Przeprowadzenie szkoleń zawodowych oraz przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe wśród uczestników/czek centrów integracji społecznej woj. podlaskiego

Ogłoszenie nr 2022-4967-102365
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/99376

-----------------------------------------------

Możliwość komentowania została wyłączona.