Centrum Zielonych Technologii

Forum Inicjatyw Rozwojowych realizuje projekt Centrum Zielonych Technologii” w Partnerstwie z Podlaską Stacją Przyrodniczą NAREW oraz Biurem Inicjatyw Rozwojowych w ramach Inicjatywy wspólnotowej EUQAL.

Projekt „Centrum Zielonych Technologii” to modelowy system współpracy oparty o warsztaty tematyczne, prezentacje i konsultacje, skierowany przede wszystkim do pracowników małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich partnerów zamieszkujących obszary wiejskie, w zakresie:

  • gospodarowanie ściekami poprzez funkcjonowanie przydomowych oczyszczalni ścieków
  • tradycyjne technologie budowlane
  • gospodarka odpadami
  • produkt regionalny (sektor rolno – spożywczy)
  • ekoturystyka
  • odnawialne źródła energii ze szczególnym uwzględnieniem biomasy.

Zadaniem Partnerstwa jest upowszechnianie i włączanie rezultatów projektu do głównego nurtu polityki oraz praktyk innych organizacji i instytucji, poprzez promocję Ośrodka Kompetencyjnego „Centrum Zielonych Technologii” jako instytucji szkoleniowo – doradczej w zakresie stosowania tzw. „zielonych technologii” i tworzenia „zielonych miejsc pracy” dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Długofalowym celem Projektu Centrum Zielonych Technologii jest usprawnienie rynku pracy poprzez wsparcie zdolności przystosowawczych pracowników oraz przedsiębiorstw funkcjonujących na obszarach podlegających szczególnej ochronie przyrody w kontekście strukturalnych zmian gospodarczych.

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL jest częścią strategii Unii Europejskiej mającej na celu tworzenie nowych miejsc pracy. EQUAL to innowacyjne sposoby rozwiązywania problemów nierówności i dyskryminacji na rynku pracy, w tym w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

Spotkanie „Klaster Zielonych Technologii jako innowacyjna forma współpracy w ramach projektu CZT”

11 grudnia 2007r. odbyło się spotkanie „Klaster Zielonych Technologii jako innowacyjna forma współpracy w ramach projektu CZT”.

Celem spotkania było zaprezentowanie idei klastrowej – inicjatywy wspierającej podmioty, które w swojej działalności wykorzystują technologie przyjazne środowisku.

Realizacja Klastra Zielonych Technologii może przynieść wiele korzyści:

– zacieśnienie kooperacji kooperacji między przedsiębiorstwami,

– realizację wspólnych inicjatyw marketingowych i promocyjnych,

– wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych,

– zmianę jakości i kształcenia kierunku kadr

– kreowanie marki regionalnej

– korzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania.

Obecne w Hotelu Branicki w Białymstoku 43 osoby dyskutowały na temat szans i możliwości rozwoju Klastra Zielonych Technologii oraz podpisały porozumienie dotyczące współpracy w ramach inicjatywy klastrowej.

Mając na uwadze konieczność podniesienia konkurencyjności województwa podlaskiego w stosunku do innych regionów Unii Europejskiej oraz mając na uwadze ogromny potencjał podlaskich przedsiębiorców w celu wykorzystania środowisk akademickich, instytucji naukowych oraz badawczo – rozwojowych, przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu działających w obszarze/ branży zielonych technologii, zapraszamy zainteresowane osoby, formalnie upoważnione do reprezentowania instytucji (właścicieli firm, przedstawicieli zarządów, decydentów lokalnych i regionalnych) z terenu województwa podlaskiego, do podpisywania POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY w ramach Klastra Zielonych Technologii.

Deklarację członkowską Klastra Zielonych Technologii oraz Porozumienie o Współpracy można podpisywać w siedzibie Forum Inicjatyw Rozwojowych przy ul. Warszawskiej 34 (III piętro) w Białymstoku w godzinach 8 – 16.

