Szkolenie dla rolników i kwaterodawców

W dniach 26.10.2011 oraz 27.10.2011 roku Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego- Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zorganizowała w Centrum Astoria w Białymstoku się szkolenie pt. „Szkolenie i wymiana doświadczeń rolników i kwaterodawców dotycząca zagospodarowania i urządzenia terenów wiejskich”. Uczestnikami szkolenia byli m.in. przedstawiciele stowarzyszeń agroturystycznych, gmin, agroturyści, kwaterodawcy i rolnicy z województwa podlaskiego. Celem szkolenia było przede wszystkim podniesienie kwalifikacji kwaterodawców i standardu kwater agroturystycznych oraz promocja agroturystyki i produktów regionalnych województwa podlaskiego. Niezwykle ciekawym punktem programu była prezentacja dobrych praktyk z Małopolski przedstawiona przez Panią Bożenę Srebro – Dyrektor Sądeckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość wymiany doświadczeń oraz nawiązania bezpośrednich kontaktów.

Więcej informacji w materiale filmowym TV Białystok.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

-----------------------------------------------

Możliwość komentowania została wyłączona.