PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB MŁODYCH SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE

Wydłużamy termin składania formularzy rekrutacyjnych

Korzyści z udziału w projekcie

Oferujemy bezpłatny udział w następujących formach wsparcia:

♦Poradnictwo zawodowe grupowe – warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy, autoprezentacji, skutecznej rozmowy kwalifikacyjnej
♦ Poradnictwo zawodowe indywidualne – tworzenie indywidualnych planów działania
♦ Pośrednictwo pracy
♦ Szkolenie zawodowe (każdy uczestnik może skorzystać z jednego modułu szkolenia) oraz płatny staż

Oferowane szkolenia zawodowe:

♦ Kucharz małej gastronomii
♦ Kierowca samochodu ciężarowego
♦ Kadry i płace
♦ Operator wózków widłowych
♦ Sprzedawca

 

Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście bądź przesyłać pocztą na adres Biura Projektu w Łomży:

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

  1. Farna 1, 18-400 Łomża

e-mail: lomza@fir.org.pl

tel.: 601-241-828

 

Regulamin (pobierz)

Formularz uczestnictwa (pobierz)

Karta Oceny Formalnej (pobierz)

Kwestionariusz Motywacji (pobierz)

-----------------------------------------------

Możliwość komentowania została wyłączona.