 

 

Wyjazd Studyjny Centrum Zielonych Technologii

 

W dniach 27 i 28 września 2007 r. Forum Inicjatyw Rozwojowych we współpracy z partnerami projektu Centrum Zielonych Technologii zorganizowało Wyjazd Studyjny pod hasłem „Dobre praktyki – prezentacja najciekawszych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w zakresie zielonych technologii”. Wzięło w nim udział 10 osób, przedstawicieli JST, MŚP i instytucji szkoleniowych (w tym reprezentanci m.in. Urzędu Gminy w Czeremsze i Urzędu Miejskiego w Lipsku, 2M Recykling, Studia „Selenit”, Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania). Przez dwa dni mieli okazję zwiedzać ośrodki i instytucje stosujące zielone technologie w województwie podlaskim i warmińsko – mazurskim, nawiązać kontakty oraz poznać możliwości, jakie dają zielone technologie.

Pierwszym odwiedzanym miejscem był Urząd Gminy w Trzciannym, gdzie zaprezentowany został projekt „Energetyczne wykorzystanie biomasy w gminie Trzcianne”. Zastępca wójta, pan Antoni Stefanowicz podzielił się doświadczeniami z zakresu wdrażania projektu w gminie, sposobów pozyskiwania biomasy oraz modernizacji systemu grzewczego. Następnie pokazał miejsce składowania surowca i zmodernizowane już kotłownie w budynku Urzędu Gminy oraz w gospodarstwie indywidualnym.

W Woźnejwsi, uczestnicy wyjazdu zwiedzili Zagrodę Kuwasy – zbudowany z bali świerkowych, kryty jodłowym gontem dworek – obiekt turystyczny położony 150 m od granicy Biebrzańskiego Parku Narodowego. Gospodarstwo, pokoje przeznaczone dla ekoturystów oraz przydomową oczyszczalnię ścieków pokazała uczestnikom wyjazdu pani Sylwia Jonek – Zarządca Zagrody. Uczestnicy wyjazdu mieli również okazję spróbować sękacza – jednego z regionalnych specjałów.

W Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej uczestnicy wyjazdu zapoznali się z układem nowoczesnego ogrzewania centralnego i ciepłej wody – pompami ciepła, kotłownią gazową i kolektorami słonecznymi. Dyrektor Domu – pan Stanisław Liman zaprezentował również komputerowy układ sterowania.

Majątek Giże Marczak – kolejne odwiedzane miejsce – to gospodarstwo prowadzone metodami ekologicznymi (posiada Atest Stowarzyszenia Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi EKOLAND) oraz gospodarstwo agroturystyczne. Właścicielka, pani Anna Marczak oprowadziła uczestników po budynkach majątku z zachowanymi cechami dawnego budownictwa z elementami architektury charakterystycznymi dla terenów Mazur oraz pokazała glebowo – trzcinową oczyszczalnię ścieków.

Ostatnim punktem czwartkowego programu była wizyta w Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap. Dyrektor fundacji, pan Mirosław Słapik opowiedział o historii, początkach i strategii utworzenia produktu turystycznego „Gołdap – Kraina Łowców Przygód”, zaprezentował możliwości turystycznego rozwoju gminy Gołdap, Bań Mazurskich i Dubeninek.

Pierwszy dzień Wyjazdu Studyjnego zakończyła kolacja grillowa nad jeziorem Gołdap, podczas której trwały dyskusje na temat pomp ciepła i innych rozwiązań ekologicznych, które uczestnicy mieli okazję zobaczyć i doświadczyć podczas pierwszego dnia.

Drugi dzień wyjazdu rozpoczął się od wizyty w Domu Ziemi, w miejscowości Przełomka. Uczestnicy z obejrzeli między innymi dom, który został zbudowany tradycyjną metodą – przy użyciu gliny, słomy i kamienia, kryty strzechą, który jest domem użytkowym, z kuchnią, dwoma pokojami i łazienką.

Kolejnym odwiedzanym miejscem była Góra Rowelska obok Wiżajn. Znajduje się tam 6 turbin wiatrowych, każda o mocy 300kW. O możliwościach, korzyściach i kosztach inwestycji uczestnicy wyjazdu rozmawiali z pracownikami spółki EKOWIATR, panami Janem Bobrowskim, Wiesławem Pruszyńskim i Cezarym Seredyką. Mieli także możliwość „zajrzenia” do turbiny.

