„Wizyta delegacji z Francji ”

W dniach 16-17 listopada 2011r. Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego- Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zorganizowała polsko-francuskie spotkania branżowe z przedstawicielami Izby Rzemieślniczej z regionu Poitou Charentes, Partnerami Krajowego Sekretariatu Obszarów Wiejskich oraz przedstawicielami Izby Przemysłowo- Handlowej w Białymstoku. Delegację francuską z regionu Poitou Charentes reprezentowali m.in. Joel Godu Prezydent Izby Rzemieślniczej w Poitiers, Ghislain Kleijwegt Dyrektor Izby Rzemieślniczej w Poitiers oraz Sebastien Pierret przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania Haut Poitou i Clain.

 

W środę 16 listopada 2011r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego odbyło się pierwsze spotkanie pn. „Perspektywy współpracy międzyregionalnej (Województwo Podlaskie – Region Poitou Charentes)”. Gości przywitał Marszałek Województwa Podlaskiego – Jarosław Dworzański oraz Wicemarszałek Województwa Podlaskiego – Kazimierz Baszko. Prezentowano specyfikę woj. podlaskiego oraz działania KSOW. Następnie dyskutowano nad możliwością wdrażania wspólnych inicjatyw informacyjno-promocyjnych lokalnych grup działania z obu regionów (Województwo Podlaskie – Region Poitou Charentes), a także perspektywą współpracy w kontekście kształcenia zawodowego na terenach wiejskich.

W czwartek 17 listopada w siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku odbyło się spotkanie pn. „Rola izb branżowych we wsparciu rozwoju regionalnego oraz produktów lokalnych”. Dyrektor IPH w Białymstoku Mirosław Leśniewski przybliżył zebranym działalność i strukturę organizacyjną Izby. Natomiast zakres działalności i struktury organizacyjnej Izby Rzemieślniczej z Poitiers zaprezentował Dyrektor Izby Rzemieślniczej Poitiers Ghislain Kleijwegt. Ukoronowaniem spotkania było podpisanie Polsko-Francuskiego Porozumienia o Współpracy, które podpisali Danuta Kaszyńska Wiceprezes IPH W Białymstoku oraz Joel Godu Prezes Izby Rzemieślniczej w Poitiers. W imieniu samorządu województwa w spotkaniu uczestniczył Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Kazimierz Baszko.
Porozumienie dotyczy poszerzania związków handlowo-ekonomicznych i naukowo-technicznych między Regionem Poitou Charentes a Województwem Podlaskim. Strony będą zajmowały się nawiązywaniem kontaktów gospodarczych pomiędzy francuskimi i polskimi przedsiębiorcami, organizacją wystaw, targów, seminariów, sympozjów, konferencji i innych przedsięwzięć, będą wspierać rozwój małego i średniego biznesu i poszukiwać partnerów handlowych do wspólnych przedsięwzięć.

Goście z Francji odwiedzili również podlaskie firmy: KABO (przetwórstwo mięsa), SAMASZ (maszyny rolnicze) i Polmos (produkcja alkoholu).

Polsko- francuskie spotkania spotkały się z dużym zainteresowaniem mediów. O wizycie więcej można dowiedzieć się m.in. z TVP Białystok, Radia Białystok, Kuriera Porannego, Wrót Podlasia (1 artykuł i 2 artykuł), BialystokOnline.

logo_wiztyta-delegacji-francja

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

-----------------------------------------------

Możliwość komentowania została wyłączona.