Seminarium Informacyjne „Tworzenie Spółdzielni Socjalnych Osób Prawnych, oraz planowanie inicjatyw lokalnych na rzecz ES” czyli jak uzyskać bezzwrotne dotacje na tworzenie i utrzymanie miejsc pracy przez osoby prawne

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na seminarium informacyjne pt. „Tworzenie Spółdzielni socjalnych osób prawnych, oraz planowanie inicjatyw lokalnych na rzecz ES” czyli jak uzyskać bezzwrotne dotacje na tworzenie i utrzymanie miejsc pracy przez osoby prawne.

19 października 2017 r. Kawiarnia „W Starym Kinie” Białystok, ul. Św. Rocha 23, o godz. 10.00

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych wraz z Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych zapraszają na seminarium pt.: „Spółdzielnie socjalne osób prawnych oraz planowanie inicjatyw lokalnych na rzecz ES”, które odbędzie się w dn. 19 października 2017 r. w Kawiarni „W Starym Kinie”, w Białymstoku przy ul. Św. Rocha 23 o godz. 10.00.

Podczas seminarium poruszone zostaną następujące zagadnienia:

♦ Wprowadzenie do tematyki spółdzielczości socjalnej
♦ Procedury zakładania spółdzielni socjalnej osób prawnych
♦ Wsparcie dla spółdzielni socjalnej – bezzwrotne dotacje i wsparcie pomostowe na bieżące funkcjonowanie
♦ Kluczowe czynniki sukcesu spółdzielni socjalnej
♦ Dobre przykłady działających spółdzielni socjalnych osób prawnych
♦ Działania mające na celu rozwój ekonomii społecznej w subregionie białostockim
♦ Animowanie współpracy przedsiębiorstw społecznych z samorządem lokalnym
♦ Planowanie inicjatyw lokalnych na rzecz ekonomii społecznej w gminach

Zgłoszenia na załączonym formularzu rekrutacyjnym przyjmujemy do piątku 13 października do godz. 15.00.

Skan drogą mailową na adres owes@owop.org.pl lub faxem na nr 85 675 21 58.

Wszystkich informacji na temat seminarium udziela Pan Maciej Olender tel. 85 675 21 58

Seminarium w ramach realizacji projektu „Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowane jest ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zaproszenie na seminarium (pobierz)

Formularz rekrutacyjny na Seminarium (pobierz)

-----------------------------------------------

Możliwość komentowania została wyłączona.