W Puńsku uczestnicy Wyjazdu Studyjnego, po raz kolejny mogli skosztować potraw regionalnych. Właściciel restauracji Sodas – pan Piotr Krakowski opowiedział o litewskiej kuchni regionalnej, zdobytych nagrodach i przepisach i zaserwował: kibiny z barszczykiem, kartacze, czenaki, świętołapca, gira.

Po raz kolejny uczestnicy wycieczki mogli zobaczyć pompy ciepła i kolektory słoneczne w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego w miejscowości Krzywe. Pan Maciej Ambrosiewicz zaprezentował wykorzystanie energii odnawialnych w Wigierskim Parku Narodowym oraz dodatkowo opowiedział o florze, faunie i walorach parku.

Ostatnim punktem programu było spotkanie z panem Markiem Rowińskim, prezesem Wigierskiego Stowarzyszenia Turystycznego, który zachęcał do aktywnego wypoczynku na wsi i „wypróbowania” lokalnego produktu turystycznego: „Rowerowego zawrotu głowy”.

Przez cały piątek uczestnikom wyjazdu towarzyszył pan Wojciech Pająk ze Starostwa Powiatowego w Suwałkach, opowiadając między innymi o „Suwalszczyźnie – krainie jak baśń”.

Dwudniowy Wyjazd Studyjny dał okazję uczestnikom do nawiązania nowych kontaktów i do praktycznego, naocznego przekonania się jak stosuje się zielone technologie. Uczestnicy m.in. zobaczyli piec na biomasę, posmakowali tradycyjnej kuchni, dotknęli kolektora słonecznego. Odwiedzili obiekty wyposażone w przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz poznali sposoby prowadzenia kwater i metody „przyciągania” turystów.

 

Spotkanie integracyjno – upowszechniające

 

W ostatni czwartek i piątek czerwca (28-29.06.2007) w Hotelu Warszawa w Augustowie, odbyła się konferencja „Zielone technologie – zielone miejsca pracy”, zorganizowana przez Forum Inicjatyw Rozwojowych we współpracy z Podlaską Stację Przyrodniczą „Narew” oraz Partnerami projektu Centrum Zielonych Technologii. Udział w niej wzięli przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji szkoleniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa podlaskiego.

Pierwszego dnia zaprezentowany został moduł: „Zielone Technologie i Zielone Miejsca Pracy”. Spotkanie rozpoczął Prezes Podlaskiej Stacji Przyrodniczej „Narew” – Dariusz Ochrymiuk, który przedstawił gościom cele i oczekiwane rezultaty projektu Centrum Zielonych Technologii. Skupił się na planowanym Ośrodku Kompetencyjnym – m.in. na jego zadaniach, celach, modelach szkoleniowych, które będą w nim dostępne. Uzupełnieniem tego wykładu była prezentacja dr Aleksandra Owerczuka i Jerzego Hermanowicza z Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, którzy zaprezentowali wizualizację Ośrodka Kompetencyjnego – prace przygotowane przez studentów PB na zajęciach „Modernizacja i konserwacja”.

Druga część dnia należała do partnerów Działania 2 projektu, którzy zaprezentowali wypracowane przez siebie rezultaty. O modelowych wzorcach szkoleniowych referowali:

– Piotr Galicki z PSP „Narew” z zakresu przydomowych oczyszczalni ścieków,

– Jarosław Zgiet z Instytutu Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o. na temat gospodarki odpadami i tradycyjnych technologii budowlanych,

– Elżbieta Antosiuk z Ekotonu s.c. na temat ekoturystyki,

– Wojciech Macieboch z Wyższej Szkoły Agrobiznesu – z zakresu wdrażania do produkcji nowych produktów tradycyjnych z uwzględnieniem nowoczesnych systemów jakości,

– Dorota Ochocińska z Bio-Wat Sp. z o.o. w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, ze szczególnym uwzględnieniem biomasy.

