Spotkanie poprowadziła Marta Małecka – Dobrogowska, ekspert ds. zrównoważonego rozwoju oraz Anna Kosidło, ekspert ds. wiosek tematycznych z Fundacji Wspomagania Wsi. Podobnie jak podczas spotkania w Dobrzyniewie, w pierwszej części przedstawiona została idea tworzenia wiosek tematycznych oraz wioski utworzone w projekcie Partnerstwa Razem. Duże zainteresowanie wzbudziła również druga część spotkania, polegająca na wymyśleniu przez uczestników tematów wiosek i potencjalnych atrakcji które mogłyby oferować. Pokazała zaangażowanie mieszkańców w ideę i chęć współpracy.

Sprawozdanie z Seminarium i Wyjazdu Studyjnego

 W dniach 7-11 maja 2008 odbył się wyjazd studyjny do 5 wiosek tematycznych w woj. zachodniopomorskim, zorganizowany przez Biuro Inicjatyw Rozwojowych na zlecenie Forum Inicjatyw Rozwojowych. Udział w nim wzięło 20 osób. Byli to przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń wiejskich, urzędów gmin, właściciele gospodarstw agroturystycznych, rolnicy – zainteresowani ideą wsi tematycznej. Seminarium i wizyty w wioskach moderowała Marta Małecka – Dobrogowska.

Pierwszego dnia pobytu, odbyło się seminarium, które poprowadzili eksperci wsi tematycznych, państwo Maria i Wacław Idziakowie. Razem z uczestnikami próbowali dociec, jak można wykorzystać posiadane zasoby, zmienić mentalność ludzi, przejść od entuzjazmu do zarabiania czy też w jaki sposób wciągnąć w przedsięwzięcie innych ludzi – artystów, ludzi nauki, studentów. Poprzez proste dziecięce zabawy, zaproponowane przez p. W. Idziaka, jako „przerywnik” podczas seminarium, uczestnicy zrozumieli, iż mają prawo do błędów, że są różne drogi dojścia do celu i rozwiązywania problemów oraz że trening czyni mistrzem. Tak jak zabawa, tworzenie wsi tematycznej wymaga wiary w sukces, czasu i   cierpliwości.

Podczas tworzenia pomysłów na wioski tematyczne i oferty wiosek uczestnicy szukali odpowiedzi na 2 ważne pytania: „Co moja wieś może dać regionowi, Polsce i światu?” oraz „Jak zrobić w mojej wsi biznes oparty na wiedzy, twórczości i emocjach?”. Następnie prezentowali swoje pomysły na forum grupy.

Podczas następnych 2 dni, uczestnicy wyjazdy studyjnego mieli okazję zapoznać się z ofertą 5 wsi tematycznych utworzonych w projekcie Partnerstwa Razem.

W Podgórkach – Krainie Bajek i Rowerów zapoznali się z szerokim wachlarzem zajęć artystycznych i edukacyjnych z wykorzystaniem bajek oraz zajęć sportowo – rowerowych. W „Krainie Fantazji” malowali na szkle i folii, „U Kichusia majstra Lepigliny” lepili garnki, „W zagrodzie Hanki i Rumcajsa” robili pierogi i brali udział w zabawach zbójnickich. Jeździli również na baśniowych bajkocyklach, rowerach zamienionych w smoki, jaskółki, bajkowe riksze.

W Paprotach wzięli udział w zajęciach edukacyjno- artystycznych z wykorzystaniem wikliny, błądzili po labiryncie z wierzby energetycznej, podziwiali żywe formy wiklinowe, spacerowali „Ścieżką Druidów” po bagnach.

W Iwęcinie, w „Galerii pod Kogutem” uczyli się wyrobu pamiątek z kolorowej bibuły i słomy, w „Kuchcikowie” degustowali domowe wypieki z „Sianowskiej Kuchni” a na „Podwórcu Czasu” odczytywali czas na zegarze słonecznym.

W Sierakowie Sławieńskim wzięli udział w fabularnej grze terenowej „Hobbit czyli tam i z powrotem…”, oraz w hobbickich grach i zabawach.

W Dąbrowie- wsi, której specjalizacja opiera się na promocji sportu i zdrowego trybu życia piekli bułki drożdżowe, oglądali zwierzęta gospodarskie, a na „Wesołej Łączce” –   odbyli krótki kurs Nordic Walking, przeciągali linę, sprawdzali swoje umiejętności na torze przeszkód i grali w disc-golfa.

Seminarium oraz wyjazd studyjny pokazały uczestnikom, że warto wykorzystywać to, co już się ma nie czekając na wielkie pieniądze i inwestycje, i że na wsi sprawdza się uczenie w działaniu i przez przykład, a ludzie więcej potrafią i więcej z siebie dają gdy są doceniani. Tworzenie wsi tematycznej sprzyja integrowaniu się mieszkańców ale może też wywoływać konflikty.

Sprawozdanie z Majówki Wioski Tematycznej na Podlasiu

17 maja 2008 r. w Majątku Howieny w Pomigaczach odbyła się Majówka Wsi Tematycznej na Podlasiu. Obecnych było 57 osób. Byli to zarówno uczestnicy spotkań w Dobrzyniewie i w Łapach (zrealizowanych w ramach projektu), seminarium i wyjazdu studyjnego, jak i inne zainteresowane tematem osoby: przedstawiciele podlaskich samorządów wiejskich i organizacji działających na wsi, rolnicy, przedsiębiorcy, właściciele gospodarstw agroturystycznych.

Spotkanie rozpoczęło się podsumowaniem dotychczas zrealizowanych działań w ramach projektu. Prezentacja prowadzona przez panie Martę Małecką – Dobrogowską i Magdalenę Skup, uzupełniana była przez uczestników wyjazdu, którzy dzielili się doświadczeniami z wizyt we wsiach tematycznych, własnymi odczuciami i wrażeniami. Dyskutowano również na temat możliwości wdrożenia modelu wioski tematycznej na Podlasiu.

W drugiej części Majówki, eksperci ds. wiosek tematycznych – Katarzyna Bytowska i Tomasz Tylka poprowadzili zajęcia integrujące grupę. Zaprezentowali wybrane gry i zabawy jako formę pracy przy tworzeniu wiosek tematycznych.

Więcej informacji o wioskach tematycznych na stronie www.wioskitematyczne.org.pl

Projekt finansowany przez Fundację Fundusz Współpracy przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

-----------------------------------------------

Możliwość komentowania została wyłączona.