Wystąpienie ostatniej prelegentki wzbudziło zaciętą dyskusję na temat biomasy, barier i perspektyw rozwoju jej wykorzystania w województwie podlaskim. Na temat odnawialnych źródeł energii i nie tylko, rozmawiano także podczas kolacji grillowej nad jeziorem Necko, która służyła również integracji, nawiązywaniu kontaktów i uwieńczyła pierwszy dzień konferencji.

W piątek zrealizowane zostały dwa moduły. Podczas pierwszego – starano się odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego warto stosować zielone technologie i zaprezentowano przykłady dobrej praktyki. O zaletach stosowania tradycyjnych technologii w budownictwie opowiedział Sergiusz Niczyporuk z „Sioło Budy” w Białowieży, a o swoim gospodarstwie eko-agroturystycznym „Chata za wsią” i o zaletach ekologicznej oczyszczalni ścieków- Elżbieta Filipczuk – Łupińska. Do czerpania energii z gruntu, powierza i wody – poprzez stosowanie pomp ciepła zachęcał Artur Karczmarczyk ze Stiebel Eltron. Kontrpropozycję przedstawił pan Krzysztof Korolczuk z Bio-Rynek Sp. z o.o., który do zaopatrywania w ciepło lokalnych systemów ciepłowniczych polecał biomasę. Poruszony został również temat prawnych aspektów wdrażanie zielonych technologii (Marek Rubaszewski z Salva Lege Consulting).

Drugi moduł dotyczył możliwości finansowania zielonych technologii z funduszy strukturalnych (Małgorzata Bukiert – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ) oraz z funduszy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (Ryszard Sztuka – WFOŚiGW).

Uczestnicy konferencji zgodzili się i potwierdzili fakt, iż „zielone technologie” mają niebywałą szansę rozwinąć się na terenie województwa podlaskiego, a planowany Ośrodek Kompetencyjny, jako instytucja szkoleniowo – doradcza służyć będzie poszukiwaniu różnych dróg i sposobów racjonalnego wykorzystania „zielonych technologii”.

Spotkania upowszechniające:

 

Suwałki

 

W Hotelu SUWALSZCZYZNA, 27 listopada, miało miejsce przedostatnie śniadanie informacyjne „Centrum Zielonych Technologii- szansą na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw”. Uczestniczyły w nim 34 osoby: przedstawiciele samorządów, przedsiębiorców, gospodarstw agroturystycznych z terenu powiatu suwalskiego i sejneńskiego. Dużym zainteresowaniem wśród zgromadzonych cieszył się model szkoleniowy dotyczący przydomowych oczyszczalni ścieków oraz produktu regionalnego.

Szepietowo

 

Dnia 15 listopada 2007 w Ośrodku Szkoleniowym Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie odbyło się kolejne śniadanie informacyjne „Centrum Zielonych Technologii – szansą na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw”. W spotkaniu uczestniczyły 32 osoby, przedstawiciele Urzędów Miejskich, Gminy, Urzędów Pracy, Samopomocy Chłopskiej, Podlaskiej Izby Rolniczej, małych i średnich przedsiębiorstw, gospodarstw agroturystycznych i in. z terenów powiatów: zambrowskiego i wysokomazowieckiego.

Spotkanie w głównej mierze opierało się na dyskusji i wymianie doświadczeń pomiędzy uczestnikami a organizatorami. Rozmowa poparta była dużym doświadczeniem uczestników w zastosowaniu różnych metod z zakresu zielonych technologii. Dyskusja toczyła się również wokół stworzenia i lokalizacji Ośrodka Kompetencyjnego Centrum Zielonych Technologii.

 

Augustów

 

Hotel DELFIN w Augustowie był miejscem ósmego spotkania upowszechniającego – śniadania informacyjnego na temat: „Centrum Zielonych Technologii – szansą na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw”. W spotkaniu, które odbyło się 24 października 2007r. wzięło udział 30 osób: samorządowcy i przedsiębiorcy z terenu powiatu augustowskiego. Zainteresowanie wzbudziły przede wszystkim plany utworzenia Ośrodka Kompetencyjnego jako instytucji szkoleniowo-doradczej i usługi, które będzie świadczył ośrodek oraz sposoby jego finansowania. Dyskutowano również o zasadzie zrównoważonego rozwoju w kontekście powiatu augustowskiego oraz o założeniach projektu Centrum Zielonych Technologii.

Siemiatycze

 

We wtorek 23 października 2007r. w Restauracji CEZAR w Siemiatyczach odbyło się spotkanie powiatowe: „Centrum Zielonych Technologii – szansą na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw”. Uczestniczyło w nim 26 osób: przedstawicieli m.in.: Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego w Siemiatyczach, Urzędów Gminnych: Milejczyce, Nurzec – Stacja i Perlejewo oraz przedsiębiorcy i agroturyści.

Prezentację zakończyła dyskusja dotycząca „zielonych” inwestycji w Siemiatyczach, szans i możliwości uprawy wierzby energetycznej, doradztwa w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz współpracy z planowanym Ośrodkiem Kompetencji.

Piątnica

 

5 czerwca miało miejsce kolejne śniadanie informacyjne, upowszechniające projekt Centrum Zielonych Technologii. W Kompleksie Hotelowo – Gastronomicznym „Baranowski” w Piątnicy 25 osób- lokalnych biznesmenów i samorządowców z terenu powiatu łomżyńskiego wysłuchało prezentacji na temat „Centrum Zielonych Technologii – szansą na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw”.

Zainteresowanie uczestników wzbudził przede wszystkim planowany Ośrodek Kompetencji, a w szczególności kwestia transferu technologii w zakresie m.in. odnawialnych źródeł energii.

 

Ploski

 

Uczestnicy czwartego spotkania powiatowego nt. „Centrum Zielonych Technologii – szansą na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw” byli gośćmi Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego „Ptasia Osada” w Ploskach. Spotkanie odbyło się we czwartek, 31 maja i miało formę śniadania biznesowego, podczas którego czterdzieści osób- przedsiębiorców i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu bielskiego, zapoznało się z tematem „zielonych technologii” i „zielonych miejsc pracy”.

 

 

Goniądz

„Karczma Bartla” w Goniądzu była miejscem kolejnego spotkania powiatowego „Centrum Zielonych Technologii – szansą na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw”, które odbyło się 10 maja 2007r. Uczestniczyło w nim czterdziestu siedmiu przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego i stowarzyszeń, w większości z terenu powiatu monieckiego.

Szczególnym zainteresowaniem cieszył się temat przydomowych oczyszczalni ścieków oraz plany wdrażania, stworzenia i lokalizacji Ośrodka Kompetencyjnego Centrum Zielonych Technologii oraz „zielonych miejsc pracy” z wykorzystaniem „zielonych technologii”. Potwierdzają to rozmowy z zainteresowanymi przedstawicielami samorządów oraz przedsiębiorców.

Kruglany k/Sokółki

26 kwietnia 2007 r. w Zajeździe „Sosna” w Kruglanach odbyło się kolejne spotkanie powiatowe „Centrum Zielonych Technologii – szansą na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw”. Wzięło w nim udział 36 osób z powiatu sokólskiego. Największe zainteresowanie obecnych na spotkaniu przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego wzbudził temat przydomowych oczyszczalni ścieków.

Białystok

 

29 marca 2007 r. w Hotelu Branicki miało miejsce pierwsze (z pięciu planowanych) śniadanie informacyjne: „Centrum Zielonych Technologii – szansą na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw”. Wzięli w nich udział przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego i instytucji szkoleniowych – w sumie 19 osób.

Białowieża

27 marca 2007 r. odbyło się pierwsze, z planowanych pięciu, spotkanie powiatowe: „Centrum Zielonych Technologii – szansą na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw”. Spotkanie odbyło się w Kompleksie Biznesowo – Rekreacyjnym Dwór Soplicowo w Białowieży. Obecnych dwadzieścia sześć osób zainteresowanych było głównie tematem tradycyjnych technologii budowlanych.

Projekt jest finansowany ze środków publicznych. Projekt jest realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

-----------------------------------------------

Możliwość komentowania została wyłączona.